RSS

6. hónap, 2012 februárja kategória bejegyzései

Első fokon elutasított felfüggesztési kérés

A Maros Megyei Törvényszék a mai nap első fokon elutasította az APDO Lider “emberjogi szervezet” kérését, melyben Cornel Brișcaru elnök a Közigazgatási Bíróságtól a 2011. december 22-én a Bernády névadással kapcsolatosan hozott tanácsi határozat felfüggesztését kérte. Cornel Brișcaru a számára kedvezőtlen döntésért Szász Róbert bírót okolja, és kilátásba helyezte, hogy megóvja az ítéletet.

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be február 23, 2012 hüvelyk 6. hónap, 2012 februárja

 

Címkék: , , ,

Nyílt levél Cornel Brişcaru Úrnak!

Nem akarunk kampánytéma lenni!

Mi, magyar nemzetiségű román állampolgárok, marosvásárhelyi lakosok, felháborodottságunkat fejezzük ki amiatt, hogy Ön bennünket kampánytémának használ. Döbbenettel tapasztaljuk, hogy az Ön kampányának legfontosabb témája egy iskola névadási ügyhöz kapcsolódik, egy olyan névadáshoz, melyet Ön nem akar elfogadni, azt állítva, hogy a 2011. december 22-én hozott, 430-as Tanácsi Határozat alapján a 2-es Számú Általános Iskola nem lehet Dr. Bernády György Gimnázium, hanem kötelezően az Ön által javasolt Adrian Păunescu nevet viselheti.

Mi magyar nemzetiségű román állampolgárok vagyunk, nem vagyunk és nem is szándékozunk egyetlen politikai párt tagjai sem lenni, ugyanakkor becsületes adófizető polgárok vagyunk, akiknek joguk van a szabad véleménynyilvánításhoz, ugyanakkor szülők is vagyunk, gyerekeink a fent említett iskolába járnak, és nem értünk egyet az Ön által javasolt névvel. Jogunk van véleményünket kifejezni, hiszen jogunk van a szabad véleménynyilvánításhoz, jog, melyet Önnek tiszteletben kell tartania. Brişcaru Úr, Ön azt állítja magáról, hogy az emberi jogok védelmezője. Ha igen, el kell fogadnia, hogy az emberi jogok egyetemesek, minden közösségnek egyenlő jogai vannak.

Miután tudomást szereztünk az Ön akciójáról, mely gyerekeink iskolájának névadásával kapcsolatos, elhatároztuk, hogy elindítunk egy kezdeményezést, hogy az iskola felvehesse a Bernády György nevet, mivel a forradalom után minden olyan általános iskola román érdekeltségű nevet kapott, mely addig név gyanánt számot viselt. Így lett Nicolae Bălcesu, Tudor Vladimirescu, Dacia, Serafim Duicu, és még sok más név iskolanév, és született egy német név is, Friedrich Schiller. Már csak két olyan iskola van, mely nem kapott nevet, egyik gyerekeink iskolája. Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy általános iskolákról beszélünk, hiszen a média gyakran emlegeti ellenpéldaként a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot és a Szász Adalbert Sportlíceumot. Ezek líceumok, melyek közül az egyiknek a forradalom előtt is ugyanez a neve volt, a másikat 2005-ben nevezték el.

Mi, magyar nemzetiségű román állampolgárok ellenvetés nélkül elfogadtuk az eddigi névadásokat, egyetlen magyar szülő sem háborodott fel, nem kritizálta a választott neveket- Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimirescu, Dacia, Serafim Duicu- sőt: több száz, talán ezer magyar nemzetiségű gyerek tanul ezekben az iskolákban. 20 évet vártunk, szerettünk volna és kértünk is magyar nevet, de sajnos politikai okokból, vagy talán a kölcsönös tisztelet hiánya miatt városunkban ma nincs egyetlen egy magyar nevet viselő általános iskola sem. Úgy gondoljuk, hogy a kölcsönös tisztelet és az egyenlő jogok azt jelentik, hogy mindkét közösségnek joga van az iskola- vagy utcanevekhez, vagyis az egyenlő bánásmódhoz. Felháborító, hogy egy emberjogvédő nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, a kölcsönös megbecsülést.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Ön beadvánnyal fordult a Polgármesteri Hivatalhoz, kérve az iskola Adrian Păunescu-ról való elnevezését, de ezt a kérést a hivatal- számunkra ismeretlen okból- visszautasította. Mégis úgy gondoljuk, a hivatal nem akarta, hogy Ön ezzel az iskolanévadási üggyel kampányoljon.

Mi, magyar nemzetiségű román állampolgárok, akik semmilyen pártnak nem vagyunk tagjai és emberjogvédők sem vagyunk, de ismerjük jogainkat, úgy döntöttünk, hogy kérjük az RMDSZ politikusaitól, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a 2-es Számú Általános Iskola felvehesse a Bernády György nevet. Brişcaru Úr, Ön nem mond igazat, amikor azt állítja, hogy az RMDSZ-szel és annak tagjaival dolgoztunk. Kampányunk egy petícióval kezdődött (link: http://www.petitieonline.ro/petitie/04768056), melyben felszólítottuk az RMDSZ politikusait, hogy tegyenek lépéseket az iskola névadásával kapcsolatosan.

Ez idáig számos akciót szerveztünk: sajtókonferenciákat tartottunk, bemutatva tevékenységünket, nyílt leveleket írtunk Csegzi Sándor alpolgármesternek, számtalanszor nyomást gyakoroltunk a politikusokra. Mindezek a lépések a magyar politikusokat célozták, hiszen ők a magyar közösség képviselői, és ugyanakkor hisszük, hogy a magyar iskolanevek hiánya a magyar politikum ez irányban kifejtett hiányos tevékenységének is köszönhető.

Szülők vagyunk, akik jogaik tudatában és bízva a törvényességben, kétnyelvű feliratokat kértünk az iskola vezetőségétől. Akciónk, melynek során számos kérvényt adtunk le az iskolához, 2010-ben kezdődött, amikor Ön még nem kampányolt. Kéréseinket minden alkalommal visszautasították különböző okokra hivatkozva. Önnek, jogász lévén, ismernie kell a nemzeti kisebbségeket védő törvényeket, tudnia kell, hogy számos törvény van, mely a nemzeti kisebbségek nyelvi jogait védi, de ezeket a törvényeket kevesen ismerik, még kevesebben tartják be. Természetesen Ön a kampányában nem támogathatja a magyar közösséget, de arra kérjük, legyen objektív a minket érintő törvényekkel kapcsolatban, ne tagadja ezek létét.

2011-ben néhány szülő kezdeményezésére az Országos Diszkriminációellenes Tanács egy határozatot (172/4.05.2011) hozott, melyben megállapította, hogy a 2-es Számú Általános Iskola diszkriminálja a magyar gyerekeket, nyelvi jogaikat nem tartja tiszteletben (ezt más iskolával kapcsolatban is megállapította a tanács). Reméljük, hogy Ön, mint az emberi jogok védelmezője, nem vonja kétségbe a Diszkriminációellenes Tanács döntését.

Akciónk nem volt, és nem is lesz politikai kampányolás, mert civil kezdeményezés volt, és az is kíván maradni, gyakori RMDSZ-es kritikáknak kitéve. Az iskolai kétnyelvű táblák körüli incidenseket és más iskolai konfliktusokat egyetlen politikai párt sem használhatja kampányként, ezért nem akarjuk, hogy Ön vagy bárki más ezt tegye. Hasonló konfliktusok más iskolákban is léteznek- sajnos ezek a marosvásárhelyi mindennapjaink részei lettek- ha érdekelnék Önt ezek, megemlítené, de Ön csak a 2-es Számú Általános Iskolával foglalkozik. Abból, ami gyerekeink iskolájában történik, Önt csak az érdekli, ami a magyar szülőkkel kapcsolatos, a román szülők kezdeményezéseit normálisnak tartja. Nem kívánjuk ezeket a román szülői kezdeményezéseket bemutatni, melyeknek zöméről úgy gondoljuk, Ön áll a hátterében. Ezekből világosan kitűnik, hogy Ön kettős mércét alkalmaz: a magyar közösség ellen, a román közösség javára. Ennek következtében az Ön kampánya, mely a magyar közösséget támadja, kizárólag a 2-es iskolában történt incidensekről szól, és arra hivatott, hogy Önnek minél több szavazatot hozzon.

Brişcaru Úr, úgy tűnik, hogy Ön nem tudja elfogadni azt a tényt, hogy akcióink kizárólag civil kezdeményezések voltak és maradnak. Mi azok a polgárok vagyunk, akik megkülönböztetik a politikai hovatartozást és a civil létet, és nem tudunk Önnel egyetérteni akkor, amikor azt látjuk, hogy Ön egy személyben politikus és az emberi jogok állítólagos védelmezője. Ugyanakkor arról is meg vagyunk győződve, hogy ezeket a funkciókat Ön eszközként használja választási kampányához, melyet különböző hatalmon levő pártok ellen folytatott támadásokra épít. Nem üzen semmit, csak kritizál és támad. Kíváncsiak lennénk gazdasági fellendülést szolgáló terveire, melyeket kidolgozott annak a városnak a fejlődésére, melyet a jövőben polgármesterként vezetni szeretne. MI viszont nem akarunk politikai eszközökké válni, sőt, nem akarjuk, hogy Ön bennünket báboknak vagy döntésképtelen polgároknak nevezzen, akiket az RMDSZ utasítgat.

Brişcaru Úr, Ön azt állítja, hogy minden magyar közösséget érintő nyilvános akció az RMDSZ akciója. Ez felháborító, hiszen a magyar közösség ugyanolyan heterogén közösség, mint a román, ahol több politikai párt van, ugyanakkor a mi közösségünkre nem jellemző annyira a politikai pluralitás, lévén egy kisebbségi közösség. Ezek a kijelentései hamisak, de úgy tűnik, jól mutatnak a választási kampány során. Szomorú, hogy még mindig vannak olyan politikusok, akik a kisebbségre, a kisebbség ellenében építik nacionalista és intoleráns kampányukat, így szerezve szavazatokat maguknak. Ezekről a témákról mi úgy gondoljuk, hogy a tolerancia és a kölcsönös tisztelet hiányáról tanúskodnak, azaz olyan értékek hiányáról, melyek egy multikulturális társadalom elengedhetetlen jellemzői.

Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy nem Ön az egyetlen politikus, akihez azzal a kéréssel fordulunk, hogy ne hozzánk kapcsolódó témával kampányoljon. Ugyanezt kértük az RMDSZ politikusaitól is. Ha utána olvas nyílt leveleinknek, petíciónknak, érzékelni fogja kritikus üzeneteinket, melyeket az RMDSZ-nek címeztünk. Ezért ismételten felkérjük Önt, ne gyártson rólunk hamis üzeneteket.

Brişcaru Úr, Ön szerint a Tanácsi Határozat törvénytelen, mert nem arról a névről döntött, amelyet Ön javasolt. Úgy tűnik, Ön azt hiszi, hogy egyetlen igazság létezik, és ez az Öné. Ha a Tanácsi Határozatban a Păunescu név szerepelne, Önnek nem lenne a törvényességgel gondja. Az Ön hozzáállása hamis és alaptalan, hiszen a tanácsban több ezer ügyet tárgyalnak, határozatokat terjesztenek elő, egyeseket elfogadnak, másokat nem, egyeseket szavazatra bocsátanak, másokat nem. Brişcaru Úr, így működik a demokrácia! A demokrácia, mely azt jelenti, hogy elfogadjuk mások véleményét, és mások tiszteletben tartják a mi döntéseinket. Amit Ön állít, az felháborító. Ön azt mondja, hogy a Tanácsi Határozat törvénytelen, mert nem azt a nevet szavazták meg, amit Ön támogatott. Ez határozottan kampányfogás: Ön, egy pár szavazat reményében, kért egy nevet, és mi közbeléptünk, mert nem akartuk, hogy a két név nélkül maradt iskola politikai kampánytémává váljon. Az RMDSZ nem használhatja sajátjaként a kezdeményezést, mert az egész marosvásárhelyi magyar közösség tudja, hogy ez egy civil akció volt, most is az, és az is marad, annak ellenére, hogy számos politikus (nem csak az RMDSZ képviselői) próbált meggyőzni bennünket- sikertelenül-, hogy vagy álljunk le, vagy adjuk át nekik az ügyet.

Hisszük, hogy Ön ezzel a névadási üggyel kampányol, politikai pártokat támad az ügy kapcsán, és ami ennél még fontosabb: Ön bennünket támad, magyar szülőket, minket használ arra, hogy a közelgő választásokon több szavazatot kapjon.

Nyomatékosan felkérjük Önt, hogy keressen más kampánytémát, tartsa tiszteletben a politikai korrektséget, ugyanakkor fogadja el a magyar közösség akaratán alapuló kérést, mely az iskolanévadásra vonatkozik, elismerve, hogy a demokrácia az elfogadott és a visszautasított adminisztratív döntésektől demokrácia. Ha Ön egy demokratikus, toleráns ember, el kell, hogy fogadja a Városi Tanács döntését, ellenkező esetben Önt nem csak a magyar közösség tagjai fogják nacionalista, tiszteletlen politikusnak tartani.

Levelünk végén meg kell említenünk, hogy Ön számos sértő, hazug kampányüzenetet használt velünk és általában a magyar közösséggel kapcsolatosan. Kérjük, hogy ezek az üzenetek, melyek az egész magyar közösség méltóságát sértik, ne váljanak az Ön kampányának központi témájává, és ismételten kérjük:

NE KAMPÁNYOLJON A MAGYAR KÖZÖSSÉGET ÉRINTŐ ÜGYEKKEL, SEM PEDIG AZOKKAL A SÉRTŐ TÉMÁKKAL, MELYEKKEL BENNÜNKET TÁMAD!

Akciócsoport a Bernády névadásért

Marosvásárhely, 2012. február 21.

Itt az átadott román nyelvű nyílt levél is.

 

 
6 hozzászólás

Szerző: be február 21, 2012 hüvelyk 6. hónap, 2012 februárja

 

Magyar pedagógusok nyílt levele az RMDSZ politikusaihoz

A Marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola magyar tagozatának tanári közössége

NYÍLT LEVÉL

CÍMZETTEK:

Marosvásárhely Helyi Tanácsának RMDSZ frakciója
RMDSZ Maros Megyei Szervezete

RMDSZ Marosvásárhelyi Szervezete

Bevezetőben: Tavaly év szeptemberében elindult egy civil kezdeményezés, amelynek célja a marosvásárhelyi jelenlegi 2-es iskola névváltoztatása volt. Iskolánk diákjainak szülei egy akciócsoportot alakítottak és felkérték a Civil Elkötelezettség Mozgalom munkatársait, hogy támogassák névadásügyüket. A szülők úgy döntöttek, hogy a Dr. Bernády György nevet kérik az iskolának. Mi, marosvásárhelyi pedagógusok hosszú évek óta figyeltük a városban működő iskolák névadásait és szomorúsággal töltött el minket, hogy nem született egyetlen egy magyar elnevezésű általános iskola sem. Ennek következtében örömmel üdvözöltük a szülők kezdeményezését.

Szeptember és december között folyamatos figyelemmel követtük a Bernády akciócsoport lépéseit és végtelen boldogsággal nyugtáztuk, hogy a marosvásárhelyi városi tanács 2011. december 22-én, a 2002/63-as Kormányrendelet értelmében megszavazta azt a határozatot, amely a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola Bernády György névre történő módosításáról döntött, pontosabban a névadás elindításáról. Az azóta eltelt közel két hónap alatt mi, a 2-es iskola magyar és román pedagógusai türelmetlenül vártuk a névadással kapcsolatos hivatalos tájékoztatást, személyes látogatás vagy hivatalos levél formájában. Sajnos mind ezidáig a névadásról és a várható következményeiről az iskola magyar pedagógusait hivatalosan nem értesítette senki, ennek következtében az iskolában elég nagy bizonytalanság uralkodik. A jelenlegi, birtokunkban levő információkat a médiából szereztük és azok alapján a névadás ügy mintha stagnálni látszana, nem ismerünk időpontokat, határidőket.

Fontos lett volna az iskola vezetőségét is hivatalosan értesíteni, mert a két tagozat pedagógusai számára a névadás két különböző üzenetértékkel bír. A román anyanyelvű kollégáink szerint nem lesz névadás, erről folyamatosan jelennek meg információk az iskola román nyelvű blogján, amelyet olvasva olyan érzésünk támad, hogy a névadás nem fog megvalósulni.

Ugyanakkor aggodalomra ad okot az a tény is, hogy iskolánk román tagozatának pedagógusai (szám szerint 27-en) 2012. január 26-án beadvánnyal fordultak a városi tanácshoz, melyben kérik a december 22-én hozott határozat visszavonását és az iskola Adrian Păunescu-ról való elnevezését.

Mindezek függvényében tisztelettel felkérjük Önöket, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy iskolánk még a választások előtt felvehesse Dr. Bernády György nevét, és tájékoztassák iskolánk pedagógusait, diákjait és azok szüleit, tágabban a magyar közösségünket arról, hogy a névadási ügy hol tart, mikorra várható konkrét eredmény.

Tisztelettel,

a Marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola magyar pedagógusai

Médiamegjelenés

2012. február 12. Nyílt levél az RMDSZ-hez a Bernády iskolanévadás ügyében
2012. február 13. Ülésezett a névadó bizottság

Erdély TV

 
1 hozzászólás

Szerző: be február 13, 2012 hüvelyk 6. hónap, 2012 februárja

 
 
%d blogger ezt kedveli: