RSS

A városi névadó bizottság elfogadta a Dr. Bernády György nevet

Az ügy előzményei röviden:

 1. A 2011 decemberében meghozott 430-as számú tanácsi határozat nem alkalmazható
 2. Iskolanévadás folyamat újraindítva nulláról
 3. A törvényes lépések (betartásuk kötelező):
  1. Iskolaszék döntése.
  2. Városi névadó bizottság pozitív döntése.
  3. Megyei névadó bizottság véleményezése.
  4. ÚJ, városi tanácsi határozat, amelynek alkalmazását politikai konszenzus létrejötte garantálhatja. Enélkül a tanácsi határozatot, ha meg is születik, azt nem fogják SOHA alkalmazni.

Az iskola vezetőségi tanácsa megszavazta az iskola nevének megváltoztatását az erről szóló bejegyzésünk itt olvasható.

A következő lépés  következett: a városi névadó bizottság döntése

2013. február 11-én összeült a városi tanács névadó bizottsága, hogy megtárgyalja a 2-es Általános Iskola névadását.  Ezen a napon a bizottság nem hozott döntést, ugyanis, annak ellenére, hogy ebben a testületben az RMDSZ tagok többségben vannak, egy képviselő, Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója elkésett az ülésről, és így az RMDSZ frakció nem tudott szembeszállni az ellenlábas román képviselőkkel.

A bizottsági ülés előzményéhez tartozik, hogy az iskola igazgatója, a törvényt megszegve, nem küldte át a Városi Tanácshoz a névadási határozatot, amelyet az iskolaszéki döntés után három napon belül kellett volna megtennie.

A város jegyzője javaslatára az iskolaszék magyar szülőket képviselő tagja iktatta a jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatalban, de a román képviselők nem fogadták el a jegyzőkönyvet, arra hivatkozva, hogy a törvény egy határozatot követel.

Ennek következtében a névadó bizottság ülését február 14-re halasztották. A két ülés között az iskola igazgatója civil nyomásgyakorlás, egy, a közigazgatásban dolgozó magyar személy által megfogalmazott számonkérés, valamint az alpolgármester személyes közbenjárásának hatására volt hajlandó kiadni a határozatot, amely, több mint két hetes késéssel került a döntéshozó elé, mindamellett, hogy a törvény által megszabott úton – három napon belül – kellett volna eljutnia a képviselőtestülethez.

Február 14-én, csütörtökön, az RMDSZ többségű városi névadó bizottság megszavazta a Dr. Bernády György Általános Iskola nevet, annak ellenére, hogy Cornel Brişcaru, (szociálliberális koalíció, USL, tagja) román anyanyelvű tanácsos újfent kísérletet tett annak megakadályozásárai, és a testületet rá szerette volna bírni arra, hogy szavazzon a már érvénytelen iskolaszéki döntésről is, amely a Központi iskola nevet kérte a tanintézménynek. Szerencsére ez nem sikerült.

Reméljük a következő lépések esetén az RMDSZ tanácsosok az iskolanévadás kapcsolatos tevékenységüket hatékonyan és összehangoltan végzik majd a jövőben és nem feledkeznek meg arról, hogy a törvényes lépéseken túl, a POLITIKA KONSZENZUST is el kell érniük.

Médiamegjelenés:
Bernády–Központi: 7–6
A városi névadó bizottság elfogadta a Bernády nevet

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be február 15, 2013 hüvelyk 2013 februárja

 

Román tagozat: magyar többségű iskolaszék = diszkrimináció

A névadás egyik fontos momentuma az iskolaszéki döntés a névadásról. Erre csak a magyar többségű iskolaszék megalakulása után kerülhetett sor, és az első iskolaszéki ülést az intézmény igazgatója végül 2013. január 17-re hirdette meg. Ezen az ülésen már megszületett a javaslat a Dr. Bernády György elnevezéssel kapcsolatosan, de az igazgató a döntést különböző mondvacsinált okokra hivatkozva egy héttel elhalasztotta, és ha nehezen is, de január 24-én sikerült pontot tenni az i-re, és többségi szavazattal elfogadni a Dr. Bernády György nevet.

Utólag kiderült, hogy az elnapolást kihasználva, és az intézményvezető hallgatólagos beleegyezésével, az iskola román anyanyelvű személyzete január 22-én levelet intézett Marosvásárhely Helyi Tanácsához, valamint 24-én a Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben az intézmény román alkalmazottai (ezek között olyan tanerők is, akik magyar tagozaton tanítanak, valamint az iskola könyvtárosa, asszisztense, gondnoka, karbantartója) arra kérik a két intézményt, hogy vonják vissza Dr. Benedek István RMDSZ frakcióelnöknek és Dr. Csegzi Sándor, a polgármester személyes tanácsadójának a kinevezését az iskolaszékbe, mert tetteik károsan hatnak az intézményre, a oktatási-nevelési folyamatra, és a nyomást gyakorolnak az iskolára annak érdekében, hogy Bernády Györgyről nevezzék el az intézményt. Az aláírók szerint e két MAGYAR személy részvétele az iskolaszékben elfogadhatatlan, helytelen,  diszkriminálja a románokat az iskolában, és ennek az állapotnak a megszüntetését kérik a marosvásárhelyi önkormányzattól.

Az aláírók kilátásba helyezik, hogy amennyiben nem teljesítik kérésüket, megtagadják a további részvételt az iskolaszékben.

Szerencsére a beadványok már nem tudták befolyásolni a végső határozathozatalt, és Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere, a január 28-i 3804-es számmal iktatott válaszában  a törvényi hátteret ismertetve visszautasítja a két levélben felsorolt vádakat, és kifejezi abbéli meggyőződését, hogy megértéssel és együttműködéssel kell hozzájárulni az oktatási-nevelési folyamathoz.

MI VÁRHATÓ MÉG? ….

A csatolmányban olvasható a három román nyelvű levél.

 
Hozzászólás

Szerző: be február 7, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

A Bernády névadáshoz kapcsolódó civilek kötelezettségei teljesültek. A stafétabot átkerült az RMDSZ térfelére

Tegnap, 2013. január 24-én a 2-es számú Általános Iskolában az iskolaszék megszavazta a Şcoala Gimnazială Dr. Bernády György Általános Iskola nevet.
.
Előzmények:
.
2012 novemberében megszervezett kerekasztal-megbeszélés során a Bernády névadás ügy kezdeményezői valamint az RMDSZ politikusai, Benedek István, Borbély László, Frunda György, Kerekes Károly, közösen megegyeztek abban, hogy a 2-es iskola névváltozás ügyet nulláról kell elindítani minden előzetes híresztelés ellenére, lévén, hogy a jogi akadályok nem hárultak el a valódi névadás megvalósításának útjából. A megbeszélésen a résztvevők elemezték a szükséges teendőket, és mindegyik érintett fél, civilek és politikusok egyaránt, vállalták a rájuk háruló kötelezettségek teljesítését. Ennek fényében az első lépésként a 2-es Számú Általános Iskola vezetőségi tanácsának szavazása lett megjelölve.
.
Ezúton szeretnénk jelezni, hogy az iskolanévadás stafétabotját szimbolikusan átadjuk a választott elöljáróinknak, tanácsosoknak, parlamenti képviselőknek, szenátoroknak, akikre a következő feladatok várnak (a megbeszéltek alapján):
.
 1. Politikai egyeztetések, tárgyalások. Felelősök: parlamenti képviselők, szenátorok: Borbély László politikai alelnök, Markó Béla szenátor
 2. Adminisztratív lépések:
  1. Városi névadó bizottság. Felelős: Benedek István, frakcióvezető, Csegzi Sándor a polgármester tanácsadója (a bizottság aktív tagjai). Határidő: 30 nap
  2. Megyei névadó bizottság. Felelős: Soós Zoltán városi tanácsos, a Megyei Névadó Bizottság tagja. Határidő: 60 nap
 3. Tanácsi határozat előterjesztés, szavazás, politikai konszenzus szükségessége. Felelős: Markó Béla szenátorral történt egyeztetés alapján, ma nevezik ki a felelős személyt, aki egyben koordináló szerepet tölt be a névadási folyamat során.
Röviden a szülők által kezdeményezett és sok erőfeszítéssel létrehozott iskolaszéki döntésről: A szavazást szinte másfél éves folyamat előzte meg, amelyben a Bernády névadásért akciócsoport elérte, hogy kialakulhasson egy magyar többségű iskolaszék az intézményben, amelyet az intézmény igazgatója meg akart akadályozni, de ezt a csoport ébersége, és hatékony közbelépése megakadályozta.
A szavazást megelőzően számos lépésre volt szükség. Ezekről dióhéjban:
.
 • A 2012-2013-as iskolai év első iskolaszéki ülését a sok halogatás után végül 2013. január 17-re tűzték ki, amikor Dr. Benedek István javasolta az iskolanévadást is, de amely napirendi pontot az iskolaigazgató kérésére január 24-re napoltak el. A január 17.-i gyűlésen a vezetőségi tanács román tagjai azon aggodalmukat fejezték ki, hogy a magyar személyiségről elnevezett iskola azt jelentené, hogy a román tagozat megszűnne ebben az iskolában. A szülők ezt a hamis vádat visszautasították és beadványban kérték az iskola álláspontját a magyar tagozatot érintő sértő megnyilvánulásokkal szemben.
  .
 • A szülői akciócsoport újfent személyes tárgyalásokat folytatott a város két vezérpolitikusával, Borbély Lászlóval és Markó Bélával, akik ígéretet tettek arra, hogy intézkednek arról, hogy a névadásnak ne legyen politikai akadálya. Erről biztosították a szülőket, ennek ellenére a tegnapi iskolaszéki ülésen az iskolaigazgató továbbra is ellenezte a névadást, sőt megkérdőjelezte az iskolaszék megalakulásának jogosságát. Ennek fényében számunkra nem világos, milyen háttértárgyalások zajlottak, mert az iskolaigazgató magatartása semmilyen együttműködésről nem tett tanúságot.  Az is elképzelhető, hogy az előzetes tárgyalások alkalmával megígért politikai lobbi nem volt hatékony, az volt folyamatosan a benyomásunk, hogy a feladatok és az iskolaigazgató meggyőzése elsősorban a Bernády szülői akciócsoport tagjaira és az iskolaszékbe beválasztott szülőre hárult. Szerencsére ezek az akadályok elhárultak.
Az iskolaszéki határozat hatalmas áttörést jelent a marosvásárhelyi általános iskolák szintjén. Az elmúlt 20 év során eddig soha egyetlen egy általános iskolában sem sikerült a vezetőségi tanácstagoknak magyar személyiség nevét megszavazni, sőt még javasolni sem.
.
Befejezésképp szeretnénk elmondani, hogy a rengeteg beadvány és nyomásgyakorlás után, végül az iskola igazgatója szavazásra bocsátotta a Dr. Bernády György névadási javaslatot, amelyet az iskolaszék 5-4-es szavazattal elfogadott, de nem mulasztotta el szavazás alá bocsátani a Központi iskola nevet is, amelyet a testület többsége elvetett. Szilárd meggyőződésünk, hogy a sikeres szavazás elsősorban a szülők eddigi, több mint egyéves harcának köszönhető, lévén, hogy a szülői bizottság az elmúlt időben azonnal reagált, mikor törvénytelenséget, vagy a magyar gyerekeket érintő diszkrimináló intézkedéseket fedezett fel.
.
Most, hogy az iskolaszinten sikerült megszavazni a névadást, az ügy újból a közigazgatás és a politika felelősségvállalás szintjére került, ahol véglegesíteni kell a már másfél éve tartó folyamatot.
.
Végezetül szeretnénk felhívni a választott politikusaink figyelmét, hogy az eddigi tapasztalattal ellentétben nem csak sajtónyilatkozatokra van szükség, amelyekben azt az üzenetet közvetítik, hogy minden akadály elhárul az iskola névadás elől, hanem felelős, cselekvő és az ügyet követő magatartás kell ahhoz, hogy az iskola ténylegesen felvegye a Dr. Bernády György nevet. Ezután is követelni fogjuk a felelős személy megnevezését az RMDSZ részéről, aki felel a politikai tárgyalások és az adminisztratív lépések betartásáért.
.
Mivel szükség van egy átlátható és reális időkeretre ahhoz, hogy a Bernády ügy ne kerüljön, a magyar közösséget érintő egyes ügyekhez hasonlóan, több évtizedes témává és kudarccá, tisztelettel felkérjük a politikusokat, és a közigazgatásban dolgozó tisztségviselőket, hogy három hónapon belül kerüljön a névadás a városi tanács elé, és szavazzák meg a Dr. Bernády György nevet, hogy legkésőbb az új tanév kezdetén, ezév szeptemberében, gyerekeink iskolájának legyen a neve: Dr. Bernády György Általános iskola.
.

Médiamegjelenés:
Finisben a 2-es iskola keresztelője
Bernádyra szavazott az iskolaszék
A civilek megtették a dolgukat, most a politikusokon a sor a Bernády-iskola ügyében
Bernády-ügy: a városházán a sor

 
Hozzászólás

Szerző: be január 25, 2013 hüvelyk 2013 januárja

 

Hercehurca az új iskolaszék összehívása körül

2012 őszén teljesen világossá vált, hogy az iskola névadási folyamatát újra kell kezdeni, a törvényi háttér értelmében az iskola szintjén kell elkezdeni és ennek fényében az iskolaszéknek kell döntenie a névadásról.

Ehhez kapcsolódóan Bernády akciócsoport tagjai hatékony lépéseket tettek, és a csoport egyik tagja az iskolai vezetőségi tanács tagjává vált. A szeptemberi tanácsülésen  határozat született az iskolákba delegált városi tanácsos tagokról, ennek következtében  a 2-es iskola vezetőségi tanácsába egyrészt dr. Benedek István került, a polgármesteri hivatal pedig Maria Cioban jegyzőt jelölte ki. A szülői csoport tárgyalásokat folytatott Benedek Istvánnal, az RMDSZ frakcióvezetőjével, és a jegyző helyett végül Csegzi Sándor, a polgármester tanácsadója egészítette ki a listát.

Eközben a városi tanács által kijelölt és megszavazott 13 személyből álló iskolaszék összetételt a tanfelügyelőség nem ismerte el, következésképpen a  legújabb miniszteri rendelet értelmében az iskolaszéknek 9 főből kell állnia: a négy tanár mellé, még egy ötödiket a tanári karnak kell megválasztania.  A tanárok, a magyar tagozat által is támogatott Pitea Doinát választották be az iskolaszékbe.

2012 októberében véglegesült az iskolaszék összetétele, amely kedvezővé vált a Bernády névadás szempontjából is. A magyar többségű vezetőségi tanácsra és annak rendellenes (sic!) összetételére rájöhettek olyan személyek is, akiknek ez talán nem tetszett, hiszen a városban más a gyakorlat. Talán ez is lehetett az oka az iskolaszék gyűléseinek mellőzése, szeptember és december között egyetlen egy alkalommal sem volt vezetőségi tanács megbeszélés.  A törvények által kötelezően megtartandó rendszeres iskolaszék gyűlések helyett  az iskola vezetősége folyamatosan halasztotta annak összehívását a szülők többszörös kérései ellenére.

Az első iskolai félév során december végéig egyetlen egy iskolaszéki ülés sem került megszervezésre, miközben törvény szerint havi rendszerességgel kell azokat megtartani.  Decemberben az iskola még hivatalosan kinevezett és megválasztott vezetőség nélkül működött. December közepén kibújt a szög a zsákból, mert az iskola új igazgatója, Nicolae Borgovan, teljesen illegálisan az előző évben hivatalosan delegált és a szülői testület által megválasztott szülőket (egy román és egy magyar nemzetiségű szűlőt) eltávolította az iskolaszékből, a magyar szülő helyett törvénytelenül az iskola román ajkú könyvelőjét delegálta a vezető testületbe, a román szülő helyett pedig egy másikat nevezett ki, mindezt a szülői bizottság tudta nélkül.  Amikor a magyar diákok szüleinek bizottsága tudomására jutott a törvénytelen leváltás és a csere,  azonnal intézkedtek, beadvánnyal fordultak az igazgatóhoz, a beadvány hivatalos másolatát, a Maros Megyei Tanfelügyelőségen, és a Polgármesteri Hivatalban is iktatták. Ezenkívül a Bernády akciócsoport tagjai közül többen személyesen is megkeresték Nicolae Borgovan igazgatót, akitől számonkérték a az elkövetett törvénytelenségek sorozatát . Ezek közé tartozik a tény, hogy nem hívta össze az iskolaszéket, és az intézmény emiatt törvénytelenül mükődik, valamint az, hogy törvénytelenül leváltotta a szülői képviselőtestület által delegált tagokat, és a magyar szülő kipécézése az iskolaszékből kimeríti az etnikai diszkrimináció tényét. A szülők megkeresték Ştefan Someșan főtanfelügyelőt is, aki megnyugtatta szülőket, hogy magyar szülő is képviselni fogja a magyar tanulókat az iskolaszékben, amely hamarosan be is igazolódott, mert az iskola összehívta december 15-re a szülői képviselőtestületet, amely egy magyar és egy román szülőt delegált az iskolaszékbe.

Sajnos a decemberi iskolaszék ülése végül meghiúsult, mert Csegzi Sándor a polgármester személyes tanácsadója, a vezetőségi tanács tagja a polgármesteri hivatal részéről delegált személy elfoglaltsága miatt lemondta.

Az iskolaszék első gyűlésére végül 2013 januárjában fog sorra kerülni. Erről hamarosan beszámolunk.

 
1 hozzászólás

Szerző: be december 20, 2012 hüvelyk 2012 decembere

 

Kerekasztal-megbeszélés RMDSZ-es politikusokkal

2012 novemberében ünnepeltük a Bernády iskolanévadás kezdeményezésének egyéves évfordulóját. Az eddigi eredmények, kudarcok de leginkább a szélmalomharchoz hasonlító küzdelmeink erős csapattá kovácsolták a szülők elszánt csoportját.

Ebben az évben a Bernády akciócsoport tagjai és a Civil Elkötelezettség Mozgalom arra az elhatározásra jutottak, hogy egy kerekasztal-megbeszélés keretében megünneplik az iskolanévadás-akció születésnapját.

A kerekasztal-megbeszélésre 2012. november 14-én csütörtökön került sor. A meghívottak RMDSZ-es városi tanácsosok, megyei elöljárók, parlamenti képviselők és szenátorok voltak. A megbeszélésen jelen volt Borbély László parlamenti képviselő az RMDSZ politikai alelnöke, Frunda György szenátor, Kerekes Károly képviselő, Benedek István városi tanácsos. A kerekasztal-megbeszélés többi meghívottja: Lokodi Edit megyei tanács alelnöke, Kelemen Attila szenátor,  valamint Soós Zoltán városi tanácsosok nem jöttek el, igaz azt jelezték, hogy jelenlétükre számíthatunk. Talán nekik nem volt annyira fontos a Bernády iskolanévadás ügye. Peti András tanácsos, akit szintén meghívtunk, éppen külföldi kiküldetésben volt.

A megbeszélés célja az volt, hogy a Bernády névadás megvalósításához szükséges cselekvési tervet közösen áttekintsük, a lehetséges lépéseket és feladatokat megtárgyaljuk, valamint a politikai és civil teendőket véglegesítsük.

A kerekasztal-megbeszélés médianyilvános volt, jelen voltak a helyi és országos sajtó képviselői, valamint a jelenlegi 2-es iskola szülei. A beszélgetés első részében Szigeti Enikő a CEMO ügyvezetője egy rövid bemutatót tartott, felvázolta az elmúlt egy év történéseit, külön választva a politikai és a civil lépéseket, beszélt a mulasztásokról és megemlítette azt is,  hogy a Bernády akciócsoport tagjai a névadás kezdeményezése mellett, számos civil ügyet felkaroltak, amelyek sikere az iskolában tanuló magyar gyerekek nyelvi jogait és az oktatás intézményen belüli egyenlő esélyeiket megerősítették. Ezek az eredmények a következők: kétnyelvű feliratok az iskola épületben (ezek egy magyar szülő adományai az intézmény számára), kétnyelvű évzáró és évnyitó, magyar nyelvű oklevelek és számos más apró, cseprő de fontos ügy. A Bernády akciócsoport tagjai közül György Anna , Kutasi Nimród, Horváth-Kovács Ádám, Kocsis Lajos és Puskás Lajos vettek részt a beszélgetésen.
                                            kerekastal

A kerekasztal-megbeszélést megelőzően Borbély László az RMDSZ politikai alelnöke, a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kuratóriumának elnöke, egy ellentmondásos közleményt fogalmazott meg, amelyben az állt, hogy a Bernády névadás ügy jogi akadályai elhárultak, ennek következtében az Alapítvány egy kétnyelvű iskolanévtáblát készíttetett, amelyen a Dr. Bernády György iskola név szerepel. Ez a közlemény azon túl, hogy valótlanságot állít, hiszen a Bernády névadásról szóló tanácsi határozat jogilag már régóta semmissé vált, és ennek számos okai vannak (ehhez kapcsolódóan itt látható a város jegyzőjének hivatalos álláspontja) sajnálatos és szomorú, hogy a magyar közösség tagjait félrevezeti, történik mindez egy politikai közszereplő kezdeményezésére. A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kétnyelvű iskolatáblája kötelező engedélyek nélküli elkészítése a törvények semmibevételét jelenti, ezt a magatartást pedig nagyon veszélyesnek véljük.
hir_1690                                  Egyelőre csak választási kampányanyagnak jó a fenti tábla

A kerekasztal-megbeszélés célja az volt, hogy mind a civilek, mind a politikai szereplők áttekintsék feladataikat és vállalják azok hatékony kivitelezését. Az alábbiakban felvázoljuk a Bernády névadás ügy sikeres megvalósításához szükséges lépéseket, különválasztva a civilek és a politikai szereplők teendőit.

 1. Civil lépések:
  1. Dr. Bernády György iskolanév javaslat megszavazása az iskolaszékben.
 2. Politikai lépések:
  1. Városi tanács határozata iskolanévadás ügyben. Ezt a határozatot viszont számos adminisztratív lépés előzi meg, amelyek felelősségét a politikai szereplőknek kell felvállalniuk csupán így garantált ezek sikeres kivitelezése. Lévén, hogy a város egyik alpolgármestere RMDSZ tag, aki a közigazgatásban tevékenykedik, úgy véljük, hogy kötelessége lenne ezeket az ügyeket felvállalni és sikerre vinni. Kérdés, hogy megteszi-e.
 3. Az adminisztratív lépések a következők:
  1. Városi névadó bizottsághoz benyújtani a névadásról szóló iratcsomót, amelyhez kapcsolódik annak összeállítása is, hiszen az előző évben a meghiúsult névadás egyik oka a városi névadó bizottsághoz benyújtott dokumentációban fellelhető hiányosságai voltak.
  2. Megyei névadó bizottsághoz benyújtandó iratcsomó. Az előző év kudarcait figyelembe véve nagyon fontos, hogy ennek a folyamatnak is legyen gazdája az RMDSZ részéről, mert ellenkező esetben nem biztosított a sikere. Erre a feladatra mi úgy véljük, hogy a legmegfelelőbb személy Soós Zoltán, a Megyei Múzeum jelenlegi igazgatója, aki a megyei névadó bizottság tagjai, és egyben városi tanácsos is.

A kerekasztal-megbeszélés azzal zárult, hogy civilek és politikusok egyaránt garanciát vállaltak a kötelezettségeik teljesítésére. Ennek értelmében a szülők minél előbb kivitelezik a Bernády névadást az iskola vezetőségi tanácsában, az RMDSZ pedig felelősséget vállalt a névadó bizottságokhoz benyújtandó anyagok megfelelő elkészítéséért, a városi tanács által megszavazandó valós névadásért és a legfontosabb elkötelezettség a politikai tárgyalások, alkuk meghozatala lesz, amelyekért Borbély László és Frunda György személyes felelősséget vállaltak.

A fent felvázolt lépések megtételéről vagy azok hiányáról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.

 
Hozzászólás

Szerző: be november 30, 2012 hüvelyk 2012 novembere

 

Kétnyelvű évzáró, évnyító

A marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskolában jelenleg, a 2012-2013-as tanévben 17 román és 17 magyar osztály van. A magyar tagozaton több diák tanul, mint a román tagozaton. Az elmúlt években is hasonló arányok álltak fenn. Ezért a jóérzés és az egyenjogúság nevében is természetes kellett volna, hogy legyen a kétnyelvű évnyitók és évzárók megszervezése. Hát ebben nem volt részünk az utóbbi 22 évben… Mivel az Oktatási Minisztérium, a Tanfelügyelőség és az iskolai Igazgatóság részéről jóérzésről és egyenjogúság szavatolásáról szó sem lehet (ne kérdezzék, hogy miért nem? – fogalmam sincs!) egy olyan társadalomban, amely a magyarok diszkriminációjára rendezkedett be, ezért maradott utolsó reményként a törvény betűje. Persze a röhögés kerülget sokakat, ha a törvényt emlegetjük. Törvény Romániában?! Na, de uraim, hallgassák csak…

A 2012-es iskolai év végén a kétnyelvű évzárót kérvényeztük mi szülők, osztályelnökök. Kérvényünket iktattuk az iskola igazgatóságán, a Tanfelügyelőségen és a Polgármesteri Hivatalban.  Hatékony volt. Eredményként az akkori román igazgatónő és magyar aligazgató azonos tartalmú és időtartamú beszéde után bónuszként a Tanfelügyelőség részéről is beszélt két tanfelügyelő románul és magyarul, szintén azonos tartalommal és időtartammal. Erre nagy szükség volt, mert jelenlétükkel megzabolázták az elhíresült ultranacionalista Codruța Băciuț igazgatónőt.

A 2012-es év őszi évnyitóján már az új  iskolai Igazgatóságunk volt, hála a nagy Manitúnak. De új vagy régi Igazgatóság? Elvárásaink ugyanazok: egyenlő bánásmód, például kétnyelvű évnyitó! Újra kérvényeztük ezennel az évnyitó kétnyelvűségét a már jól ismert és megszokott hivatalokban. Valamelyest romlott a helyzet, mert az új iskolai vezetőség nem azonos tartalmú beszéddel állt elő. Jó pontként viszont említsem meg hogy életemben először hallottam a románnál hosszabb magyar szöveget ilyen helyen, a magyar szülők képviselőjének hála. Teljesen hihetetlen, szokatlan, lehetetlen és talán megismételhetetlen esettel állunk szemben, tehát kivétellel és nem szabállyal, de reménykeltő, hogy végül is rajtunk (is) múlik a nyelvi jogaink érvényesítése.

Türelmetlenül várjuk a 2012/2013-as évzárót és az azutáni évnyitót, stb., hogy újra és újra kérvényezhessük, hogy vegyenek emberszámba. Nem köszönjük a lehetőséget.

 
 

Az iskola vezetőtanácsa megszavazta, de…

A jelen érvényben levő törvény szerint (OM6564/2011), az általános iskolák névadását az iskola kezdeményezi úgy, hogy a vezetőségi tanács megszavazza a javasolt nevet és az indoklással együtt elküldi a  a javaslatát a polgármesteri hivatal megfelelő osztályára. Az iskola névadásáról a helyi tanács dönt, miután a helyi és a megyei névadó bizottság véleményezi a névadási kezdeményezést (ez csak akkor szükséges, ha történelmi személyiségről nevezik el az iskolát).

A 2-es Számú Általános Iskola Dr. Bernády Györgyről való elnevezésének az eddigi kaotikus, felületes megközelítése az RMDSZ politikusai által, a törvényes háttér betartásának a hiánya vagy a jelentőségének a figyelmen kívül hagyása oda vezetett, hogy a névadás nem valósult meg. A szülők kezdeményezésére több párbeszéd is lezajlott a felelős politikusokkal, ezeknek köszönhetően politikusok is felismerték, hogy névadási procedúrát elölről kell kezdeni. Az első lépésként 2012. július 1-án az iskola vezető tanácsa megszavazta 5 igen és 4 nem arányban, hogy az iskola felvegye a Dr. Bernády György Általános Iskola nevet. A szavazás nem volt zökkenőmentes, a javaslatot Csegzi Sándor és Benedek István városi tanács tagjai terjesztették elő, az iskola igazgatónője (Codruța Baciuț) megtagadta a szavazásra bocsátását, ezért az aligazgató kezdeményezésére került sor a szavazásra.

Sajnos az egyenlőség és a multikulturalizmus sajátságos működésének a jó példája a történet további alakulása. Az igazgatónő nem ismerte el a szavazás eredményét és egy beadványt küldött a helyi tanácshoz, amelyben kifogásolta azt, hogy a tanács által megszavazott (HCLM 54/2012), 13 tagú vezetőségi tanács nem volt megalakulva és nem is törvényes. Ezáltal a névadási procedúrát nem tudták folytatni a tanács szintjén, még egyszer bebizonyosodott, hogy a rossz döntéseknek következményei lesznek (a szülők jelezték már a márciusi tanácsi határozat után, hogy az RMDSZ-es tanácsosok felkészületlenül elfogadták az iskola vezetőtanácsának a létszámnövelését 13-ra, a tanügyi törvény szerint az általános iskoláknál ez nem lehetséges – ezt később a főtanfelügyelő is megerősítette a július 24.-i rendeletével.

A nyári uborkaszezon beköszöntével a szülők megint látták, hogy nincs előrelépés, világossá vált, hogy a névadást nulláról kell kezdeni, ugyanis a választások után a helyi tanács új képviselőket kell kineveznie minden iskolába, az iskolának új vezetősége lesz ősztől, az RMDSZ parlamenti választásokra készül, kisebb dolga is nagyobb egy fránya iskola névadásnál.

 
Hozzászólás

Szerző: be július 30, 2012 hüvelyk 2012 júliusa

 
 
%d blogger ezt kedveli: