RSS

4. hónap, 2011. decembere kategória bejegyzései

Levél az RMDSZ politikusoknak és a Határozat eddigi életpályája

2011. december 29. – 2011. január 15.

Levél az RMDSZ politikusoknak

A tanácsi határozat, melyet minden egyes tanácsos, politikai és nemzeti hovatartozástól függetlenül megszavazott,  korántsem jelentette a Bernády ügy végét, és a szülői akciócsoport tisztában volt azzal, hogy a további teendők megtétele nélkül a Bernády név nem kerülhet fel az iskola homlokzatára. Ezért levéllel fordult Kelemen Attila, Benedek István, Kolozsváry Zoltán és Csegzi Sándor politikusokhoz (lásd alább), hogy a névadás véglegesítése érdekében tegyék meg a következőket:

 • Nevezzenek ki egy felelős személyt, aki az RMDSZ részéről koordinálja a teendőket.
 • Készítsék el a szükséges iratcsomót a megyei névadó bizottság számára.
 • A határozat érvénybe lépése után tájékoztassák az érintett intézményeket.
 • Kövessék a névadást szabályozó törvény figyelembevételét.

Az akciócsoport a levelet mind a megyei, mind a városi RMDSZ-nél iktatta, Csegzi Sándor alpolgármesternek személyesen is átadta.

 és a Határozat eddigi életpályája

A névadási határozatot beharangozó RMDSZ sajtótájékoztatón többször elhangzott, hogy ezt meg lehetett volna valósítani másképp is, pontosabban nem kellett volna holmi „asztalokat csapkodni”. A civil kezdeményezők határozott álláspontja továbbra is az, hogy a civilek lépései nélkül ez a tanácsi határozat nem született volna meg. Viszont ezt a tanácsi határozatot, pontosabban annak sorsát érdemes és kötelező megvizsgálni tüzetesen, hiszen precedens értékűnek számít és nagyon fontos a marosvásárhelyi magyar közösség szempontjából.

A tanácsi határozatban az áll, hogy a tanács megszavazta az iskolanévadási folyamat elindítását. Mit is jelent ez pontosan? Utánanéztünk és beszéltünk RMDSZ tanácsosokkal, akik most is, mint az elmúlt négy hónap során, egymástól eltérő álláspontokat mutattak be a szülői akciócsoport tagjainak.

Csegzi Sándor alpolgármester szerint nem kellett volna meghozni a tanácsi határozatot, mert a határozathozatal jogi hátteréül szolgáló 2002/63-as kormányrendelet szerint ezt nem a helyi tanácsnak kellene eldöntenie. Az interneten keresgélve számos olyan tanácsi határozatot lehet találni, amelyet iskolai névadás ügyben helyi tanács képviselői hoztak meg, de az alpolgármester ezügyben hajthatlalan.

Más, a szülői akciócsoport tagjai által megkérdezett városi tanácsosok szerint, minden rendben van a határozattal, viszont senki nem tudta elmagyarázni konkrétan, ki felel a tanácsi határozat gyakorlati alkalmazásáért. Természetesen ez egy közigazgatási feladatkör, viszont ez nem zárja ki a figyelemmel követést valamint a szakmai felkészültség sem tenne rosszat, sőt, kifejezetten hasznára válna ennek az oly fontos ügynek a megvalósításában.

A szülői akciócsoport figyelemmel követte a tanácsi határozathozatal utáni kötelezően kivitelezendő lépéseket, pontosabban a tanácsi határozat meghozatalát követő adminisztratív eljárásokat, tulajdonképpen azok hiányát. Ezek között az alább felsorolt adminisztratív eljárások között találunk olyat is, amelyik többé kevésbé teljesült, a többségük viszont még várat magára. Határidő ide vagy oda, jogállam hiányában, ezeket lazán ki lehet hagyni:

 1. A határozat elfogadása a Maros megyei prefektus által.
 2. A névadást szabályozó kormányrendelet által előírt lépések kivitelezése:
  -Maros megyei névadási bizottsághoz benyújtandó szakmai anyag, amelyet a Kormányrendelet szerint a tanácsi határozathozatal előtt kell benyújtani, de az RMDSZ álláspontja szerint ez kivitelezhető a tanácsi határozat meghozatala után is.
  -Az érintett intézmények tájékoztatása a névadásról, iskola, Tanfelügyelőség stb.
  -Az iskolanévadás ügy véglegesítése

A fenti kötelező közigazgatási lépések közül csak a prefektus jóváhagyása valósult meg.

Fontos még megjegyezni, hogy a tanácsi határozathozatalt politikai alkutárgyalások előzték meg, ezek között az is szerepelt, hogy Bernády György iskolanév mellett, kötelezően kell legyen egy Emil Dandea elnevezést viselő iskola is, hiszen mindketten ennek a városnak kiemelkedő polgármesterei voltak. Ez a blog most nem elemzi a két polgármester tevékenységét, annyit viszont megjegyzünk, hogy az eddig elnevezett iskolanévadások esetén nem vizsgálta senki, még kevésébe tették szóvá magyar érdekvédelemért felelős személyek, hogy a magyar kultúrában is vannak írók, költők és kimagasló elődök, lévén, hogy az elnevezett általános iskolák kizárólag román személyiségek nevét viselik.

A Dandea névadás bekerült a határozatba, anélkül, hogy az RMDSZ tanácsosai szóvátették volna azt, hogy Marosvásárhelyen már létezik egy Emil Dandea elnevezésű iskola.

VISZONT a közigazgatási ügymenet során a két névadást együtt kezelik, ez nemrégen kiderült egy szakmai megbeszélésen, amelyet a szülői akciócsoport tagjai kezdeményeztek a város jegyzőjével, Maria Cioban-nal. Erre a találkozóra még később kitérünk.

A fenti lépések közül hiányoznak azok, amelyet garantálnák a valós névadást. Mindaddig ameddig ezek nem történnek meg, a névadás ügy egy homályosan, végrehajtási határidő nélkül elfogadott városi tanácsi határozat szövege maradt csupán. A kormányrendelet által szabályozott Megyei Névadási Bizottsághoz benyújtandó kérelem nem került sem összeállításra, még kevésbé leadásra.

Az intézmények tájékoztatását a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Osztályának kell megtennie, viszont itt azt a választ kaptuk, hogy ezt ők nem tehetik meg, mert jelenleg már létezik egy Emil Dandea iskola, ennek következtében ők nem tudnak intézkedéseket foganatosítani.

A tanácsi határozattal kapcsolatos információink kevés okot adnak az örömre, még kevésbé hisszük azt, hogy ez a határozat valós iskolai névadást fog eredményezni. A marosvásárhelyi tanácsosokkal konzultálva méginkább felmerül a gyanú bennünk, az RMDSZ senkit nem jelölt ki a frakción belül, akinek a feladata a tanácsi határozat életbeléptetése lenne, még az sem világos, hogy ki ismeri az ügymenetet, lévén, hogy az elmúlt egy hónapban több alkalmazási verziót hallottunk, ugyanannak a pártnak a tanácsosai részéről. Számunkra továbbra sem világos, hogy a városi tanácsosok részéről  milyen szándék vezetett ennek a határozatnak a meghozatalához. Hiszen a tanácsi határozatban nincs sem végrehajtáshoz kapcsolódó határidő, sem konkrét lépések. Röviden: ez az ügy a jelenlegi közigazgatási ügymenet szempontjából a levegőben lóg. Ez pedig kevés a megvalósításhoz.

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 4. hónap, 2011. decembere

 

Címkék: , ,

Tanácsülés

2011. december 22.

Tanácsülés

A Marosvásárhelyi Tanács a 2002/63-as Kormányrendelet értelmében egyhangúlag megszavazta azt a sürgősségi határozatként beterjesztett tervezetet, melynek értelmében elkezdődhet a névadási procedúra a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola ügyében (2011/430-as Tanácsi Határozat).

Médiamegjelenés

2011. december 22. Felveheti az iskola a városépítő nevét
2011. december 22. Lesz Bernády iskola!
2011. december 23. Nem hozott megnyugtató döntést a marosvásárhelyi tanács
2011. december 23. Dr. Bernády György lesz a marosvásárhelyi 2-es iskola neve
2011. december 23 Lesz Bernády iskola Marosvásárhelyen
2011. december 26. Nyitott kapukat döngettek
2011. december 26. Mégis lesz Bernády iskola
Duna TV

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 4. hónap, 2011. decembere

 

Címkék: , , ,

Sajtótájékoztató

2011. december 20.

Sajtótájékoztató

Mivel a december 31-re kitűzött határidő egyre közelebb került, az akciócsoport és a CEMO úgy döntött, sajtótájékoztatón számol be a közel négy hónapos munkáról, melyet a Bernády névadás érdekében végzett. A G Pont Kávézóban tartott sajtótájékoztató célja a civil akció lépéseinek áttekintése, sikereinek illetve tanulságainak bemutatása, valamint a 2-es iskola Bernády György névadásával kapcsolatos kezdeményezés folytatásának jövője volt.

Médiamegjelenés

2011. december 21. Dönthet-e a városi tanács?
Erdély TV

Marosvásárhelyi Rádió

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 4. hónap, 2011. decembere

 

Címkék: , ,

Vita az Edély TV magazinműsorában

2011. december 16.

Vita Csegzi Sándor alpolgármesterrel és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettessel az Erdély Tv Többszemközt című magazinműsorában

A szülői akciócsoport kezdeményezésére a szülők két képviselője találkozott Csegzi Sándor alpolgármesterrel és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettessel annak érdekében, hogy közelítsék a két fél álláspontját. A beszélgetés eredménye kérdéses, ugyanis konkrét megoldásokról továbbra sem esett szó.

Médiamegjelenés

Erdély TV (a vita rövid bemutatása)

Erdély TV (a vita teljes anyaga)

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 4. hónap, 2011. decembere

 

Nyílt levél

2011. december 7.

Nyílt levél

Mivel az akció kezdete óta, a helyi tanács és a városi RMDSZ semmiféle kézzelfogható eredménnyel, még kevésbé stratégiával nem rukkolt elő,  a szülői akciócsoport és a CEMO elérkezettnek látta az időt arra, hogy nyílt levélben szólítsa meg Csegzi Sándor alpolgármestert és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettest a Bernády névadás ügy kapcsán, a nyílt levél két címzettje ugyanis ígéreteken kívül semmit nem tett annak érdekében, hogy a 2-es iskola felvehesse a Bernády nevet. Mindkét, általunk nevesített köztisztviselőt azért szólította meg a szülői akciócsoport, mert pozíciójukból fakadóan erkölcsi és szakmai kötelezettségekkel tartoznak a magyar közösségnek, mulasztásaik szembetűnőek és hátrányokat okoznak a marosvásárhelyi magyarságnak. Állami tisztségviselők lévén, tevékenységükkel el kell számolniuk a választópolgárok, adófizetők fele.

Válasz Csegzi Sándor alpolgármesternek

A nyílt levélre Csegzi Sándor alpolgármester a sajtón keresztül válaszolt. Visszautasította és „rosszindulatú személyeskedésnek” nevezte a civil számonkérést, viszont az érdemleges eredményeket el nem érő, de hatalmához annál inkább ragaszkodó magatartásából fakadóan úgy gondolta, hogy őt kérdőre vonni nem lehet, mindamellett, hogy a választott képviselők az őket megválasztók fele egyértelmű kötelezettségekkel tartoznak. Mégis számára elfogadhatatlanoknak tűntek a szülői akciócsoport és a CEMO által felsorakoztatott tények. A szülők, igazuk tudatában újabb levelet írtak, melyben felelősségre vonták az alpolgármestert mulasztásaiért. Hangsúlyozták, az ígéreteit nem tartotta be, csupán beszélt róluk, de cselekedetek szintjén nem tett semmit, pedig alpolgármesterként jóval több lépési lehetősége lett volna. Továbbra sem tett semmit az iskolaszék összetételének a megváltoztatásáért.

Médiamegjelenés

2011. december 09. Erőszakos eszközökkel feszültséget keltenek!
2011. december 09. Minden vádat visszautasítok!
2011. december 12. Újabb nyílt levél Csegzi Sándornak címezve
2011. december 13. Ígéretét szegte Csegzi
2011. december 13. Lesz-e Bernády György iskola Marosvásárhelyen?
Marosvásárhelyi Rádió

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 4. hónap, 2011. decembere

 

Címkék: , ,

 
%d blogger ezt kedveli: