RSS

1. hónap, 2011. szeptembere kategória bejegyzései

Sajtótájékoztató

2011. szeptember 20.

Petíció, célok, szülői akciócsoport tagjainak bemutatkozás,  az ÜGY ismertetése

Az online aláírásgyűjtés a „Marosvásárhelyi szülők követelése a magyar politikumtól a Bernády György iskolanévadás ügy” első akcióját jelentette. A civil kezdeményezést az akciócsoport és a CEMO munkatársai a G-Pont Kávézóban megtartott sajtótájékoztatón hozták nyilvánosságra, bemutatva a sajtó képviselőinek az ügy hátterét, okait és a jövőbeni lépéseket. A  „Bernády ügy kapcsán” a szülők bemutatták a sajtónak az iskola névadáshoz kötődő álláspontokat, az ügy elindításának okait, célkitűzéseit:

  • Városunkban nincs egyetlen egy magyar nevet viselő általános iskola sem
  • Az iskolanévadások politikai befolyás alatt állnak
  • A névadás kivitelezhetetlen az iskola bevonásával a vezetőségi tanács összetétele miatt (9 tagból három magyar nemzetiségű)
  • Civil kezdeményezés révén nyomásgyakorlás a politikumra

Ezt követően a szülői akciócsoport egyik tagja, valamint a Civil Elkötelezettség Mozgalom (www.cemo.ro) vezetője részt vettek egy rádiós beszélgetésen az Erdély FM studiójában, ahol az iskolanévadás ügyben a politikum részéről Csegzi Sándor alpolgármester is jelen volt.

Ezen a beszélgetésen a város RMDSZ-es alpolgármestere azt ígérte a szülőknek, hogy a polgármesteri hivatal és a városi tanács által az iskolaszékbe delegálandó személy kiválasztásánál oda fognak figyelni arra, hogy a 2-es Általános Iskola iskolaszékbe magyar tanácsos és magyar személy kerüljön. Erre azért van szükség, mert Marosvsásárhely általános iskoláinak vezetőségi tanácsaiban, iskolaszékeiben nincs egyetlen egy intézmény sem, ahol a magyar képviselet többségben lenne. Ennek következtében a magyar közösség képviselete, magyar iskolanévadások esetén, esélytelen, mert a vezetőségi tanácsokban kisebbségben vannak és a többségi társadalom tagjai nem szavaznának igennel egy Bernády elnevezés esetén, de más magyar ügy esetén sem. Az új „remek” Oktatási Törvény erre kiváló alkalmat szolgáltat, lévén, hogy az iskolák vezetőségi tanácsait, pontosabban annak összetételét módosítaná az új tanév során.

Szeptember végén a tanácsülésen a városi tanács tagjai megválaszották az iskolaszékek közigazgatási képviselőit és a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola iskolaszékébe a tanácsosok egy román nemzetiségű személyt delegáltak, nem is hangzott el egyetlen egy javaslat sem az RMDSZ frakció részéről. Mindenki kézfelnyújtással megszavazta az iskolaszékekbe delegált személyeket, állítota később egy tanácsos. Az iskolaszékekbe delegált személyek témakör, amelyről azt állítja az RMDSZ, hogy történelmi pillanat a magyar közösség számára, teljes érdektelenségbe fulladt Marosvásárhelyen, egy olyan városban, ahol Erdély szinten a legnagyobb számú magyar él, össszesen hatvanezer ember. Itt már nem szükséges a történelmi pillanatokra figyelni, a történelem megtette azt, a tanácsosok meg hozzájárultak ehhez.

Médiamegjelenés

2011. szeptember 20. Marosvásárhelyi szülők követelése a magyar politikumtól, a Bernády György iskolanévadás ‘ügy’ kapcsán
2011. szeptember 20. Marosvásárhelyi szülők fogtak össze a Bernády iskolanévért
2011. szeptember 23. Önálló általános iskolákat
2011. szeptember 25. Még mindig vitáznak egy romániai általános iskola neve miatt
Duna TV

Erdély TV

Marosvásárhelyi Rádió

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 1. hónap, 2011. szeptembere

 

A petíció

2011. szeptember harmadik hete

Az első lépések…

Petíció

A CEMO és a szülői akciócsoport első találkozásán elhatározta, hogy a Bernády névadás megvalósításáig több civil akcióra lesz szükség. Első lépésként egy online petíció elindítása tűnt a legcélszerűbbnek. A petíció címzettjei a magyar politikum, pontosabban az RMDSZ, a petíció kezdeményezői őket kérték fel, hogy  tegyenek sürgős és szakmailag megtervezett lépéseket annak érdekében, hogy a 2-es Számú Általános Iskola felvehesse építtetőjének nevét. A petíció címzettjei az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete, a városi tanács RMDSZ frakciója, az RMDSZ Maros megyei szervezete, a megyei tanács RMDSZ frakciója és a Maros megye által delegált parlamenti képviselők és szenátorok voltak.

A petíció címzettjeinek szánt üzenetek háttere: a politikai képviselet számos mulasztása, amely negatív hatást eredményzett az oktatási rendszerben, ennek egyik következménye a marosvásárhelyi általános iskolák elnevezései, etnikai aránya, magyar nemzetiségű pedagógusok helyzete, stb. Az akciócsoport által megfogalmazott petícióban kihangsúlyozták: az RMDSZ vállalta magára a magyar közösség érdekérvényesítését az elmúlt húsz évben, helyi, regionális valamint országos szinten. Mivel az elmúlt több mint két évtizedben egyetlen egy állami általános iskola sem kapott magyar elnevezést városunkban, ezzel egyidőben 12 román elnevezésű iskola született (iskolák listája), indokolttá vált a számonkérés és a az iskolanévadás követelése. Ezek az iskolák a rendszerváltás előtt számmal ellátott elnevezéssel működtek, a számokat mára felváltották a román kultúra és történelem híres személyiségei, magyar elnevezést nem kapott egyetlen egy általános iskola sem. Ez a feltűnő hiányosság nem történhetett volna meg abban az esetben, ha a magyar közösség érdekeit képviselő, kormányban, helyi és megyei tanácsban, alpolgármesteri székben – szavazataink által felhatalamazott-  tevékenykedő tagjai erre odafigyeltek volna. A gyerekek nem szavazók, de potenciális szavazóbázisként érdemes lett volna az oktatási rendszerre is vetni egy pillantást, mert mára már óriási hiányosságok keletkeztek, amelyeket nehéz vagy majdnem lehetetlen megváltoztatni.

Médiamegjelenés

2011. szeptember 19. Păunescu ellen tiltakoznak

Erdély TV

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 1. hónap, 2011. szeptembere

 

Címkék: , ,

A kezdet

2011. szeptember második hete

A kezdet

A kövesdombi Unitárius Templomban a 2-es Számú Általános Iskolában tanuló gyerekek szülei találkoztak a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) képviselőivel, hogy megbeszéljék: mit kellene tenni annak érdekében, hogy az iskola ne Adrian Păunescu nevét viselje.

A CEMO képviselői tájékoztatták a szülőket arról, hogy egy civil kezdeményezés keretén belül milyen érdekérvényesítő akciókat lehet szervezni, milyen eszközök állnak a civilek rendelkezésére.

A találkozó eredményeként a csaknem kétszáz jelenlevő szülő egyhangúlag amellett döntött, hogy az iskolát Bernádyról kell elnevezni, és ennek kivitelezésére megalakult egy szülői akciócsoport, mely a CEMO támogatásával felvállalta az ügy lebonyolítását.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy akciónk kizárólag civil kezdeményezés, a kezdeményezők nem aktív tagjai egyetlen egy erdélyi magyar politikai pártnak sem.

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 1. hónap, 2011. szeptembere

 

Címkék: , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: