RSS

Uncategorized kategória bejegyzései

A szülői akciócsoport kérésére kicserélték a korábban kihelyezett helytelen homlokzati táblákat

A marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a hétvégén kicserélte a Dr. Bernády György Általános Iskola homlokzatára kihelyezett táblákat. Mint ismeretes, a homlokzati táblákat a hivatal augusztus végén helyezte ki, anélkül, hogy bárkit is értesített volna ezek kihelyezésének konkrét időpontjáról. A Bernády szülői akciócsoport döbbenettel észlelte, hogy a magyar nyelvű táblán is az információk félig románul, vagy román helyesírással írva, szerepelnek.bernadyroman
Az akciócsoport ezért 2013. szeptember 04-én (magyar nyelvű) írásos panasszal fordult Marosvásárhely polgármesteréhez, kérve őt, hogy az iskolakezdésig javíttassa ki a homlokzati táblákat a jelenlegi törvények és előírások betartásával. A szülői akciócsoport több képviselője személyesen is felkereste Oșan Gabriela-t, az oktatással foglalkozó igazgatóság vezetőjét, aki a tárgyalás végén ígéretet tett arra, hogy szeptember 16-ig kicserélik a hibás táblákat.PolgHivatalBernadyTabla1

A hétvégén megtörtént a táblacsere, és immár ténylegesen magyar nyelvű tábla hírdeti a Dr. Bernády György Általános Iskola új nevét.

bernady
A szülői akciócsoport a Bernády névadásért a szeptember 16-i  évnyító ünnepség alkalmából, és a névadás tiszteletére Școala Gimnazială “Dr. Bernády György” – 2013 – Dr. Bernády György Általános Iskola feliratos, és az iskolaalapító portréjával díszített öntapadós matricával ajándékozza meg az iskola összes diákját, románokat, magyarokat egyaránt.
ontapados

Reklámok
 
1 hozzászólás

Szerző: be szeptember 15, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

Bekerült a Dr. Bernády György Általános Iskola megnevezés az új iskolahálózati névjegyzékbe

A marosvásárhelyi tanács a 2013. július 25-i ülésén megszavazta a 2013-2014-es tanévre az iskolahálózatot. Az iskolahálózatban az új tanévre több változást is eszközölt a tanács, ide tartozik az is, hogy a 2-es Számú Általános Iskola helyett immár a Dr. Bernády György Általános Iskola szerepel a névjegyzékben. Sajnos ezzel még nem ért véget a névváltoztatási procedúra, ehhez az iskola igazgatóságának kérnie kell a Maros Megyei Tanfelügyelőségtől a bélyegző kicserélését, valamint az adóhivatalban és a kincstárban az iskola megnevezésének átírását. A szülők követik a lépések betartását, hiszen az iskola igazgatója nem igyekszik véglegesíteni a folyamatot.

 
Hozzászólás

Szerző: be augusztus 10, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

1 év 8 hónap 27 nap

Ennyi idő után végre a marosvásárhelyi tanács 13 igen és 9 tartózkodás szavazattal megszavazta, hogy a 2-es Számú Általános Iskola felveheti a Dr. Bernády György nevet. A tanácsi határozat létezése önmagában még nem jelenti a névadás ügy végét, ezt alkalmazni is kell. A marosvásárhelyi tanácsi határozatok esetében már számos esetben megtörtént, hogy egy adott határozat nem került alkalmazásra, ezért fontos, hogy a határozat utóéletéért is felelősséget vállaljon az érdekvédelmi szervezetünk ahhoz, hogy szeptember 1-re felkerüljön az iskola homlokzatára a tábla az intézmény új nevével.
tanacsihatarozat

 
Hozzászólás

Szerző: be június 13, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

A politikai felelősségvállalás hiánya késlelteti a város egyetlenegy magyar elnevezésű általános iskolájának névadási folyamatát

A Bernády iskolanévadás civil kezdeményezésként 2011  szeptemberében indult  Marosvásárhelyen, Erdélyben.  Marosvásárhely lakosságának csaknem fele magyar nemzetiségű, és itt él a legnagyobb lélekszámú erdélyi  magyar közösség, 60 ezer ember.

A marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskolába járó gyerekek  szülei létrehozták a Bernády
akciócsoportot, amely 2011 óta küzd  az iskola névváltoztatásáért, ugyanis az általános  iskola neve, hosszas küzdelmek ellenére, továbbra  is változatlan. A Marosvásárhelyen működő 13 általános iskola közül egy magyar elnevezésű oktatási intézmény sem létezik. Az iskolák a román kultúra híres személyiségeinek neveit viselik. Végtelenül cinikus, hogy a városban egy Friedrich Schiller nevű iskola is működik, a valamikori német közösség kultúrája iránti tisztelet jeléül.  Az itt élő nagyszámú magyar közösség kultúrája láthatatlan  az iskolák névadói számára, akik az elmúlt 20 évben a romániai kisebbségbarát  törvények ellenére mindent elkövettek  a jelenlegi helyzet kialakulásáért. A magyar közösség politikai érdekvédelmi szervezete mindeközben 12 évig  kormánytagként úgy tett, mintha Marosvásárhelyen minden rendben volna.  Az RMDSZ vezető politikusainak nagy része a város magyar lakossága szavazatainak köszönhetően került fontos pozíciókba, minisztériumok élére, miniszterelnök-helyettes pozícióba és más stratégiai szerepkörökbe.  Románia egy túlpolitizált ország, ahol egy iskolanévadás nem jöhet létre politikai konszenzus nélkül. Ehhez viszont arra van szükség, hogy az RMDSZ tagjai sikeres politikai háttértárgyalásokat folytassanak az érintett román pártokkal.

Politikai lobby nélkül Marosvásárhelyen magyar  iskolanévadás nem valósulhat meg.  A politikai tárgyalások szükségességével az RMDSZ tagjai is egyetértenek, és az általunk készített kisfilmben elhangzottak  alapján felvállalják azokat. A kisfilmben látható párbeszéd egy kerekasztal- megbeszélés alkalmával hangzott el,  amelyet a Bernády szülői akciócsoport  kezdeményezett 2012 novemberében, a névadás ügy egyéves évfordulója alkalmával. Ahhoz, hogy az iskolanévadás megvalósulhasson szükség van egy városi tanácsi határozatra. A határozathozatal előtt viszont néhány,  törvény által szabályozott lépésre van szükség , ilyenek az adott iskolavezetőségi tanácsának névváltoztatást kérő határozata, városi és megyei névadóbizottságok döntései. Fontos megemlíteni, hogy iskolanévadás ügyben már született egy városi tanácsi határozat, amelyet nem előztek meg politikai háttértárgyalások, és ez soha nem került megvalósításra, jelenleg jogilag alkalmazhatatlan.

Ahhoz, hogy az iskolanévadás megtörténhessen és a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola felvehesse a Dr. Bernády György nevet politikai háttértárgyalásokra van szükség, a törvényes lépések betartása nem elegendő. A kisfilmben elhangzó politikusi ígéretek alapján az iskolanévadáshoz szükséges politikai kötelezettségvállalás hamarosan megvalósul. A filmben elhangzó nyilatkozatok szintjén könnyűnek ígérkező, a magyar közösséget érintő, érdekvédelmi ügyek a hétköznapokban sajnos rendszerint elvéreznek.

Jelenleg 2013 áprilisa van. A városi tanács holnap, április 11-én szavazza meg a költségvetést, a pénzek elköltéséhez kapcsolódó politikai háttértárgyalások minden bizonnyal rég lezajlottak, az iskolanévadás körül néma csend honol, nem véletlenül. A kisfilmből ugyan kiderül, hogy a civilek állításaival összhangban az RMDSZ vezetőpolitikusai egyetértenek abban, hogy az iskolanévadás megvalósításához kötelezőek a politikai tárgyalások, ezekért a városi tanács RMDSZ-es tanácsosai, marosvásárhelyi RMDSZ, illetve a megyei RMDSZ felelnek. A kérdés csupán az, mikor kerül sor a filmben elhangzott lépésekre. Ebben az évben minden bizonnyal más volt az RMDSZ prioritás, új magyar alpolgármester lesz, aki egyben a városi RMDSZ elnökévé választották a közelmúltban, talán a változások, személycserék voltak az idei érdekvédelem fő célkitűzései. Az iskolanévadás nem fontos, hiszen több mint húsz év telt el a rendszerváltás óta, azóta az RMDSZ védi a közösségi érdekeket. Az iskola meg a közösség egy fontos színtere. Vagy talán mégsem….

A kisfilmben hallható volt Frunda György miniszterelnöki tanácsadó álláspontja aki szerint az RMDSZ annyira fontos szerepet tölt be a városban, hogy nélküle a többi politikai párt nem tud dolgozni. Véleményünk szerint a valóság sajnos másként fest. A román politikai pártok akár a PDL (Demokrata-Liberális Párt), akár az RMDSZ koalíciós partnere az USL (Szociál-Liberális Szövetség), nagyon jól tudnak létezni és ügyeiket érvényesíteni a magyarok érdekvédelmi szervezete nélkül. Az elmúlt húsz év tapasztalata azt mutatja, hogy az RMDSZ  nélkül nagyon könnyen megszülethettek a román utcanévtáblák, az egynyelvű iskolanévtáblák és az általános iskolák majdnem mindegyike román nevet kapott. A név nélkül maradt 2-es számú általános iskola névadás ügye másfél évvel ezelőtt kezdődött el, az iskola neve továbbra is változatlan.

A városban jelenleg két általános iskola nem visel román nevet, az összes többit már elnevezték. A novemberi médianyilvános kerekasztal-megbeszélés során Frunda György miniszterelnöki tanácsadó és Borbély László parlamenti képviselő szerint az iskolák elnevezései nem maradhatnak meg a jelenlegi formájukban, a filmben elhangzik, hogy a 2012 decemberi parlamenti választások után az RMDSZ összeállít majd egy LISTÁT, amely tartalmazni fogja azoknak az iskolának a nevét, amelyek egy miniszteri rendelet alapján magyar elnevezést kell kapjanak, ennek következtében a marosvásárhelyi általános iskolák majdnem fele (!) magyar elnevezésű lesz. A jelenlegi információink alapján ez a LISTA nem készült el a magyar elnevezést viselő iskolák sem léteznek a városban, valószínűsíthető, hogy nem lesz sem lista, még kevésbé magyar iskolanevek. Jelenleg az egyetlenegy magyar nevű iskola elnevezése is másfél éve egy helyben toporog. Ehhez képest a lista és etnikai arány alapján felmerülő politikai követelés teljesen irreális, hamis ígérgetésnek tűnik.

Az is elhangzik a filmben, hogy az RMDSZ politikai tárgyalásai az iskolanévadás ügyben egyszerűen kivitelezhetőek lesznek, hiszen semmi mást nem kell tenni csak le kell ülni tárgyalni lévén, hogy a koalíció kitűnően működik helyi szinten (!). Abban az esetben amikor már minden kötél szakad és nem lehet politikai konszenzusra jutni iskolanévadás ügyben, akkor marad a helyi költségvetés megszavazásánál fennálló politikai játszma kivitelezése. Marosvásárhely tanácsa még nem szavazta meg a helyi költségvetést, reméljük, hogy a háttértárgyalások során sikerül érvényre juttatni a magyar közösség érdekeit is.

Az RMDSZ vezetőpolitikusai azt állítják, hogy az iskolanévadás csak akkor lesz megvalósítható, hogyha mindenki végzi a dolgát, a pedagógusok tanítanak, a civilek lépéseket tesznek a névadás elérése érdekében és a politikusok pedig politikai tárgyalásokat folytatnak. A kerekasztal-megbeszélés óta a civilek feladataikat ellátták, a 2-es számú általános iskola vezetőségi tanácsa megszavazta a névváltoztatást. Igaz ma már az RMDSZ azt állítja, hogy az iskola vezetősége nélküle nem tudta volna megszavazni az iskola névváltoztatását, novemberben ez még civil feladatként lett bemutatva Borbély László parlamenti képviselő által.  Az RMDSZ vezetőpolitikusai hatékony politikai tárgyalásokat ígértek, ezek a tárgyalások nem születtek meg, nem tudjuk valaha sor kerül-e majd rájuk.

A kisfilmben elhangzott politikusi kötelezettségek, a politikai tárgyalások, mindezidáig nem születtek meg, pedig az RMDSZ bekerült a parlamentbe és a kisfilmben hallható volt, hogy az iskolanévadás apró, habkönnyű politikai feladat. Ha az iskolanévadás egy apró feladat, érhetetlen mi tart ennyi ideig, hiszen lassan két éve kezdődött el a Bernády ügy és a bagatell kis névadás ügyek súlytalansága mellett a város összes általános iskolája román elnevezést kapott.

A filmben az is elhangzik, nagyon helyesen, hogy mindenki végezze a dolgát: a civilek és a politikusok egyaránt. Mi is ezt szeretnénk kérni az RMDSZ politikusaitól, hogy tegyenek eleget vállalt kötelezettségeiknek.

A civilek elvégezték teendőiket hátra vannak még a politikusok által könnyednek bemutatott tárgyalások.  A kérdés másfél éve ugyanaz: Szeretnénk végre megtudni, mikor kerül sor azokra a politikai tárgyalásokra amelyek nélkül (sajnos) Marosvásárhelyen maradnak a régi iskolanevek és nem lesz egyetlenegy magyar elnevezésű általános iskola sem.

 
Hozzászólás

Szerző: be április 10, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

Állásfoglalás a Duna TV Közbeszéd című rovatában elhangzottakkal kapcsolatban

Duna TV Szerkesztősége

Tisztelt Szerkesztőség!

A február 13-i Közbeszéd műsorukban (http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/02/13/19/Kozbeszed_2013_februar_13_.aspx) munkatársuk, Száva Enikő Peti Andrással, a marosvásárhelyi RMDSZ új elnökével beszélgetett. A beszélgetés közben Száva Enikő a marosvásárhelyi 2-es iskola névadásával kapcsolatosan is kérdezett. Peti András azt válaszolta, hogy az iskola névadásáért az RMDSZ mindent megtett, a marosvásárhelyi városi tanács egyhangúlag megszavazta a határozatot, és a névadás csak közigazgatási akadályoztatás miatt nem valósult meg.

A marosvásárhelyi 2-es iskola szülői közösségéből szerveződött Bernády akciócsoport tagjai megdöbbenéssel hallgatták a névadás kapcsán elhangzott minden valóságalapot nélkülöző nyilatkozatot, hiszen a városunkban már mindenki tudja, hogy a névadás elsősorban az RMDSZ gyenge politikai teljesítménye miatt nem valósult meg. Az iskolanévadás kudarcához fontos még hozzátenni, hogy a névadás ügyét a város civil lakossága, a fent említett iskolában tanuló szülők gyerekei indították, azért mert egy szép napon rájöttek arra, hogy az elmúlt 15 évben Marosvásárhely összes általános iskolája – az RMDSZ hallgatólagos beleegyezésével – román elnevezést kapott, miközben a város egyetlen egy iskolája sem vehetett fel magyar kultúrához kapcsolódó nevet.

A Bernády akciócsoport 2011 szeptemberében kezdte el tevékenységét. Az akciócsoport többszörös felkérése következtében RMDSZ látszatlépéseket tett ugyan, ezek közé tartozik a Peti András által felemlegetett „sikeres” városi tanácsi határozata.

Annak ellenére, hogy Peti András, mint jogász, jól tudja, hogy a 2011 decemberében meghozott határozat megszületésének pillanatától életképtelen és kivitelezhetetlen (a határozatban a folyamat elindításáról szól, nem a névadásról), sorozatosan azt hangoztatja, hogy minden rendben van a névadással, csak bizonyos érdekek miatt ezt nem alkalmazzák. Ezzel a cselekedetével Peti András sorozatosan félretájékoztatja a magyar közönséget, és azt a látszatot kelti, hogy az RMDSZ mindent megtett, és nem rajta múlt az ügy sikertelensége. Azzal a ténnyel is mindenki tisztában van, hogy a névadás ügyet azért kellett 2012-ben újraindítani, mert az RMDSZ gyenge politikai tevékenysége és hiányos jogi felkészültsége miatt az iskolanévadás ügye jogilag zsákutcába került.

2013-ban a Bernády akciócsoport a törvényes lépéseket betartva újraindította a névadás ügyét, a szülők hatékony közbenjárásával 2-es iskola vezetőségi tanácsa megszavazta végre a Bernády György nevet, ez volt azon lépések egyike, (de nem egyedüli) amely mellőzve lett a 2011-ben beterjesztett határozat kapcsán, ugyanis a többszörös civil felkérés ellenére az RMDSZ nem volt hajlandó a törvényes lépéseket követni, hanem egy elsietett tanácsi határozatot akart meghozni.

2013-ban a történelem megismétli magát. A Bernády akciócsoport, egyszóval a civilek, teljesítették a kötelezettségeit, az RMDSZ már megint elkövetett egy óriási hibát. Az iskola vezetőségi tanácsának szavazata után következő törvényes lépés a marosvásárhelyi városi névadó bizottság véleményezése.

Első körben a városi névadó bizottság nem szavazta meg a névadást, éspedig éppen azért nem sikerült ezt kivitelezni, mert a bizottság magyar többségű ugyan, de az RMDSZ egyes tagjai nem tisztelték meg jelenlétükkel a névadó bizottság gyűlését. Végül csütörtökön, 2013. február 14-én a városi névadó bizottság újratárgyalta a névadást, ezennel sikerült ezen a fórumon elfogadtatni a Dr. Bernády György megnevezést.

Ezzel az ügy még nem zárult le, még rengeteg lépés van hátra. Sajnos az elmúlt 20 évben az RMDSZ bebizonyította, hogy Marosvásárhelyen nem tud semmilyen eredményt felmutatni, ami az iskolanévadások ügyét illeti. A kétnyelvű utca-, és iskolanevek hiánya, és számtalan más, a magyar közösség jogérvényesítési lehetőségeit illető ügyben bizonyította alkalmatlanságát a közösség valós képviseletére.  A város lakossága becsapottnak érzi magát.

Végezetül kérjük a tisztelt szerkesztőséget, hogy az iskolanévadást kezdeményező és annak sikeréért rengeteget tevékenykedő civil csoport érdemeit tartsa tiszteletben, és amikor a politikusok véleményét megjelenítik a témával kapcsolatban, ismertessék a Bernády akciócsoportnak a valós tényekre épülő álláspontját is.

 Lépéseinkről naprakész információkat találnak a blogunkon: www.amibernadynk.wordpress.com

Tisztelettel,

 Szülői akciócsoport a Bernády György névadásért

 
2 hozzászólás

Szerző: be február 18, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

Román tagozat: magyar többségű iskolaszék = diszkrimináció

A névadás egyik fontos momentuma az iskolaszéki döntés a névadásról. Erre csak a magyar többségű iskolaszék megalakulása után kerülhetett sor, és az első iskolaszéki ülést az intézmény igazgatója végül 2013. január 17-re hirdette meg. Ezen az ülésen már megszületett a javaslat a Dr. Bernády György elnevezéssel kapcsolatosan, de az igazgató a döntést különböző mondvacsinált okokra hivatkozva egy héttel elhalasztotta, és ha nehezen is, de január 24-én sikerült pontot tenni az i-re, és többségi szavazattal elfogadni a Dr. Bernády György nevet.

Utólag kiderült, hogy az elnapolást kihasználva, és az intézményvezető hallgatólagos beleegyezésével, az iskola román anyanyelvű személyzete január 22-én levelet intézett Marosvásárhely Helyi Tanácsához, valamint 24-én a Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben az intézmény román alkalmazottai (ezek között olyan tanerők is, akik magyar tagozaton tanítanak, valamint az iskola könyvtárosa, asszisztense, gondnoka, karbantartója) arra kérik a két intézményt, hogy vonják vissza Dr. Benedek István RMDSZ frakcióelnöknek és Dr. Csegzi Sándor, a polgármester személyes tanácsadójának a kinevezését az iskolaszékbe, mert tetteik károsan hatnak az intézményre, a oktatási-nevelési folyamatra, és a nyomást gyakorolnak az iskolára annak érdekében, hogy Bernády Györgyről nevezzék el az intézményt. Az aláírók szerint e két MAGYAR személy részvétele az iskolaszékben elfogadhatatlan, helytelen,  diszkriminálja a románokat az iskolában, és ennek az állapotnak a megszüntetését kérik a marosvásárhelyi önkormányzattól.

Az aláírók kilátásba helyezik, hogy amennyiben nem teljesítik kérésüket, megtagadják a további részvételt az iskolaszékben.

Szerencsére a beadványok már nem tudták befolyásolni a végső határozathozatalt, és Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere, a január 28-i 3804-es számmal iktatott válaszában  a törvényi hátteret ismertetve visszautasítja a két levélben felsorolt vádakat, és kifejezi abbéli meggyőződését, hogy megértéssel és együttműködéssel kell hozzájárulni az oktatási-nevelési folyamathoz.

MI VÁRHATÓ MÉG? ….

A csatolmányban olvasható a három román nyelvű levél.

 
Hozzászólás

Szerző: be február 7, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

Miért késik a Bernády iskolanév megvalósítása? Kit terhel felelősség a névadás eddigi kudarcáért? Mikorra várható a valós névadás?

A Bernády iskolanévért akciócsoport, a Civil Elkötelezettség Mozgalom munkatársaival közösen sajtótájékoztatót tartottak 2012. június 28-án.

A sajtótájékoztató címe:„Miért késik a Bernády iskolanév megvalósítása? Kit terhel felelősség a névadás eddigi kudarcáért? Mikorra várható a valós névadás?” volt.

Az esemény helyszíne a marosvásárhelyi G pont Kávézó volt.

A sajtóeseményen a szülők képviselői röviden bemutatták a 2011 szeptember és decembere közötti munkájukat és részletesen ismertették szélmalomharcnak tűnő találkozásaikat, beadványaik tömkelegét, amelyeknek célja az iskola névadás közigazgatási, adminisztratív eljárásának elindítása volt. A szülők a Polgármesteri Hivatalon belül a felelősök és kötelességtudó alkalmazottak helyett, felelőtlen és ujjal mutogató magatartással találkoztak lépten, nyomon.  Ennek ellenére a Bernády névadás ügy további lépéseinek a bemutatásával zárult a rendezvény.

Mint köztudott 2011 decemberében megszületett az a tanácsi határozat amelynek alapján a Bernády György iskolanévadás megoldódni látszott. Mindamellett, hogy a tanácsi határozatot megtámadta egy magát emberjogi aktivistának nevezett politikai közszereplő, a Bernády névadás ügyét a helyi közigazgatás szintjén eljárások formájában el kellett volna indítani, ezeket a lépéseket a bírósági úton történt megtámadás nem akadályozta.

A sajtótájékoztatón a következő témákról esett szó:

 

  1. Miért nem történtek meg a törvényes előírások alapján előírt jogi és adminisztratív lépések? Ki a felelős az iskolanévadás ügy helyi közigazgatás szintjén kivitelezendő lépéseinek akadályozásáért?

 

  1. Miért nem születtek meg a városi és megyei névadó bizottság hozzájárulásai, engedélyei? A törvényes előírások értelmében ezek nélkül a tanácsi határozat érvénytelen, szükségtelenné válik annak Bíróságon történő megtámadása.

 

  1. Mit válaszoltak a szülői akciócsoport beadványaira a város jegyzője, a városrendészeti osztály megbízott vezetője, a Polgármesteri Hivatal iskolákért felelő jogásza, a város polgármestere, az előző alpolgármester, a megyei főtanfelügyelő, akikkel a szülők egyrészt személyes megbeszélések során tárgyaltak másrészt a szülők hivatalos leveleire írásos formában válaszoltak. Ezek tartalmát és a válaszokat ismertetni fogjuk a sajtótájékoztató során.
  1. Lévén, hogy a jelenlegi marosvásárhelyi általános és középiskolák nevei egyáltalán nem tükrözik a város kulturális sokszínűségét, sőt mi több az iskolanevek azt suggalják, hogy ebben a városban nem több, hanem egyetlen egy közösség él, úgy véljük, hogy ez a gyakorlat sérti az Európai Uniós alapjogokat, amelyek a kulturális sokszínűséget és a kisebbségek jogait garantálni és védeni hivatottak. Ennek alapján a szülők felkérésére a Civil Elkötelezettség Mozgalom petícióval fordult az Európai Parlamenthez amelyben azt a kérelmet fogalmazták meg, hogy az Európai Parlament vizsgálja meg az eddigi iskolanévadás gyakorlatát, pontosabban azt, hogy a marosvásárhelyi iskolanevek (általános és középiskola) milyen mértékben tükrözik vagy mellőzik az Európai Unió alapjogait, a kulturális sokszínűséget, egyenlőséget és az itt élő közösségek kultúrájának megjelenítését, ezzel egy időben állapítsák meg, hogy kit terhel felelősség a jelenlegi egyoldalú, diszkriminatív, a magyar közösség kultúráját nem megjelenítő gyakorlatért.

 

  1. A Bernády akciócsoport elvárásainak megfogalmazása az városi tanácsosok és a közigazgatásban dolgozó választott elöljárók, a politikai döntéshozók fele. Jövőbeni lépések.

Médiamegjelenés

2012. június 28.Mikorra várható a valós névadás?

2012. június 28.Mikorra várható a Dr. Bernády György iskolanév Marosvásárhelyen?
2012. június 28.Harc a néma társsal Bernády nevéért
2012. június 29.Zsákutcában a Bernády-ügy
2012. július 4.Magyar iskolanévadás – Marosvásárhelyi szülok kálváriájáról a Kossuth Rádióban

 
Hozzászólás

Szerző: be június 28, 2012 hüvelyk Uncategorized

 
 
%d blogger ezt kedveli: