RSS

7. hónap, 2012 márciusa kategória bejegyzései

Hat hónapos mulasztást pótolt (részben) a marosvásárhelyi tanács, illetve az RMDSZ frakció

Mint ismeretes a marosvásárhelyi helyi tanács 2011. szeptember 29-én a 312-es határozatával döntött a város iskoláinak vezetőségeibe juttatandó képviselők névjegyzékéről. Amint 2012. március 26-i közleményünkben leírtuk, a 2-es Számú Általános Iskolába a városi tanács szeptemberi ülésén két tag helyett csak egyet delegált, és ezt sem az RMDSZ frakció kebeléből, noha ekkor már több mint két hete zajlott a Bernády névadási akció.

A Bernády akciócsoport közleményének hatására a március 29-i tanácsülésen a közgyűlés megszavazta Dr. Benedek István, Csegzi Sándor RMDSZ-es és Moldovan Octavian Dan szociáldemokrata párti tanácsosok részvételét az iskola vezetőségébe, és a 9 tagú testületet 13-ra növelte. Ezzel döntéssel a 3-5-ös nemzetiségi arány 5-5-re változott, de az iskola szintjén a testületet ki kell egészíteni még két tanárral és egy szülővel. Tehát a Bernády névadásnak kedvező iskolaszék kialakítása ezzel nem ért véget, a végleges vezetőségi tanács összetételének kialakítása átkerült megint az iskola térfelére.

Érdekességként megjegyzendő, hogy tanácsosaink a szülőket vádolják tájékozatlansággal, türelmetlenséggel, annak ellenére, hogy az RMDSZ frakció tagjainak több cselekedete esetlenségről, tájékozatlanságról, passzivitásról tanúskodik, már csak ha az iskola vezetőségi tanácsának esetében tapasztalt 6 hónapos mulasztást is nézzük. Egy újabb beszédes példája az „odafigyelésnek”, hogy a tanácsi határozat elfogadása után az érintett tanácsosok azt nyilatkozták a sajtónak, hogy a tanács két személyt szavazott be az iskolaszékbe (Dr. Benedek Istvánt és Moldovan Octavian Dan-t), és Csegzi Sándor a polgármester képviseletében vesz majd részt az iskolai vezetőség munkájában (lásd sajtó1, sajtó2., alábbi rádióinterjút) Az ülésen jelen levő képviselőnk szerint ilyen határozathozatal nem történt, és a  2012/54-es tanácsi határozatból is kitűnik, hogy szó sincs arról, hogy Csegzi Sándort a polgármester delegálta volna, hanem fehéren-feketén három név szerepel a városi tanács küldötteként. A dolog már matematikailag is sántít, mert ha a polgármester az általa delegált személy helyett Csegzi Sándort küldte volna az iskolaszékbe, akkor nem kellett volna 9-ről 13-ra növelni az iskolai vezető testületben levő személyek számát, ugyanis így pont meg lett volna a 9 fő, és Dr. Benedek Istvánnal, valamint a szociáldemokrata képviselővel 5-4 lett volna az arány, azaz kialakult volna az elvárt többség.

Számunkra a dilemma ez esetben csak a következő: újabb tájékozatlanságról van-e szó, vagy inkompetenciáról, ugyanis miről beszélhetnénk, ha egy határozat meghozatala után maguk az érintett személyek nem tudják, hogy tulajdonképpen mire adták voksukat, és ki kit delegált. Bármiről is lenne szó, mi csak remélhetjük nem így fognak majd szavazni a 2-es Általános Iskola vezetőségi tanácsában is.

Részlet a Dr. Benedek Istvánnal készített interjúból (Marosvásárhelyi Rádió)

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be március 30, 2012 hüvelyk 7. hónap, 2012 márciusa

 

Ismerős helyzet: újabb be nem tartott RMDSZ ígéret

Úgy tűnik, hogy a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános iskolában továbbra sem lesz RMDSZ által delegált magyar tagja az vezetőségi tanácsnak. Az oly sokat hangoztatott új tanügyi törvény szerint, amelyre az RMDSZ politikusok olyan büszkék, a vezetőségi tanácsok fontos szerepet töltenek be egy tanügyi intézmény életében. Az új vezetőségi tanácsok pedagógusokból, szülőkből és a helyi közigazgatás képviselőiből állnak.  A helyi közigazgatás szerepe tovább erősödött, amióta az iskolák a helyi közigazgatás tulajdonába kerültek. Ennek következtében a városi tanácsnak és az RMDSZ frakciónak óriási felelőssége van az oktatási folyamatokat illetően.
.
Akciócsoportunktól a novemberi kerekasztal beszélgetésen az RMDSZ politikusok kritikusan számon kérték, hogy az akciócsoport tagjai miért nem kerültek be a kettes iskola vezetőtanácsába. Ugyanakkor azt is elismerték, hogy a 2011 szeptemberében tartott városi tanácsülésen a testület egy határozatot hozott a marosvásárhelyi tanügyi intézmények vezetőtanácsaiba delegálandó személyekről, és a kettes iskolába egy román személyt delegált. Mindamellett, hogy ekkor a Bernády névadás ügy már hetek óta zajlott, és Csegzi Sándor alpolgármester egy rádióbeszélgetésen előzetesen azt ígérte a szülőknek, hogy szeptemberben magyar tanácsosokat delegálnak az iskola vezető testületébe. A szülői akciócsoport azóta többször felszólította az RMDSZ frakciót, hogy módosítsa a szeptemberi határozatot, de annak ellenére, hogy ígéretek elhangzottak, a megvalósítás nem történt meg. A vezetőségi tanácsok fontosságáról azonban épp az RMDSZ frakció egyik tanácsosa tartott előadást a pedagógusoknak ez év elején egy pedagógus megbeszélésen (sic). (Borbély László 2011. november 4-i ezírányú rádiónyilatkozata)
.

Ezek alapján úgy tűnik, hogy az RMDSZ a konkrét cselekedetek helyett újfent a be nem tartott ígéreteket részesíti előnyben. A 2–es Számú Általános Iskolában a jelenlegi vezetőségi tanács döntései veszélyeztethetik a magyar közösség érdekeit az intézményen belül, pl. ősztől magyar pedagógusok szerződéseit szüntethetik meg, és más fontos horderejű döntésekben hozhatnak kedvezőtlen határozatokat. A szülők beválasztottak egy aktív, érdekérvényesítésben jártas szülőt az vezetőségi tanácsba, ennél fogva az RMDSZ által a szülők irányába gyakorolt minden eddigi kritika okafogyottá vált. A jelenlegi vezetőségi tanácsban az arány 5-3, amelyből a többség román nemzetiségű, tehát minden, a magyar közösséget érintő döntés végeredménye előre borítékolható.

Az iskola vezetőségi tanácsának etnikai arányát csak a városi tanács által delegált személyek etnikai hovatartozása változtathatja meg. A tanács tagjai jelenleg két román pedagógus, két magyar pedagógus, egy román szülő, egy magyar szülő, továbbá két román nemzetiségű személy, egy a városi tanács és egy a polgármester képviseletében. Lévén, hogy más iskolákba delegáltak magyar tanácsosokat, de a 2-es Számú Általános Iskolába viszont nem, pedig megtehették volna, az RMDSZ frakciót felelősség terheli a jelenleg kialakult helyzetet illetően, és a szeptemberi mulasztást mind a mai napig nem sikerült jóvátenni.

Legutóbb döbbenettel értesültünk arról, hogy a március 29-én tartandó tanácsülés napirendi pontjai között szerepelő 9. pontjának határozattervezetében, amely a 2011/312-es, hiányos szeptemberi határozatot hivatott kiigazítani, nem szerepel a 2-es Számú Általános Iskola. Annak ellenére sem, hogy szeptemberben két képviselő helyett csak egy személyt delegált a városi tanács a testületbe, és úgy néz ki, hogy az RMDSZ újfent nem tett eleget választópolgárok felé tett ígéretének.
.

Jelen közleményünkben ismételten felkérjük az RMDSZ frakciót, hogy tegyen meg minden megfelelő lépést, és ígéretéhez híven delegáljon magyar tanácsosokat  a 2-es Számú Általános Iskola vezetőségi tanácsába, mert ellenkező esetben félő, hogy a magyar gyerekek és pedagógusok érdekei sérülni fognak.

Részlet a 2011. december 8.-i Csegzi Sándorhoz címzett nyílt levélből

Részlet a 2011. december 12.-i Csegzi Sándorhoz címzett nyílt levélből

Médiamegjelenés


2012. március 27.A tanácsosokat vádolják a szülők
2012. március 29.Bernády-ügy: hátra van még a neheze
2012. március 30.Az iskolaigazgató felfüggesztését kérik
2012. március 30.A problémát meg kell oldani, nem dumálni kell róla

 
1 hozzászólás

Szerző: be március 26, 2012 hüvelyk 7. hónap, 2012 márciusa

 

Lassú víz partot mos?

2011. decembere: 2011/430-as tanácsi határozat, mely a Bernády névadási folyamat elindításáról dönt.

2012. januárja: a Nemzeti Liberális Párt visszavonatná a határozatot

2012. januárja: az APDO-LIDER bíróságon kéri a határozat felfüggesztését, amelyet a testület február 23-án elutasít

2012. februárja: Matei Dumitru főtanfelügyelő szerint az iskolát az iskola kell hogy elnevezze, Sita Ioan tanácsos szerint „nem kell sietni”

2012. februárja: az APDO-LIDER bíróságon kéri a határozat semmissé nyilvánítását

2012 februárja/márciusa: Az APDO-LIDER óvást nyújt be  az alapfokú határozatot ellen

Hát mi nem sietünk. Itt vagyunk már réges-rég, és csak figyelünk, várunk, nyugodtak vagyunk és fegyelmezettek. Mert ha azt mondják, hogy még nem jött el valaminek az ideje, hát nem jött el. Még csak húsz év és egy kicsi telt el ebből a nagy demokráciából, és mi az a húsz év az örökkévalósághoz képest? Na, ugye? Semmi. Persze, hogy semmi. Nem kell sietni. Még beleszédülünk a nagy rohanásba és akkor nézhetjük magunkat! Ki fog akkor majd örvendeni mondjuk 100 év múlva egy marosvásárhelyi magyar nevű iskolának? Mi nem, persze, de majd valaki. Aki véletlenül még itt lesz. És nyomon követi a tanácsi határozatot, amint nyugodtan átcammog a Polgármesteri Hivatalból a Maros Megyei Kormánybiztosi Hivatalba és onnan majd a Névadó Bizottsághoz, ahová még tervezet korában kellett volna eljutnia (2002/63-as Kormányrendelet). Megjegyzendő: óriási vállalkozás lesz az a nyomon követés, jól gondolja meg az, aki majd bevállalja. Véleményünk szerint kizárólag jó fizikumú, igen zsenge korú, kisportolt, lehetőleg aggastyánkort megért felmenőkkel büszkélkedő siheder jöhet számításba, ha még életében el akarja csípni egy pillantásra a tanácsi határozatot ezen a rögös, viszontagságokkal és veszedelmekkel teli 50 (ötven) méteres úton.

Hogy miért kell ez az út? Hát azért, mert a Névadó Bizottság sem siet. Ide-oda megy a papír, persze nem ilyen ukmukfukk, ahogy leírtuk, hanem ennél sokkal ráérősebben, hogy a papír se szédüljön. Mert nem egyszerű dolog ez a névadás, egyáltalán nem. Eldönteni mondjuk Bernádyról, hogy megérdemli-e, hogy egy intézmény a nevét viselje… Márpedig el kell dönteni. És ezt a döntést alaposan meg kell fontolni. Mert létezik már Bernády tér, Bernády szobor és valószínűleg akkor nem kellett ennyit várni egy véleményezésért. De, hogy egy intézmény felvehesse a nevét, azért ugye jól kivárunk.  Mert ki volt Bernády, hogy intézményt nevezzünk el róla? Mit tett a városért? Mit adott a városnak? Ugye mennyi kérdés? Ezek megválaszolása pedig komoly kutatómunkát igényel. Nem lehet elsietni. Hogy majdnem az egész város neki köszönheti a létét? Hogy városalapító? Orvosi és Gyógyszerészeti, elemi iskolák, Kultúrpalota, csatornázás, parkosítás? Ugyan! Nem eszik olyan forrón a kását!

Egy dolgot azért még szeretnénk megtudni, és ha már úgyis így ráérünk, meg is kérdezzük a tanácsos uraktól:

Szerintük az 57 362 marosvásárhelyi magyar lakosból (2011-es népszámlálási adat) hány ér rá az elkövetkezendő húsz évben is?

Médiamegjelenés

2012. március 6. Igazgató megtartva, Bernády halasztva!
2012. március 5. Megszavazták a névadást, mégis gátolják

 
Hozzászólás

Szerző: be március 10, 2012 hüvelyk 7. hónap, 2012 márciusa

 
 
%d blogger ezt kedveli: