RSS

Különfélék kategória bejegyzései

Benedek István levelét megírta

Mint ismeretes, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete februárban írásban kérte a Maros Megyei Tanfelügyelőségtől, hogy menessze Codruța Băciuț igazgatót a 2-es Számú Általános Iskola éléről. Kérését azzal indokolta, hogy az intézmény vezetője nem kezeli megfelelően a két tagozat közötti konfliktusokat. Amilyen általában az adjon Isten, olyan a fogadj Isten is. Jelen írásban azonban nem Matei Főtanfelügyelő semmitmondó és félrebeszélő válaszáról szeretnék írni, hanem inkább a kérést elemezném.

Egy ilyen jellegű feljelentésre még akkor is nehezen lehetne elmarasztaló határozatot hozni, amennyiben a Főtanfelügyelőben meglenne az a pozitív hozzáállás, ami nincs, hiszen a feljelentés nem tartalmaz semmi kézzelfoghatót, ami alapján objektíven ki lehetne vizsgálni az ügyet, és egy ilyen drasztikus döntést meg lehetne hozni. Dr. Benedeknek, mint orvosnak tudnia kellene, hogy egy diagnózisnak pontosnak kell lennie, csak akkor lehet egy kórra, betegségre orvosságot kiírni, amennyiben megvan a megfelelő kórkép. Sajnos a jelzett feljelentésből ez teljességgel hiányzik. A két tagozat közötti konfliktus rossz menedzselésére hivatkozni egy ilyen beadványban meglehetősen gyenge érvelés, és nem fedi egyáltalán a valóságot, hiszen szerény véleményem szerint az igazgatónő felmondatását az érvényben  levő törvények be nem tartása miatt, valamint a hatáskörének túllépése miatt lehetett volna kérni.

Amennyiben az RMDSZ beadványa a következőkre hivatkozott volna:

  1. az Országos Diszkriminációellenes Tanács által a tavalyi év május 4-én hozott 172-es Határozatára, amely elmarasztalja az iskolát a kétnyelvűség mellőzése miatt,
  2.  a 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvényre,
  3. netán a tavaly éppen az RMDSZ által elfogadtatott Oktatási Törvény 45/14-es cikkelyére (mely szerint a szülők és a gyerekekkel való kommunikációban használható az oktatás nyelve is)
  4. hogy az intézmény vezetője nem tartja be az ország törvényeit, meg túllépi a hatáskörét, amikor kihívja a rendőrséget az iskola szülői bizottsága egyik személyesen ismert tagjának megleckéztetésére, aki abba a bűnbe esett, hogy éppen adományt adott át az iskolának, de (ÉGBEKIÁLTÓ!) magyar nyelvű adománylevéllel

akkor talán lett volna valamelyes remény , hogy a Tanfelügyelőség a kérésre  esetleg a füle-botját megmozdította volna.

Természetesen nem lehetünk annyira naívak, hogy azt higgyük , hogy Romániában és főleg Marosvásárhelyen, mikor román-magyar ügyről van szó, a törvényre való hivatkozással  pert lehet nyerni. De az RMDSZ legalább bebizonyíthatta volna, hogy komolyan gondolja azt amit tesz, de így inkább azt sejteti, hogy az egész cécó csak a szervezet imidzsét hivatott kozmetikázni.

Médiamegjelenés

2012. március 6. Igazgató megtartva, Bernády halasztva!

Reklámok
 
1 hozzászólás

Szerző: be március 13, 2012 hüvelyk Különfélék

 

Itt a politika

Hát itt. Azaz ott. Mármint a 2-es Számú Általános Iskolában. Még pontosabban a román tagozat blogján (scoala2.blogspot.com). Mert a törvények (melyek sok esetben honi tájainkon zavarosak, értelmezhetőek így is, úgy is), ebben az esetben tökéletesen érthetően és egyértelműen hiába mondják ki azt, hogy az iskolában nem szabad politizálni. Hiába. Mert az említett blog csöpög a politikától. Attól a fajtájától, amit például a Cuvântul Liber napilaptól megszokhattunk, ha ne adj’ Isten, arra vetemedtünk, hogy ilyen újságokat lapozgassunk. De ha nem tettük eddig, ne tegyük ezután sem! Egyszerűen azért, mert a román tagozat blogján megtalálunk mindennemű olyan irományt, ami rólunk, ellenünk, Bernády ellen íródott az utóbbi időben:

-román szülők és pedagógusok tiltakozását a Bernády elnevezés ellen (nem is egy változatban)
-Dr. Ioan Pop Sabău ügyvéd magyarázatát arról, hogy az APDO-LIDER „emberjogvédő” szervezet miért tartja fontosnak Cornel Brişcaru „emberjogvédő” beadványát a tanácsi határozat ellen, mely a Bernády névadás elindításáról döntött 2011. december 22-én
-honfitársaink „politikamentes” hozzászólásait, melyek a tolerancia, multikulturalitás és egyéb ilyen és ehhez hasonló értékek jegyében pocskondiáznak bennünket, közösségünket, múltunkat, történelmünk kiemelkedő személyiségeit.

De a törvény, az törvény, ugye? (Tán még Romániában is.) Éppen ezért, a 2-es Számú Általános Iskola magyar tagozatán tanuló gyerekek szüleinek egy csoportja beadvánnyal fordult Matei Dumitru főtanfelügyelőhöz, melyben kérte: vizsgálják meg a román blogot- nem beteg-e. A tünetek ugyanis egyértelműen arra utalnak, hogy „politikániában” szenved, ami sajnos egy nagyon csúnya, súlyos szövődményekkel járó betegség, de ha idejében diagnosztizálják, akkor tökéletesen gyógyítható. A szülők arra is felhívták a főtanfelügyelő figyelmét, hogy ez a betegség sajnos ragályos, ezért vizsgálat alá kell vetni mindenkit, aki érintkezett a bloggal, ellenkező esetben valóságos tömegjárvány alakulhat ki az iskolában.

Bízunk a szeretetben, a dalban, a Magasságos Zöldostorosban, az ész hatalmában, na meg az orvostudományban is, természetesen, és lélegzetvisszafojtva várjuk a kivizsgálás eredményét. Talán van remény…

 
3 hozzászólás

Szerző: be március 6, 2012 hüvelyk Különfélék

 

Címkék:

Ez az az iskola…

Szülői kezdeményezésre kicseréltük az összes osztályterem feliratát (eddig egy egyszerű papírra volt a felirat nyomtatva) –kétnyelvűre, esztétikusabb formában és minőségi kivitelezésben. Az osztálytermek ajtói fölé került feliratokat én készítettem el, saját költségemen, és én adományoztam az iskolának. Mi  szereltük fel a mintegy 70 darab műanyag táblácskát. Erről a felújításról az iskola vezetőségének is tudomása volt.

Barátom, aki ebben az ügyben igen sokat tett, hiszen az ő gyermeke is az iskola diákja, egy adományozó levelet vitt be az igazgatóságra, amelyben feltüntette a szóban forgó munka értékét, a kivitelezőt, és elmondta, hogy a munkára garanciát is vállal. Azt is megjegyezte, hogy ha a továbbiakban új, hasonló feliratokra lenne szükség, azokat ugyancsak ingyen adományozzuk, de ha a meglévőket megrongálódás vagy lopás miatt kellene kicserélni, az pénzbe kerülne. Mi ugyanis úgy gondoltuk, hogy ha a magyar nyelvet nem tűrő iskolabeliek (legyenek azok tanárok vagy diákok) továbbra is leszedik ezeket, akkor a pótlásért fizessenek. Mert –  kedves barátaim –  ritka egy intézmény ez! Régivágású, primitív szemléletű. Hogy miért mondom ezt?

Ez az az iskola, amelyet Ceauşescu egyik hírhedt, gerinctelen „udvari” költőjéről, és demokráciánkban szélsőségesnek ismert politikusáról szándékoztak elnevezni: Adrian Păunescuról.

Ez az az iskola, ahol a meglévő, kétnyelvű tanterem-feliratokat majdnem napi rendszerességgel tépik le, épp kétnyelvűségük miatt. A magyar elnevezések miatt.

Ez az az iskola, ahol ahelyett, hogy az udvarra lehulló cserepek miatt a  tetőt kijavították volna, figyelmeztették a gyerekeket, ne játsszanak a fal közelében, ne menjenek ki szünetben.
Ez az az iskola, ahol minden diák szülei befizetnek félévente 25 lejt, de egy osztályterem ajtajának lefestését nem kérhetik a szülők.

Ez az az iskola, ahol az osztálytermet a szülők és a tanító festik, lakkozzák a parkettet, ajtót javítanak szabadidejükben, saját költségükre, hogy a gyerekek ne egy koszos tanteremben tanuljanak.

És ez az az iskola, ahol az adománylevelet beiktatni szándékozó szülőt – mivelhogy nem fordíttatta le a levelet román nyelvre – rendőrségi segítséggel 500 lejre büntették az iskolába való illetéktelen behatolás címén. Mert nem tudta, hogy a főbejáratnál levő szolgálatos tanulónál be kell jelentkezni, és úgy merészelt felmenni az igazgatóságra. (Különben senki számba sem vette). A médiában makacsnak, ellenállónak, neveletlennek minősítették viselkedése miatt, amiért ragaszkodott az adománylevél iktatásához, és megtagadta ennek lefordítását.

A levelet nem iktatták be… Röviden: rendre törekedtünk, adományoztunk és megbüntettek. Ez egy elemi iskolában történt. A tanügyben. Ha ez nekik mond valamit… Európában lehet…Mert Európa csendes…

Mikó István

 
1 hozzászólás

Szerző: be február 16, 2012 hüvelyk Különfélék

 

Kétnyelvű feliratok és rendőri meghurcoltatás

Magyar szülők kétnyelvű feliratokat adományoztak a 2-es Számú Általános Iskolának.
Köszönetnyilvánítás helyett az iskola igazgatónője a rendőrségre vitette az adománylevelet iktatni próbáló szülőt
 
A napokban megújultak a kétnyelvű feliratok a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskolában. Szülői adománynak köszönhetően 40 új kétnyelvű, valamint 30 osztálynév táblácska került ki az iskola belső terébe. Az elmúlt héten a szülők az aligazgató támogatásával hosszú órákon át szerelték, illesztették a  körülbelül 1000 lej értékű feliratokat.
A mai nap során az egyik szülő, a magyarul megfogalmazott kétnyelvű táblákhoz kapcsolódó adománylevelet szerette volna iktatni az iskola titkárságán. Fontos megjegyezni, hogy a magyar nyelven megírt adománylevél a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében törvényes, mindazáltal lehet, hogy a román anyanyelvű igazgatónő kevés ilyet szeretne látni iskolájában, még kevesebbet iktatni.

Talán ez lehetett az oka annak, hogy az intézmény vezetője, Codruţa Băciuţ, a szponzorszerződés átadásakor hálaadás és köszönet helyett, azt állította, hogy Romániában a hivatalos nyelv román,  visszautasította a levél iktatását, és mivel a szülő nem volt hajlandó román nyelven megfogalmazni a beadványt, a helyi rendőrséghez fordult, amely úgy gondolta, hogy nagy a baj, összesen 6 darab rendőrt küldött az iskolába, megvédeni az igazgatónőt a  romániai kisebbségi jogok paradicsomában, ahol egy magyar beadványra nem kevesebb mint féltucat rendőr jut.

Az adománylevelet benyújtó szülő kérte az igazgatónőt, hogy hívja fel Illés Ildikót –  a minden magyar gyermek számít kampány marosvásárhelyi arcát –  Maros megyei főtanfelügyelő-helyettest és kérdezzen rá, hogy jogos-e a magyar beadvány vagy sem. Jelenleg nem tudni, hogy Illés Ildikó mit válaszolt telefonon az iskolaigazgatónak, viszont az biztos, hogy az intézményvezető hajthatatlan maradt, a rendőrökkel elkísértette a szülőt.

Lévén, hogy a rendőrség időközben rájöhetett, hogy ez azért mégiscsak Románia és a marosvásárhelyi magyarok (Erdély  legtöbb magyar lelket számoló városában) békében és harmóniában élnek az itteni román anyanyelvűekkel, megérthették, hogy az nem jár, hogy magyar nyelven megfogalmazott beadványért meghurcolni valakit., viszont az igazgatónő segítségükre sietett és megsúgta, hogy mégiscsak nagy szabálytalanság történt, hiszen az adománylevelet iktató személy nem jelentkezett be az iskolaszolgálatos diáknál, úgy ahogy az iskolai szabályzata előírja. Az intézmény igazgatója viszont elfelejtette megemlíteni a rendőrségnek, hogy amikor a kétnyelvű táblákat szerelték a szülők, akkor sem jelentkeztek be, és nem is kellett, hiszen mégiscsak az iskolának nyújtottak egy nagy értékű adományt, nem törvénytelenségre készültek. Vagy talán az igazgató azt gondolta, hogy a kétnyelvű feliratok nem tetszenek neki és keresett egy mondvacsinált okot, hogy a táblákat szorgalmazó szülőt kicsit megbüntesse, megmutatva neki, hogy ki is az úr a háznál…

A magyar beadványt benyújtó szülőre a helyi rendőrség 500 RON-os bírságot rótt, amely megfellebezhető.

A kétnyelvű feliratok témája már 2010-ben napirendre került, amikor 50 szülő beadványban kérte a külső és belső feliratok kétnyelvűsítését, ugyanis abban az időben az egyedüli magyar felirat azon a márványtáblán volt látható, amely az iskola építtetőjéről, Dr. Bernády Györgyről emlékezik meg. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2011 május 4 -i 172-es számú Határozatában a Civil Elkötelezettség Mozgalom feljelentése alapján elmarasztalta a 2-es Számú Általános Iskolát, valamint az Európa, Dacia és Liviu Rebreanu marosvásárhelyi kéttanyelvű általános iskolákat a kétnyelvű feliratok hiánya miatt. Az iskola új aligazgatója, Márton Imre, a beadványok és az iskola által küldött válaszok áttanulmányozása után saját költségén kétnyelvűsítette a tájékoztató feliratok többségét, amelyeket azonban valakik azóta rendszeresen megrongálnak, eltüntetnek. A mostani adomány az eltüntetett kétnyelvű feliratokat hivatottak pótolni.

Jelen pillanatban, amikor a „Minden magyar gyermek számít kampány” zajlik, Marosvásárhelyen a 2-es Számú Általános Iskola egyike azon kevés (számszerint három) kéttannyelvű marosvásárhelyi iskola közé tartozik, ahol részlegesen kétnyelvű feliratok hirdetik a magyar diákoknak az esélyegyenlőséget. Mindez a szülőknek és „merészebb” aligazgatónak köszönhetően valósult meg, mindennemű párttámogatás és segítségnyújtás nélkül.A  Bernády akciócsoport a rendőrségre hurcolt és ott megbüntetett szülő mellé állt és a tagok úgy döntöttek, hogy feljelentik  Codruţa Băciuţ igazgatót hatáskör túllépés miatt,  valamint kérni fogják az igazgató és Illés Ildikó főtanfelügyelő helyettes lemondatását.

Horváth-Kovács Ádám

Médiamegjelenés

2012. február 14.ADD A PÉNZT ÉS FUSS
2012. február 14.Marosvásárhely_ bírság egy magyar iskolai beadványért – Romániában románul
2012. február 14.Ötszáz lej bírság egy magyar beadványért
2012. február 14.Rendorségi meghurcoltatás magyar feliratok miatt Marosvásárhelyen
2012. február 14.Botrány a 2-es iskolában!
2012. február 15.Bernády-ügy_ rendőrséggel kísértette ki az igazgató a magyar nyelvű adománylevelet iktatni akaró szülőt
2012. február 15.Segítségért pénzbírság
2012. február 15.Puskaporos hangulat a „kettesben”

 
6 hozzászólás

Szerző: be február 14, 2012 hüvelyk Különfélék

 
 
%d blogger ezt kedveli: