RSS

2012 novembere kategória bejegyzései

Kerekasztal-megbeszélés RMDSZ-es politikusokkal

2012 novemberében ünnepeltük a Bernády iskolanévadás kezdeményezésének egyéves évfordulóját. Az eddigi eredmények, kudarcok de leginkább a szélmalomharchoz hasonlító küzdelmeink erős csapattá kovácsolták a szülők elszánt csoportját.

Ebben az évben a Bernády akciócsoport tagjai és a Civil Elkötelezettség Mozgalom arra az elhatározásra jutottak, hogy egy kerekasztal-megbeszélés keretében megünneplik az iskolanévadás-akció születésnapját.

A kerekasztal-megbeszélésre 2012. november 14-én csütörtökön került sor. A meghívottak RMDSZ-es városi tanácsosok, megyei elöljárók, parlamenti képviselők és szenátorok voltak. A megbeszélésen jelen volt Borbély László parlamenti képviselő az RMDSZ politikai alelnöke, Frunda György szenátor, Kerekes Károly képviselő, Benedek István városi tanácsos. A kerekasztal-megbeszélés többi meghívottja: Lokodi Edit megyei tanács alelnöke, Kelemen Attila szenátor,  valamint Soós Zoltán városi tanácsosok nem jöttek el, igaz azt jelezték, hogy jelenlétükre számíthatunk. Talán nekik nem volt annyira fontos a Bernády iskolanévadás ügye. Peti András tanácsos, akit szintén meghívtunk, éppen külföldi kiküldetésben volt.

A megbeszélés célja az volt, hogy a Bernády névadás megvalósításához szükséges cselekvési tervet közösen áttekintsük, a lehetséges lépéseket és feladatokat megtárgyaljuk, valamint a politikai és civil teendőket véglegesítsük.

A kerekasztal-megbeszélés médianyilvános volt, jelen voltak a helyi és országos sajtó képviselői, valamint a jelenlegi 2-es iskola szülei. A beszélgetés első részében Szigeti Enikő a CEMO ügyvezetője egy rövid bemutatót tartott, felvázolta az elmúlt egy év történéseit, külön választva a politikai és a civil lépéseket, beszélt a mulasztásokról és megemlítette azt is,  hogy a Bernády akciócsoport tagjai a névadás kezdeményezése mellett, számos civil ügyet felkaroltak, amelyek sikere az iskolában tanuló magyar gyerekek nyelvi jogait és az oktatás intézményen belüli egyenlő esélyeiket megerősítették. Ezek az eredmények a következők: kétnyelvű feliratok az iskola épületben (ezek egy magyar szülő adományai az intézmény számára), kétnyelvű évzáró és évnyitó, magyar nyelvű oklevelek és számos más apró, cseprő de fontos ügy. A Bernády akciócsoport tagjai közül György Anna , Kutasi Nimród, Horváth-Kovács Ádám, Kocsis Lajos és Puskás Lajos vettek részt a beszélgetésen.
                                            kerekastal

A kerekasztal-megbeszélést megelőzően Borbély László az RMDSZ politikai alelnöke, a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kuratóriumának elnöke, egy ellentmondásos közleményt fogalmazott meg, amelyben az állt, hogy a Bernády névadás ügy jogi akadályai elhárultak, ennek következtében az Alapítvány egy kétnyelvű iskolanévtáblát készíttetett, amelyen a Dr. Bernády György iskola név szerepel. Ez a közlemény azon túl, hogy valótlanságot állít, hiszen a Bernády névadásról szóló tanácsi határozat jogilag már régóta semmissé vált, és ennek számos okai vannak (ehhez kapcsolódóan itt látható a város jegyzőjének hivatalos álláspontja) sajnálatos és szomorú, hogy a magyar közösség tagjait félrevezeti, történik mindez egy politikai közszereplő kezdeményezésére. A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kétnyelvű iskolatáblája kötelező engedélyek nélküli elkészítése a törvények semmibevételét jelenti, ezt a magatartást pedig nagyon veszélyesnek véljük.
hir_1690                                  Egyelőre csak választási kampányanyagnak jó a fenti tábla

A kerekasztal-megbeszélés célja az volt, hogy mind a civilek, mind a politikai szereplők áttekintsék feladataikat és vállalják azok hatékony kivitelezését. Az alábbiakban felvázoljuk a Bernády névadás ügy sikeres megvalósításához szükséges lépéseket, különválasztva a civilek és a politikai szereplők teendőit.

 1. Civil lépések:
  1. Dr. Bernády György iskolanév javaslat megszavazása az iskolaszékben.
 2. Politikai lépések:
  1. Városi tanács határozata iskolanévadás ügyben. Ezt a határozatot viszont számos adminisztratív lépés előzi meg, amelyek felelősségét a politikai szereplőknek kell felvállalniuk csupán így garantált ezek sikeres kivitelezése. Lévén, hogy a város egyik alpolgármestere RMDSZ tag, aki a közigazgatásban tevékenykedik, úgy véljük, hogy kötelessége lenne ezeket az ügyeket felvállalni és sikerre vinni. Kérdés, hogy megteszi-e.
 3. Az adminisztratív lépések a következők:
  1. Városi névadó bizottsághoz benyújtani a névadásról szóló iratcsomót, amelyhez kapcsolódik annak összeállítása is, hiszen az előző évben a meghiúsult névadás egyik oka a városi névadó bizottsághoz benyújtott dokumentációban fellelhető hiányosságai voltak.
  2. Megyei névadó bizottsághoz benyújtandó iratcsomó. Az előző év kudarcait figyelembe véve nagyon fontos, hogy ennek a folyamatnak is legyen gazdája az RMDSZ részéről, mert ellenkező esetben nem biztosított a sikere. Erre a feladatra mi úgy véljük, hogy a legmegfelelőbb személy Soós Zoltán, a Megyei Múzeum jelenlegi igazgatója, aki a megyei névadó bizottság tagjai, és egyben városi tanácsos is.

A kerekasztal-megbeszélés azzal zárult, hogy civilek és politikusok egyaránt garanciát vállaltak a kötelezettségeik teljesítésére. Ennek értelmében a szülők minél előbb kivitelezik a Bernády névadást az iskola vezetőségi tanácsában, az RMDSZ pedig felelősséget vállalt a névadó bizottságokhoz benyújtandó anyagok megfelelő elkészítéséért, a városi tanács által megszavazandó valós névadásért és a legfontosabb elkötelezettség a politikai tárgyalások, alkuk meghozatala lesz, amelyekért Borbély László és Frunda György személyes felelősséget vállaltak.

A fent felvázolt lépések megtételéről vagy azok hiányáról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be november 30, 2012 hüvelyk 2012 novembere

 
 
%d blogger ezt kedveli: