RSS

Minden magyar gyermek szám it(t) kategória bejegyzései

Kétnyelvű évzáró, évnyító

A marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskolában jelenleg, a 2012-2013-as tanévben 17 román és 17 magyar osztály van. A magyar tagozaton több diák tanul, mint a román tagozaton. Az elmúlt években is hasonló arányok álltak fenn. Ezért a jóérzés és az egyenjogúság nevében is természetes kellett volna, hogy legyen a kétnyelvű évnyitók és évzárók megszervezése. Hát ebben nem volt részünk az utóbbi 22 évben… Mivel az Oktatási Minisztérium, a Tanfelügyelőség és az iskolai Igazgatóság részéről jóérzésről és egyenjogúság szavatolásáról szó sem lehet (ne kérdezzék, hogy miért nem? – fogalmam sincs!) egy olyan társadalomban, amely a magyarok diszkriminációjára rendezkedett be, ezért maradott utolsó reményként a törvény betűje. Persze a röhögés kerülget sokakat, ha a törvényt emlegetjük. Törvény Romániában?! Na, de uraim, hallgassák csak…

A 2012-es iskolai év végén a kétnyelvű évzárót kérvényeztük mi szülők, osztályelnökök. Kérvényünket iktattuk az iskola igazgatóságán, a Tanfelügyelőségen és a Polgármesteri Hivatalban.  Hatékony volt. Eredményként az akkori román igazgatónő és magyar aligazgató azonos tartalmú és időtartamú beszéde után bónuszként a Tanfelügyelőség részéről is beszélt két tanfelügyelő románul és magyarul, szintén azonos tartalommal és időtartammal. Erre nagy szükség volt, mert jelenlétükkel megzabolázták az elhíresült ultranacionalista Codruța Băciuț igazgatónőt.

A 2012-es év őszi évnyitóján már az új  iskolai Igazgatóságunk volt, hála a nagy Manitúnak. De új vagy régi Igazgatóság? Elvárásaink ugyanazok: egyenlő bánásmód, például kétnyelvű évnyitó! Újra kérvényeztük ezennel az évnyitó kétnyelvűségét a már jól ismert és megszokott hivatalokban. Valamelyest romlott a helyzet, mert az új iskolai vezetőség nem azonos tartalmú beszéddel állt elő. Jó pontként viszont említsem meg hogy életemben először hallottam a románnál hosszabb magyar szöveget ilyen helyen, a magyar szülők képviselőjének hála. Teljesen hihetetlen, szokatlan, lehetetlen és talán megismételhetetlen esettel állunk szemben, tehát kivétellel és nem szabállyal, de reménykeltő, hogy végül is rajtunk (is) múlik a nyelvi jogaink érvényesítése.

Türelmetlenül várjuk a 2012/2013-as évzárót és az azutáni évnyitót, stb., hogy újra és újra kérvényezhessük, hogy vegyenek emberszámba. Nem köszönjük a lehetőséget.

Reklámok
 
 

“Koncepciós per” nem várt eredménnyel

Nem vettem részt soha koncepciós peren, de úgy érzem a 2-es Számú Általános Iskola legutóbbi iskolaszintű szülői bizottsági ülése kárpótolt ebben. Szerintem ehhez hasonlóan zajlódhattak le az 50-60-as évek koncepciós perei.

Azért, hogy az olvasó egy pontosabb képet kapjon arról, hogy milyen aljas és álnok eszközökhöz nyúlnak bizonyos személyek az iskola vezetőségéből, hogy lejárassanak, „kicsináljanak” egy szülőt, aki ki mer állni azért, és energiát nem kímélve küzd azért, hogy a gyerekek (és nem csak a sajátja) minőségi oktatásban részesüljenek, meg hogy az iskola betartsa a kisebbségi oktatásra vonatkozó törvénykezést, valamint megpróbálja rendszerezni, elszámolhatóvá tenni az iskolaalapban fekvő összegek méltányos elköltését, röviden leírom, hogy hogyan zajlott le az iskola szülői bizottsági ülésének első része.

Adott egy vádlott (L. a pénztáros), akit a párt elnöke (igazgatónő) el akart távolíttatni, mert osztályellenség és felbujtó tevékenységet folytat a hatalom ellen (földrajz-tanár ügy). Ott volt a párt magyar alelnöke (aligazgató, aki az igazgatónő utasítására bevállalta a gyűlés összehívását – de aki annyit megtett, hogy a kért hétfői alkalom helyett csütörtökre halasztotta az ülést), volt egy ügyész (d-na D., cenzor), aki a szakmaiság ál-leple alatt felolvasta a vádiratot, adott volt egy úgymond független, elnöklő bíró (d-na I.,.az iskola szülői bizottságának elnöke), és került egy mondvacsinált vád (a téli ünnepek időszakában 1500 lej nem szerepelt a bankszámlán, hanem a pénztáros zsebében volt), és egy előre felkészített közönség (román szülők egy része), amely a vádirat felolvasása alatt hangosan helyeselte (húú, a mi pénzünket!!!!!!-stílusban) a vádiratban foglaltakat.

Az nem számított, hogy a pénzt az elnöknő utasítására vette ki, az sem, hogy közben az előirányzott megrendelést, objektív okok miatt, nem lehetett megtenni, az sem, hogy amióta ő kezeli a pénzt, több mint 100 lej kamattal bővült az iskolaalap. (előtte az iskolaalapot az iskola könyvtárában az asztal egyik fiókjában tartották.)

Szerencsére, csak eddig tart a hasonlóság, mivel a szülői bizottság magyar tagjainak egy része kiállt a pénztáros mellett, úgyhogy a „koncepciós per”, ez esetben, a régi perekkel ellentétben, nem a szokásos forgatókönyvet követte, hanem az előkészített menesztési terv ellenére a végén a gyülekezet túlnyomó többséggel visszaválasztotta L. szülőt a pénztárosi, amúgy nagyon hálátlan, tisztségbe.

Annyi biztos, hogyha erre nincs előre felkészülve a magyar szülői csoport, a pénztárost, aki egyébként példásan tesz eleget megbízatásának, úgy ki penderítik funkciójából, hogy a lába se éri a földet.

 

 
Hozzászólás

Szerző: be február 18, 2012 hüvelyk Minden magyar gyermek szám it(t)

 

Naív Laji további kalandjai, avagy hogyan vált sikkasztóvá, végül mégse

Tartozom a nyuszis történet folytatásával . Íme itt vannak az elmúlt három hét fejleményei.…

Történetem első, de nem utolsó fejezetében bemutattam “földrajztanárnő-csere” akciómat. Azóta sok víz ugyan nem folyt le a Maroson, mert eléggé befagyott, de az iskolai akcióim nem maradtak hatás nélkül.

A Maros megyei Tanfelügyelőségen tett, nem túl barátságos hangulatú látogatásaim és szélmalomharcnak tűnő tárgyalásaim, amelyeket a fekete politikai érdekvédelem képviselőivel folytattam,  az elfáradásom miatt egy időre elmaradtak, egy hét elteltével tértem csak magamhoz. Az iskolából kiszivárgott információk alapján a régi, egyszóval illegális földrajztanárnő az ügyintézéseimnek nevezett kálváriámat követő hétfőn, az iskola tanáriszobájába belépve, lecsapta az ötödikesek naplóját kijelentve, hogy ő oda be nem megy. Kedden már órarend módosítás jelezte, hogy megmozdult valami. Mindezeket biztató jeleknek fogtam fel. Pénteken eszembe jutott, hogy Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettesnek fogadóórája van. Felhívtam telefonon, hogy érdeklődjek. Annyit megértettem, hogy csak az ötödikesek kapják az új Y tanárnőt, oda jár az én gyerekem, a többi fekete nyuszi osztály esetleg( ?!) csak ősztől, addig nekik illegális tanárnő marad. Hirtelen felment a pumpám, annyira igazságtalannak tartottam a félszeg megoldást, dühösen kértem őt, ha csupán ennyit tudott elintézni, akkor talán le kellene mondania. Ezt zokon vette, mindamellett eszébe sem jutott volna elnézést kérnie a most már egyértelműen diszkriminatív megoldás miatt. Ekkor tudtam meg, hogy a minden fekete gyermek számít szlogen mellett, ott áll láthatatlan betűkkel a következő mottó : Minden fekete főtanfelügyelő-helyettes számít még akkor is, ha nem végzi el jól a dolgát.

Ezek után, a fehérországi kisebbségi érdekérvényesítési aktivizmus terén újszerűnek tűnő ténykedéseim miatt, már nagyon esedékessé vált egy kis lejárató kampány ellenem. A szülők által megválasztott és hivatalosan felhatalmazott iskolaalap pénztárosaként (a szülők által befizetett pénz képezi az iskola pénzalapját), hívatott a fehér cenzor ellenőrzés végett. Úgy tűnt megtalálták a rést a pajzson. A kivizsgálás félelmetesen egybeesett a földrajztanárnő akciómmal és úgy tűnt, hogy az ellenőrzések főtámogatója az intézmény igazgatója maga. A véletlenszerű (sic !) ellenőrzésből kiderült, hogy egy sikkasztó nyuszi vagyok és ők hárman (fehér cenzor, fehér szülőibizottság-elnök és fekete szülőibizottság-alelnök !) eldöntötték, hogy adjam át a szülők által befizetett és rám bízott  pénzt, vegyem ki a bankból, mert ezentúl  ők akarják azt kezelni. A tavalyi év során az iskolaalap pénzét az iskola könyvtárában tartották egy fiókban, az engem ellenőrző tisztességes szülők oda akarták volna visszatenni a tőlem visszakért pénzt. Arról most nem is szólok, hogy a tavalyi fiók /szülők pénzét hogyan és mire költötték el a fent említett személyek. Igen, mert tavaly ők voltak a pénzfelelősök és elnökök meg alelnökök, stb.

Hivatalos eljárás hiányában, fenyegető telefonos nyomásgyakorlás ellenére is úgy döntöttem, nem adom át a pénzt, hanem kértem az osztályelnökök  összehívását, hogy ott szülessen döntés sorsom további alakulásáról. Az engem felkérő személyek rendőrséghez fordultak, de valódi ügy hiányában nem tehettek ellenem rendőrségi feljelentést, állítólag a Bíróságon is voltak, de ott sem sikerült ellenem eljárást indítani. Könnyed stílusban mesélem most ezt el, de elég stresszes volt megélni. Itt szeretném megköszönni mindazoknak akik mellém álltak és tanácsokkal láttak el és azt is, hogy nem hagytak magamra és bíztak bennem.

A sikertelen rendőrségi és bírósági akcióik után, a fent említett személyek,  az igazgatónő hatékony közreműködésével, megszerveztek egy szülői bizottság gyűlést, amelynek célja az én “kivégzésem” lett volna. A fenti küzdelmeim során, a támadások kivitelezői között ott található  –  mostanra már múltbéli  – az iskolai vezetőségi tanácsban (iskolaszék) a fekete szülőket képviselő szülő és szülői bizottság-alelnök egyszemélyben, aki  kivont karddal harcolt ellenem, ugyanakkor hónapok óta megtorpedózta a vezetőségi tanács üléseken a Bernády névadást, pontosabban “semlegesen” állt hozzá, valamint közvetve megfenyegetett néhány fekete pedagógust azzal, hogy “jobb ha nem hallatják annyira hangjukat, mert még megjárhatják”.

Ennek a személynek a gyereke történetesen gyerekem osztálytársa, és osztályunk szintjén osztályelnök. Gondoltam, ha sikerül megszüntetnem elnöki szerepét az osztályunkban, akkor már nem érvényes az iskolai vezetőségi tanácsban és a szülői bizottságban elfoglalt helye, és végre egy elkötelezett szülő, a Bernády akciócsoport egyik tagja, elfoglalhatja azt, konkrét elképzelésekkel és a fekete gyerekek érdekeit képviselve. Ezért kértem, hogy az osztályfőnök hívjon össze egy szülői értekezletet. Ez egy keddi napra esett, ahol a leváltást megcélzó elképzelésem az volt, hogy bemutatom a szülőknek az osztályunk és az iskolaszéki fekete képviselőnk szolidaritását és a fekete nyuszi gyerekek melletti kiállását (előző írásomban leellenőrizhető, hogy a földrajztanárnő-csere kérvényünket nem írta alá) ehhez még hozzátettem egy pár apró visszaélést, amelyet a tavalyi pénzalap költségek között találtam.

A stratégiám bevált, ennek következtében, a fent említett “semleges” hölgyet, sikerült leváltani az osztályunk elnöki pozíciójából 21 szavazattal mellettem (én lettem az új osztályelnök), 1 mellette és 4 tartózkodóval. Ennek következtében automatikusan elveszítette az iskolai vezetőségi tanácsban elfoglalt helyét, ahol már évek óta védte a fekete (vagy fehér ?) nyuszi gyerekek érdekeit. Ugyanígy már szülői bizottság-alelnök sem lehet majd többé a két nappal későbbre meghirdetett « pénztáros lejárató » gyűlés után. Mindeközben a fennmaradó két napban is, telefonon  és személyesen, több szülőt megdolgoztak és sikeresen ellenem hangoltak. Az biztos, hogy a fenti csapat nagyon kreatív és gazdag fantáziával rendelkezik,  mondvacsinált vádaikkal Marost lehet rekeszteni.

Szerencsére csütörtökig már sok osztályelnök mellém állt és a koholt vádakat kórusban éneklő csapattal szemben, hatékony támadásba lendültünk mi is (talán nem volt nagyon elegáns, de annál célravezetőbb). Stratégiánk bevált. Ennek következtében óriási változásokat sikerült kivívni : a fehér cenzort, a fekete szülői bizottság-alelnököt leváltattuk, én megmaradtam pénztárosnak továbbra is (nem lettem a sikkasztó pénztáros) és az iskolaszékbe új arcok kerültek : 1 fehér és 1 aktív és nem “semleges” fekete. Viszont a szülői bizottság-alelnök fehér lett (mégis jobb mint a régi fekete) és  szülői bizottság-elnöknek megmaradt a régi, annak ellenére, hogy bepiszkolta magát az áskálódásaival, és lett két új cenzor, 1 fehér és 1 fekete. De mindez egy külön írást is megérne.

Fehér és fekete világunkban egy kis szín már elkelne, de sajnos még nem tartunk ott…

Mély tisztelettel maradok szolgájuk,
Naív Laji – sikkasztó fekete nyuszi

 
3 hozzászólás

Szerző: be február 17, 2012 hüvelyk Minden magyar gyermek szám it(t)

 

Naív Laji tréfás vergődései, avagy nyuszik, rókák és farkasok békés együttélése

Naív Laji tréfás vergődései, avagy nyuszik, rókák és farkasok békés együttélése

Nyuszik = egyszerű adófizető polgárok
Rókák és farkasok
=csellel, ügyeskedéssel, erővel és hatalommal bírók

Persze a nyuszik sem mind fehérek, mert mi vagyunk a feketék születéstől fogva, szinte fekete bárányt mondtam véletlenül.

A nyusziknak is vannak gyerekeik és közös iskolába járnak, mert külön lenni fel sem merül, hisz oly jó együtt fehéreknek és feketéknek. A fekete nyuszik hite szerint a munkájuk és adóik után az ő gyerekeiknek is minőségi oktatás jár. A mi esetünkben csak két tantárggyal van gondunk a fekete tagozaton a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskolában.

Az iskola szintjén értelmetlenség bármit is kérni és kérdezni, hisz a ködösítés óriási mértékű és mindent egyöntetűen leszavaznak az iskola vezetőségi tanácsában, a fekete gyerekeket képviselő aligazgató és a fekete osztályok szüleinek képviselője segédletével akik talány számomra, hogy miért vannak ott, ha nem a feketék érdekeit képviselik. Talán félnek, hogy nem lesznek szimpatikusak egy-két embernek, ha nem mindenre mosolyognak vagy attól, hogy elveszítik azokat a privilégiumokat (például egy-két marék rizs !?), amelyekről az hiszik, hogy a fehérektől kapták? Vagy leharapják a fejüket?

Az általános közhangulatot figyelembe véve, amely már több éve tart, vakmerő tettre vetemedtünk mi fekete nyuszik. Persze az előkészítés során egy-két ál-fekete nyuszi is akadott, akiknek előre beképzelt szerepük, hogy bármilyen, az ő gyerekeiknek is kedvező indítványt még csírájában megtorpedózzanak, vagy csak egyszerűen nyuszizzanak ami teljesen érthető esetleg, mivelhogy nyusziknak nevelnek bennünket. A vakmerő lépés ez volt: csak egyszerűen iktattuk (9419/16.12.2012) panaszunkat a Tanfelügyelőségen a fekete osztályok szülői bizottságai elnökeinek aláírásaival ellátva, hogy a földrajztanárnő jelenlegi szerződése törvénytelen az új Tanügyi Törvény (amelyre a fekete nyuszik politikai érdekképviselete oly büszke) alapján, amely szerint fekete tannyelvű osztályban, a fehér nyelv oktatásán kívül minden egyes tantárgyat fekete nyelven és fekete nyelvű szakvizsgával rendelkező pedagógus  oktathat. Ez áll a 2011-es Tanügyi törvény 12. fejezetének 46/1 és a 45/11 paragrafusában. Hasonló helyzetben található az informatika tanár is. Tehát ők mégis, milyen alapon tanítanak fekete tagozaton?

Nem foglakoztunk olyan szubjektív részletekkel, hogy a földrajztanárnőnek durva és lekezelő a modora, állandó stresszben tartja a fekete gyerekeket, mindent szó szerint megkövetel és például az 5.osztály első heteiben jól meghintette őket 4-esekkel, hogy bemutatkozzon, stb. Például az infótanárral jobb a helyzet. Ő jóindulatú legalább. Igaz, hogy az első hetekben nem tartotta meg az óráit, utána meg fél órákat késett, de ma már nem késik. Sokat nem tanulnak, ellenben bőven játszanak számítógépes játékokat. De legalább jó jegyeket kapnak. Szerintünk mégis sokkal jobb lenne a gyerekeknek egy másik választott tantárgy, például egészségi nevelés, természetjárás és még sok ilyen dolog jut eszembe, vagy ne legyen semmi és ezek a túlterhelt gyerekek menjenek szépen haza. De akkor valakinek nem lenne fizetése…Értem én ezt, de számomra a gyerekem érdeke az elsődleges szempont. Mert nekem az én fekete (nyuszi) gyerekem számít. Újra ide kanyarodtunk. Hát ez a választási lehetőség sem járt a fekete nyusziknak ebben az iskolában, megkaptuk hivatalból az infó tantárgyat. És ugye milyen rondán-furán fest, ha megmukkanunk? Az effajta szemléletmód a rókákat és farkasokat bosszantja és elfogadhatatlan számukra.

Beadványunkra válasz érkezett a Tanfelügyelőségtől 2012.01.04-én a 20-as számú ajánlott levélben. Egyik jogos panaszunkra nagyon kedvező megoldás állt benne: a földrajztanárnőt helyettesítik egy új tanárnővel, mert amúgy is csak ideiglenesen (megjegyzés: kb.10 éve) tanított mostanig a fekete tagozaton. Az új tanárnő gyereknevelési szabadságáról tér vissza és januártól tanítani fog  a gyerekeim iskolájában!!!!!! Én elhittem ! Miután feltételeztem, hogy jól kivizsgálták az ügyet és íme mégiscsak működik a rendszer, milyen keményen dolgoznak, és milyen pontos adatok birtokában vannak. Matei Dumitru főtanfelügyelő és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes aláírásai álltak rajta pecséttel természetesen, hivatalos okmányként.

A második panaszunkra kerülő válasz állt a levélben, a tanár fekete nyelvtudását igazoló papírról beszélt, de nem a feketenyelvű szakvizsgát igazoló papírról. Ezért kértem iktatva a Tanfelügyelőségen (98/12.01.2012),  hogy mutassák meg az illető igazolást. Máig várjuk válaszukat…

Ezek után kellemesnek ígérkezett az új év kezdete és hittük, hogy január 16-án az első iskolai nap jönni fog a várva várt és hivatalosan bejelentett új földrajztanárnő. Persze közben elküldtem a fekete osztályok szülőibizottság-elnökeinek ezt a kedvező választ. Mindenki el volt ragadtatva és ők is újságolták tovább. Az első iskolai nap nem jött az új tanárnő…Sebaj, január még hosszú….De mivelhogy egyesek kinevettek, hogy egy ilyen mesét képes vagyok elhinni, és hogy hiszek egy hivatalos válaszban, csak  fúrt a kíváncsiság és megkerestem Borgovan földrajzoktatásért felelő szaktanfelügyelőt. És mondom neki illedelmes fogalmazással, hogy elnézést, ha zavarom…. Rögtön rám förmedt, hogy nem HA zavarom, mert TÉNYLEG zavarom… Elgondolkodtam, hogy honnan tudta, hogy nem a római pápa vagyok álruhában? Hát onnan, hogy illedelmes voltam és róka meg farkas berkekben így viselkedni abszolút hülyeség, így ráismert a fekete nyuszira. Az ismerkedés után kérdésemre elmondta, hogy a Tanfelügyelőség válaszában említett X tanárnő Nyárádszeredában tanított, de most Marosvásárhelyen van és megígérte, hogy fel fogja hívni, hogy megtudjuk miért nem jelentkezett az állásra? Ez jan. 18-án történt. Közben felderítve az X tanárnő telefonszámát és rácsengetve elhűlve hallgattam, hogy csak jan. 18-án hívták először és azelőtt semmiről sem tudott. Tehát dec. 16-tól jan. 18-ig senki sem foglalkozott az üggyel!!!! Akkor a Tanfelügyelőség levelében kire is gondoltak? Amúgy X tanárnő személyes okokból elutasította az ajánlatot és eközben Matei Dumitru, Illés Ildikó és Borgovan (fő-, helyettes- és szaktanfelügyelő) az egy telefonhívás után ültek tétlenül és nagy csendben tovább. Naív fekete nyuszik abbéli hitükben, hogy csak a tanárhiány az oka a hallgatásnak, detektívregénybe illő erőfeszítések árán, saját költségre elvégeztük a fentiek helyett a piszkos munkát, vagyis találtunk egy új Y földrajztanárnőt, akivel személyesen is elbeszélgetve írásban is elfogadta a felajánlott fél katedrát a 2-esben.

Ezzel az állást elfogadó nyilatkozattal felmentünk többen, szülők jan.23-án, hogy bemutassuk Matei Dumitru főtanfelügyelőnek és aláírását kérjük rá, sürgősségi esetként kezelve a kinevezést. Aláírta, pecsét, iktatás (189/23.01.2012). Iktatás az iskola titkárságán is ugyanaznap (88/23.01.2012). Illés Ildikó látva a fejleményeket előttünk felhívta telefonon az Y új földrajztanárnőt és utasította, hogy másnap 8 órakor jelentkezzen az iskolában.

Azt még mondjam-e, hogy minden egyes lépésről értesítettem, iktatva a fenti eredményeket a Maros megyei RMDSZ-t is, beadványaimat a megyei elnöknek Kelemen Attilának címezve, és többször fogadott Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei ügyvezető igazgatója, a fenti ügyemmel kapcsolatban. Kértem, hogy segítsen rajtunk. Illés Ildikóval is többször személyesen és telefonon, egyedül és többedmagammal is beszéltem, mindig a hitegetés ment: dolgozunk az ügyön… Mozdítottak valamit az ügyön? Semmit. Sőt, Márton Imrének, az iskola fekete aligazgatójának (akit az RMDSZ jelölt erre az állásra, így van ez minden fekete aligazgató esetén) is átadtam jan. 23-an mindent a fejleményekről, aki mellesleg kezdeményezésünket végig ellenezte érthetetlen módon vezetőségi tanács gyűlésen és azon kívül is fűt-fát győzködött, hogy a jelenlegi kolléganő sorsa neki szívügye (ugyanez az aligazgató, hogy bebiztosítsa magát minden eshetőségre, egy fekete tanári gyűlésen kijelentette, hogy az ő erőfeszítéseinek köszönhető az új földrajztanárnő). A jelenlegi földrajztanárnőnek amúgy, Illés Ildikó nevéhez fűződő mendemonda szerint, biztosítottak volna a Șincai-ban 6 órát február 1-től (Illés Ildikó copyright) az elveszítettek helyett. A több mint 150 fekete gyerekért nem sokan nyugtalankodtak és nem is tartották szívügyüknek a szülőkön kívül, pedig minden fekete gyermek számít az RMDSZ legújabb mottója szerint.

Y  tanárnő (jan. 24-én) jelentkezett az iskolában, ahol Codruţa Băciuţ igazgató nő azzal tanácsolta el, hogy nincs kinevezési papírja és rákérdezett a fent említett hírhedt vizsgapapírra is, a romániai szabálykövetés és jogállamiság nevében. Tőle igenis kérte, de mástól nem szokta, színtől függően. Megígérte, hogy telefonon felhívja majd, ha fagy…Ekkor az igazgatónő beindult, hogy ezt a szörnyűséget megakadályozza. Kedden felment Illés Ildikóhoz és megbűvölte. Mi meg szerdán, jan. 25.-én Matei Dumitru-t fogadónapján hiába vártuk fél órát, senki sem jött. Akartuk jelenteni, hogy az igazgatónő kéri a kinevezési papírt, pedig más esetekben akár 1-2 hónapra rá szokott megérkezni, ezért kérjük írja meg. Ezalatt véletlenül újra Illés Ildikóval találkoztunk aki  elhalmozott ígéretekkel, de a kinevezési papírt nem volt hajlandó megírni. Ezek után Brassai Zsombor megígérte, hogy utánanéz, Illés Ildikó miért nem oldja meg a kinevezést? És, hogy felhív…

Ezután gyanúsan egy nap alatt Borgovan-nak a csütörtöki (jan. 26) megjelenésével -elérhetetlen volt napokig, falun volt- péntekre (jan. 27) minden megváltozott. Brassai Zsombor többet nem válaszolt a telefonhívásokra, Illés Ildikó sem, pedig pénteken 10-től fogadóórája lenne… Mindezekért személyesen mentem megkeresni őket. Az újabb verzió szerint végül is a régi földrajtanárnőnek érvényes munkaszerződése van mindkét tagozatra. Brassai Zsombor szerint ezt nem lehet felbontani, de ő nem jogász és mi, fekete kisnyuszik szülei,  pereljünk be valakit, akit mi gondolunk, mert ő nem tud semmit csinálni. Ekkor mélyet zuhantam, mert azt hittem, hogy a feketék érdekeit védi a számítógépe mögül, de megmondta, hogy nem csinál semmit. Legalább egy ingyen jogászt ajánlhatott volna, ha már mottójuk szerint minden fekete gyermek számít. Ugyanaznap Illés Ildikó újabb szöveget szerkesztett számomra. Az új változat szerint Borgovan földrajz oktatásáért felelős szaktanfelügyelő most ment a 2-es iskolába, hogy meggyőzze a régi tanárnőt, mondjon le a fekete tagozatról. De bízzak benne, hogyha ez nem fog sikerülni és csak ebben az esetben, ha már annyira kötöttem az ebet a karóhoz, az 5. osztály (ahol gyerekem tanul) fog kapni egy Z nevű ingyen tanító földrajztanárt, de a többi osztály nem. És Z helyett a régi tanárnő fogja kézhez kapni a fizetését. Elég abszurd megoldás, nem? Megfordult a fejemben, hogy kifizetem én a saját pénzemből ennek az önzetlen személynek a heti 1 óráját. Ha kell esetleg mind a kilenc órát a fekete tagozatról. Most már 100%-os voltam benne, hogy a rendszer rókái kiosztották ránk és gyerekeinkre a tökfilkó szerepét és az sem egy gond, ha esetleg észrevesszük, hogy az induló állítólagos tökász szerepkörből mivé lettünk… Amúgy a régi klisé is visszatért beszédében miszerint, lehetetlen találni egy  megfelelő aligazgatót. Ezt több szájból hallottam már vajon nem azért, hogy örüljünk esetleg ha egyáltalán egy is van, olyan-amilyen. Kereshetnének esetleg igazgatókat, lehet nagyobb sikerrel találnának…

Amint nyuszi ugrásokkal távozni próbáltam, megtörtént a csoda. A folyosón Borgovan-nal találkoztam és kicsit később Matei Dumitru is csatlakozott. Velük már ízlelhettem az újabb változatokat. Szóba sem jöhet eltávolítani a régi tanárnőt, hogy is képzelem, érvényes szerződése van, bizonyos törvények is furcsák, a gyerekek meg kibírnak sok mindent, nem kell túlozni, a 4-esek nem jelentik a világ végét, és a Matei Dumitru összes kiadott papírja semmit sem ér és az ő aláírásai még annyit sem, mert milyen országban élünk, mit képzelek? Apropó, vizsga! Szerveznek ők olyant jövő héten, hogy csak na…

Hogy az egész tanáreltávolítási mesét ők találták ki, az mind mellékes…

Közben egy fehér nyuszi ismerőst is bedobtak a harcba, aki felhívott és jóindulattal tanácsolta, hogy a panaszunkat vonjuk vissza, mert ennek semmi értelme, mi vagyunk a hibásak.

Tehát a rendszer kaotikus, kiszámíthatatlan, ellenőrizhetetlen, hiteltelen és hazug működéséért is mi vagyunk a hibásak, ha megnyikkanunk? Mert mit tehet egy fekete nyuszi nyikkanáson kívül? Hát például otthoni másodrangú szakácsból politikus, jogász, filozófus és író lesz, hogy okítson másokat mert a végeredmény: több mint 150 fekete nyuszi gyerek magukra hagyottan és sebezhetően, több száz fekete nyuszi szülő semmibe véve, téves szálon(?) futtatva, egy Y akinek a lelkivilága és helyzete senkinek sem szívügye, hogy röhögjünk egy jót a végén. Mindez Marosvásárhelyen és az RMDSZ uralkodásának mittudoménhányadik esztendejében. Vajon még mi hiányzik nekik, hogy ilyen pitiáner ügyeket meg tudjanak oldani, vagy legalább segítsenek egy kicsit, hisz minden fekete gyermek számít!!!

Megpróbáltunk valamit tenni a fekete gyerekekért és nem bánom. Sajnálom, hogy még mindig hiszékeny vagyok. Elnézést hiszékenységemért és ezer bocsánat, hogy hiszek egy jobb jövőben. Hiába mondják, hogy nem lehet semmit megváltoztatni…

Egy olyan furcsa gondolat (teljesen marhaság) környékez, hogy nem kellene esetleg valakik tőlünk bocsánatot kérjenek, hiszen helyettük léptünk, ők meg  ahelyett, hogy dolgoztak volna, lebeszéltek a törvény alkalmazásáról? Ah elhessegetem ezt a gondolatot, hülyeség, hisz mi fekete nyuszik vagyunk és nem számítunk…

Naív Laji-fekete nyuszi

 
9 hozzászólás

Szerző: be február 1, 2012 hüvelyk Minden magyar gyermek szám it(t)

 

Címkék:

 
%d blogger ezt kedveli: