RSS

3. hónap, 2011. novembere kategória bejegyzései

Megbeszélés Kelemen Attila megyei RMDSZ elnökkel, sajtóközlemény

2011. november 25.

Megbeszélés Kelemen Attila megyei RMDSZ elnökkel, sajtóközlemény

A szülők akciócsoportja megbeszélést tartott Kelemen Attila Maros megyei RMDSZ elnökkel azzal a céllal, hogy a politikum által eddig megtett lépéseket közösen megtárgyalják, pontosabban számonkérjék azok hiányát, valamint pontosítsák, hogy a Maros megyei, városi RMDSZ tagjainak, választott képviselőinek határozott lépéseket kell tenniük, ígéreteiket pedig meg kell valósítaniuk. A szülők azt is kihangsúlyozták, hogy a megyei elnöknek felelőssége a Bernády ügyet felügyelni, azt koordinálni és az iskolanévadás ügyet politikailag megoldani, tanácsi határozathozatal, háttértárgyalások, lobby és más politikai eszközök életbeléptetésével.

A szülők felkérték a Maros megyei RMDSZ elnökét, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt, ami elnöki státusából fakadóan lehetséges, hogy az RMDSZ városi tanácsosai méltó és szakmailag jól előkészített módon terjesszék elő a  Dr. Bernády György iskola elnevezést.

Médiamegjelenés

2í11. november 25. Folytatódik a harc a Bernády iskolanévért
2011. december 06. Politikai akarat nélkül nem lesz Bernády György Általános Iskola

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 3. hónap, 2011. novembere

 

Címkék: , , , ,

Aláírások iktatása a 2-es iskolában, sajtóközlemény

2011. november 17.

Aláírások iktatása a 2-es iskolában, sajtóközlemény

A szülői akciócsoport és a CEMO november 17-én iktatta az iskola titkárságán a csaknem 8000 aláírást és tájékoztatta Codruța Băciuț igazgatónőt az akcióról és arról, hogy az aláírások Dumitru Matei főtanfelügyelőhöz is eljutottak. Az igazgatónő ellenséges magatartása miatt az akciócsoport egy román és egy magyar nyelvű sajtóközleményt adott ki, melyben megfogalmazta nemtetszését az igazgatónő állásfoglalásával kapcsolatban, melyet a szülőkkel és az általuk képviselt üggyel szemben tanúsított. A sajtóközleményben kihangsúlyozták azt is, hogy az iskolai vezetőségi tanácsban aznap egy román nemzetiségű pedagógus által leadásra került egy 11 ezer aláírást tartalmazó iratcsomó, melyben az aláírók Adrian Păunescu nevét kérik az iskolának, s ezt a kérést az igazgatónő jegyzőkönyvbe vette, míg a Bernády nevet kérő aláírásokat nem volt hajlandó jegyzőkönyvezni.

Médiamegjelenés

2011. november 18. Az igazgató hallani sem akar a Bernády iskoláról
2011. november 21. A 2-es iskola tanári kara elfogadta a Központi Iskola elnevezést
2011. november 21. Részrehajlással vádolják a marosvásárhelyi iskola igazgatóját
2011. november 22 Kitartanak Bernády mellett
2011 november 25. Folytatódik a harc a Bernády iskolanévért

Erdély TV

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 3. hónap, 2011. novembere

 

Címkék: , ,

Megbeszélés Dumitru Matei főtanfelügyelővel

2011. november 11.

Megbeszélés Dumitru Matei főtanfelügyelővel

A szülői akciócsoport és a CEMO, vállalt feladatához hűen, megkereste Dumitru Matei főtanfelügyelőt, átadta a petíció aláírásgyűjtési íveit  és egy hivatalos kérvényt, melyben arra szólítják fel a főtanfelügyelőt, hogy tegyen mihamarabbi lépéseket annak érdekében, hogy a 2-es Számú Általános Iskola felvehesse Dr. Bernády György nevét. A kérésben kihangsúlyozták: a Marosvásárhelyen működő 13 általános iskola egyikének sincs magyar neve, bár a város lakosságának közel fele magyar nemzetiségű. A főtanfelügyelő ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja a szülők kérését.

Médiamegjelenés

2011. november 14. Egy hónapon belül döntenek Bernády iskola kapcsán
Erdély TV

Marosvásárhelyi Rádió (román adás)

.

 
1 hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 3. hónap, 2011. novembere

 

Címkék: ,

Kerekasztal-megbeszélés

A kerekasztal-megbeszélésen, melynek helyszíne a Jazz & Blues Club volt, nagyszámú képviselettel jelent meg a magyar politikum: Markó Béla miniszterelnök-helyettest Borbély László környezetvédelmi miniszter, a Bernády Közművelődési Alapítvány elnöke képviselte. Jelen volt Borsos Károly László tanácsos, az oktatási minisztérium államtitkári irodájának kabinetfőnöke, Kelemen Atilla, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke, Brassai Zsombor ügyvezető alelnök, Lokodi Edit, a megyei tanács elnöke, Csegzi Sándor alpolgármester, Bálint István, Benedek István, Peti András, Bakos Levente és Mózes Levente városi tanácsosok, Vass Levente miniszteri tanácsos, Marosvásárhely polgármester-jelöltje. A sajtónyilvános beszélgetés elsődleges célja az volt, hogy a magyar közösség ügyeit képviselő politikusok felelősséget vállaljanak olyan ügyekben, amelyeket a közösség tagjai megfogalmaznak, és amelyek nagymértékben befolyásolják a magyar közösség jelenét és jövőjét egyaránt.

A CEMO munkatársa által moderált beszélgetésen, az akciócsoport átadta a csaknem 8000 aláírást, valamint ismertette az ÜGY hátterét, elindításának okait és elvárásaikat.

A politikusok részéről számos ígéret hangzott el, többek között az, hogy az iskola vezetőségi tanácsába magyar tanácsost delegálnak. Az RMDSZ politikusok részéről elhangzottak konkrét ígéretek, amelyek a névadás ügyet hivatottak megoldani. Ezen a beszélgetésen kiderült, hogy az iskolaszékekbe delegált személy megszavazásánál az RMDSZ-es városi tanácsosok nem tettek semmit, sőt mi több, teljes érdektelenség övezte részükről ezt a témakört. Ezzel egyidőben azt kérték a szülőktől, hogy delegáljanak magyar szülőt az iskolák vezetőségi tanácsába. Az RDMSZ tanácsosok javaslata egyáltalán nem mutatkozott életképesnek, lévén, hogy az iskolák vezetőségi tanácsaiba egyetlen egy magyar és egy magyar szülőt lehet delegálni, ez eleve kizár mindennemű – etnikai arányt megváltoztatását – megoldási lehetőséget, ehhez hozzájárul még a pedagógusok jelenléte az iskolaszékben, ahol szintén nincs lehetőség többséget szerezni, mert a tanárok aránya az egész városban hasonló, minden egyes tanintézményben többségben vannak a román nemzetiségű tanárok, ezáltal nincs lehetőség magyar többségre. Tehát az egyedüli lehetőség a helyi közigazgatás által delegált személyek lettek volna, az ő jelenlétük hozhatott volna bárminemű változást a jelenlegi helyzetben. Ezt a lehetőséget hagyták ki a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-es tanácsosai. A kerekasztal-beszélgetésen a következő ígéretek hangzottak el a politikusok részéről

  1. A városi tanács újratárgyalja az iskolaszékekbe delegált személyeket és az RMDSZ-es tanácsosok magyar személyeket delegálnak a 2-es Számú Általános Iskola vezetőségi tanácsába.
  2. Kelemen Attila, a Maros megyei RMDSZ elnöke, tárgyalásokat kezdeményez Dorin Florea polgármesterrel.
  3. Politikai lobbytevékenység elindítása iskolanévadás céllal.

:A szülők többször megemlítették, hogy a névadásügynek van egy konkrét határideje, nem szerencsés húsz évet várni , ezért az akciócsoport a december 31-ét szabta ki mint határidőt.

A politikusok ígéretei mellett a szülők vállalták, hogy az összegyűjtött aláírásokat eljuttatják Maros megye főtanfelügyelőjéhez is. Az akciócsoport még egyszer kihangsúlyozta, hogy a névadási ügynek  december végi határidejét tiszteletben kell tartania a politiksuoknak és ez alatt az idő alatt az általuk felválllalt kötelezettségeiket teljesíteniük kell.

Médiamegjelenés

Kossuth Rádió

Erdély FM – Arcvonal

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 3. hónap, 2011. novembere

 

Címkék: ,

 
%d blogger ezt kedveli: