RSS

tanácsosok címkéhez tartozó bejegyzések

Levél az RMDSZ politikusoknak és a Határozat eddigi életpályája

2011. december 29. – 2011. január 15.

Levél az RMDSZ politikusoknak

A tanácsi határozat, melyet minden egyes tanácsos, politikai és nemzeti hovatartozástól függetlenül megszavazott,  korántsem jelentette a Bernády ügy végét, és a szülői akciócsoport tisztában volt azzal, hogy a további teendők megtétele nélkül a Bernády név nem kerülhet fel az iskola homlokzatára. Ezért levéllel fordult Kelemen Attila, Benedek István, Kolozsváry Zoltán és Csegzi Sándor politikusokhoz (lásd alább), hogy a névadás véglegesítése érdekében tegyék meg a következőket:

 • Nevezzenek ki egy felelős személyt, aki az RMDSZ részéről koordinálja a teendőket.
 • Készítsék el a szükséges iratcsomót a megyei névadó bizottság számára.
 • A határozat érvénybe lépése után tájékoztassák az érintett intézményeket.
 • Kövessék a névadást szabályozó törvény figyelembevételét.

Az akciócsoport a levelet mind a megyei, mind a városi RMDSZ-nél iktatta, Csegzi Sándor alpolgármesternek személyesen is átadta.

 és a Határozat eddigi életpályája

A névadási határozatot beharangozó RMDSZ sajtótájékoztatón többször elhangzott, hogy ezt meg lehetett volna valósítani másképp is, pontosabban nem kellett volna holmi „asztalokat csapkodni”. A civil kezdeményezők határozott álláspontja továbbra is az, hogy a civilek lépései nélkül ez a tanácsi határozat nem született volna meg. Viszont ezt a tanácsi határozatot, pontosabban annak sorsát érdemes és kötelező megvizsgálni tüzetesen, hiszen precedens értékűnek számít és nagyon fontos a marosvásárhelyi magyar közösség szempontjából.

A tanácsi határozatban az áll, hogy a tanács megszavazta az iskolanévadási folyamat elindítását. Mit is jelent ez pontosan? Utánanéztünk és beszéltünk RMDSZ tanácsosokkal, akik most is, mint az elmúlt négy hónap során, egymástól eltérő álláspontokat mutattak be a szülői akciócsoport tagjainak.

Csegzi Sándor alpolgármester szerint nem kellett volna meghozni a tanácsi határozatot, mert a határozathozatal jogi hátteréül szolgáló 2002/63-as kormányrendelet szerint ezt nem a helyi tanácsnak kellene eldöntenie. Az interneten keresgélve számos olyan tanácsi határozatot lehet találni, amelyet iskolai névadás ügyben helyi tanács képviselői hoztak meg, de az alpolgármester ezügyben hajthatlalan.

Más, a szülői akciócsoport tagjai által megkérdezett városi tanácsosok szerint, minden rendben van a határozattal, viszont senki nem tudta elmagyarázni konkrétan, ki felel a tanácsi határozat gyakorlati alkalmazásáért. Természetesen ez egy közigazgatási feladatkör, viszont ez nem zárja ki a figyelemmel követést valamint a szakmai felkészültség sem tenne rosszat, sőt, kifejezetten hasznára válna ennek az oly fontos ügynek a megvalósításában.

A szülői akciócsoport figyelemmel követte a tanácsi határozathozatal utáni kötelezően kivitelezendő lépéseket, pontosabban a tanácsi határozat meghozatalát követő adminisztratív eljárásokat, tulajdonképpen azok hiányát. Ezek között az alább felsorolt adminisztratív eljárások között találunk olyat is, amelyik többé kevésbé teljesült, a többségük viszont még várat magára. Határidő ide vagy oda, jogállam hiányában, ezeket lazán ki lehet hagyni:

 1. A határozat elfogadása a Maros megyei prefektus által.
 2. A névadást szabályozó kormányrendelet által előírt lépések kivitelezése:
  -Maros megyei névadási bizottsághoz benyújtandó szakmai anyag, amelyet a Kormányrendelet szerint a tanácsi határozathozatal előtt kell benyújtani, de az RMDSZ álláspontja szerint ez kivitelezhető a tanácsi határozat meghozatala után is.
  -Az érintett intézmények tájékoztatása a névadásról, iskola, Tanfelügyelőség stb.
  -Az iskolanévadás ügy véglegesítése

A fenti kötelező közigazgatási lépések közül csak a prefektus jóváhagyása valósult meg.

Fontos még megjegyezni, hogy a tanácsi határozathozatalt politikai alkutárgyalások előzték meg, ezek között az is szerepelt, hogy Bernády György iskolanév mellett, kötelezően kell legyen egy Emil Dandea elnevezést viselő iskola is, hiszen mindketten ennek a városnak kiemelkedő polgármesterei voltak. Ez a blog most nem elemzi a két polgármester tevékenységét, annyit viszont megjegyzünk, hogy az eddig elnevezett iskolanévadások esetén nem vizsgálta senki, még kevésébe tették szóvá magyar érdekvédelemért felelős személyek, hogy a magyar kultúrában is vannak írók, költők és kimagasló elődök, lévén, hogy az elnevezett általános iskolák kizárólag román személyiségek nevét viselik.

A Dandea névadás bekerült a határozatba, anélkül, hogy az RMDSZ tanácsosai szóvátették volna azt, hogy Marosvásárhelyen már létezik egy Emil Dandea elnevezésű iskola.

VISZONT a közigazgatási ügymenet során a két névadást együtt kezelik, ez nemrégen kiderült egy szakmai megbeszélésen, amelyet a szülői akciócsoport tagjai kezdeményeztek a város jegyzőjével, Maria Cioban-nal. Erre a találkozóra még később kitérünk.

A fenti lépések közül hiányoznak azok, amelyet garantálnák a valós névadást. Mindaddig ameddig ezek nem történnek meg, a névadás ügy egy homályosan, végrehajtási határidő nélkül elfogadott városi tanácsi határozat szövege maradt csupán. A kormányrendelet által szabályozott Megyei Névadási Bizottsághoz benyújtandó kérelem nem került sem összeállításra, még kevésbé leadásra.

Az intézmények tájékoztatását a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Osztályának kell megtennie, viszont itt azt a választ kaptuk, hogy ezt ők nem tehetik meg, mert jelenleg már létezik egy Emil Dandea iskola, ennek következtében ők nem tudnak intézkedéseket foganatosítani.

A tanácsi határozattal kapcsolatos információink kevés okot adnak az örömre, még kevésbé hisszük azt, hogy ez a határozat valós iskolai névadást fog eredményezni. A marosvásárhelyi tanácsosokkal konzultálva méginkább felmerül a gyanú bennünk, az RMDSZ senkit nem jelölt ki a frakción belül, akinek a feladata a tanácsi határozat életbeléptetése lenne, még az sem világos, hogy ki ismeri az ügymenetet, lévén, hogy az elmúlt egy hónapban több alkalmazási verziót hallottunk, ugyanannak a pártnak a tanácsosai részéről. Számunkra továbbra sem világos, hogy a városi tanácsosok részéről  milyen szándék vezetett ennek a határozatnak a meghozatalához. Hiszen a tanácsi határozatban nincs sem végrehajtáshoz kapcsolódó határidő, sem konkrét lépések. Röviden: ez az ügy a jelenlegi közigazgatási ügymenet szempontjából a levegőben lóg. Ez pedig kevés a megvalósításhoz.

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 4. hónap, 2011. decembere

 

Címkék: , ,

Megbeszélés Kelemen Attila megyei RMDSZ elnökkel, sajtóközlemény

2011. november 25.

Megbeszélés Kelemen Attila megyei RMDSZ elnökkel, sajtóközlemény

A szülők akciócsoportja megbeszélést tartott Kelemen Attila Maros megyei RMDSZ elnökkel azzal a céllal, hogy a politikum által eddig megtett lépéseket közösen megtárgyalják, pontosabban számonkérjék azok hiányát, valamint pontosítsák, hogy a Maros megyei, városi RMDSZ tagjainak, választott képviselőinek határozott lépéseket kell tenniük, ígéreteiket pedig meg kell valósítaniuk. A szülők azt is kihangsúlyozták, hogy a megyei elnöknek felelőssége a Bernády ügyet felügyelni, azt koordinálni és az iskolanévadás ügyet politikailag megoldani, tanácsi határozathozatal, háttértárgyalások, lobby és más politikai eszközök életbeléptetésével.

A szülők felkérték a Maros megyei RMDSZ elnökét, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt, ami elnöki státusából fakadóan lehetséges, hogy az RMDSZ városi tanácsosai méltó és szakmailag jól előkészített módon terjesszék elő a  Dr. Bernády György iskola elnevezést.

Médiamegjelenés

2í11. november 25. Folytatódik a harc a Bernády iskolanévért
2011. december 06. Politikai akarat nélkül nem lesz Bernády György Általános Iskola

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 3. hónap, 2011. novembere

 

Címkék: , , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: