RSS

amibernadynk bejegyzései

A szülői akciócsoport kérésére kicserélték a korábban kihelyezett helytelen homlokzati táblákat

A marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a hétvégén kicserélte a Dr. Bernády György Általános Iskola homlokzatára kihelyezett táblákat. Mint ismeretes, a homlokzati táblákat a hivatal augusztus végén helyezte ki, anélkül, hogy bárkit is értesített volna ezek kihelyezésének konkrét időpontjáról. A Bernády szülői akciócsoport döbbenettel észlelte, hogy a magyar nyelvű táblán is az információk félig románul, vagy román helyesírással írva, szerepelnek.bernadyroman
Az akciócsoport ezért 2013. szeptember 04-én (magyar nyelvű) írásos panasszal fordult Marosvásárhely polgármesteréhez, kérve őt, hogy az iskolakezdésig javíttassa ki a homlokzati táblákat a jelenlegi törvények és előírások betartásával. A szülői akciócsoport több képviselője személyesen is felkereste Oșan Gabriela-t, az oktatással foglalkozó igazgatóság vezetőjét, aki a tárgyalás végén ígéretet tett arra, hogy szeptember 16-ig kicserélik a hibás táblákat.PolgHivatalBernadyTabla1

A hétvégén megtörtént a táblacsere, és immár ténylegesen magyar nyelvű tábla hírdeti a Dr. Bernády György Általános Iskola új nevét.

bernady
A szülői akciócsoport a Bernády névadásért a szeptember 16-i  évnyító ünnepség alkalmából, és a névadás tiszteletére Școala Gimnazială “Dr. Bernády György” – 2013 – Dr. Bernády György Általános Iskola feliratos, és az iskolaalapító portréjával díszített öntapadós matricával ajándékozza meg az iskola összes diákját, románokat, magyarokat egyaránt.
ontapados

Reklámok
 
1 hozzászólás

Szerző: be szeptember 15, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

Bekerült a Dr. Bernády György Általános Iskola megnevezés az új iskolahálózati névjegyzékbe

A marosvásárhelyi tanács a 2013. július 25-i ülésén megszavazta a 2013-2014-es tanévre az iskolahálózatot. Az iskolahálózatban az új tanévre több változást is eszközölt a tanács, ide tartozik az is, hogy a 2-es Számú Általános Iskola helyett immár a Dr. Bernády György Általános Iskola szerepel a névjegyzékben. Sajnos ezzel még nem ért véget a névváltoztatási procedúra, ehhez az iskola igazgatóságának kérnie kell a Maros Megyei Tanfelügyelőségtől a bélyegző kicserélését, valamint az adóhivatalban és a kincstárban az iskola megnevezésének átírását. A szülők követik a lépések betartását, hiszen az iskola igazgatója nem igyekszik véglegesíteni a folyamatot.

 
Hozzászólás

Szerző: be augusztus 10, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

1 év 8 hónap 27 nap

Ennyi idő után végre a marosvásárhelyi tanács 13 igen és 9 tartózkodás szavazattal megszavazta, hogy a 2-es Számú Általános Iskola felveheti a Dr. Bernády György nevet. A tanácsi határozat létezése önmagában még nem jelenti a névadás ügy végét, ezt alkalmazni is kell. A marosvásárhelyi tanácsi határozatok esetében már számos esetben megtörtént, hogy egy adott határozat nem került alkalmazásra, ezért fontos, hogy a határozat utóéletéért is felelősséget vállaljon az érdekvédelmi szervezetünk ahhoz, hogy szeptember 1-re felkerüljön az iskola homlokzatára a tábla az intézmény új nevével.
tanacsihatarozat

 
Hozzászólás

Szerző: be június 13, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

Bernády akciócsoport válaszlevele az RMDSZ-nek

Jelen levelünk válasz a Maros megyei és marosvásárhelyi RMDSZ elnökei által megfogalmazott „Márpedig lesz Bernády iskola!” című közleményre.

Az RMDSZ közleményében arra hivatkozik, hogy a szülői akciócsoport legutóbbi állásfoglalása kizárólag az RMDSZ-t teszi felelőssé a marosvásárhelyi 2-es Általános Iskola átnevezésének kudarcáért. Ezt a kijelentést könnyű megcáfolni hiszen köztudott, hogy az iskolanévadás elsődleges és kizárólagos megszólítottja az ügy kezdete óta – 2011 szeptembere óta – a magyar közösség magát érdekvédelmi szervezetének tartott szövetsége,  az RMDSZ.

2011 óta civil csoportunk által kérdőre és felelősségre vont személyek kizárólag az Önök érdekvédelmi szervezetének tagjai voltak, jelenleg is azok, és azok is maradnak. Hiszen Önöknek számos elmulasztott politikai és erkölcsi kötelezettsége fűződik ahhoz, hogy a városban nincs egyetlenegy magyar nevű általános iskola sem.  Remélem nem akarják a város és Erdély magyar közösségével elhitetni, hogy Marosvásárhelyen, ahol a legnagyobb számú magyar közösség él, azért nincs magyar nevű általános iskola – más be nem tartott politikai ígéretet/hiányosságot most nem érintünk, maradjunk annyiban, hogy rengeteg van –  mert mi civilek nem hittünk Önöknek, nem kapták meg szavazatainkat és nem vártunk hosszú évekig arra, hogy választási kampányaik során tett ígéreteiket teljesítsék. A politikai felelősségvállalásból nem futotta egyetlenegy iskolanévre sem, ennek üzenete önmagáért beszél. A város iskoláiban tanulnak gyerekeink, tudjuk mit jelent ezekben az iskolákban magyar gyereknek lenni. Tehát a 2-es iskola névadása és a 10 román nevet viselő iskolák is szorosan kötődnek a magyarok érdekeit védeni hivatott szövetséghez. A román iskolanevek megszületésekor az Önök által kinevezett magyar tanfelügyelő-helyettes is aláírta az intézmények névadását. Következésképpen a marosvásárhelyi iskolaneveket nem a gonosz bukaresti román hatalom döntötte el, hanem ezek a városi, megyei RMDSZ által kinevezett hivatalnokok és helyi tanácsosok közreműködésével történtek.

A “mozgalmár” szóra nem reagálunk mert az kizárólag Önöket minősíti. Az üzenete az, hogy az állítólagos közérdeket védő szervezetet, az RMDSZ-t nem lehet számon kérni, mert tagjainak nincs miről beszámolni, nincs felelőssége. Ezt rábízzuk a következő választási időszakban szavazó személyekre, döntsék el ők, hogy a politikai érdekvédőknek vannak-e mulasztásaik vagy nincsenek.

Az Önök által említett célpont téves kiválasztásával kapcsolatosan pedig azt szeretnénk jelezni, hogy a célpontot nem tévesztettük el, lévén, hogy a magyar szavazóknak soha egyetlenegy román párt sem ígért magyar iskolanevet. Elég egyértelműen kiderült az elmúlt huszonhárom év során, hogy a magyar ügyet az érdekvédelmi szervezetünk vállalta fel. A kötelezettségeket lehetett volna teljesíteni is. Képzeljük, hogy milyen lenne ha a városban arányosan nevezték volna el az iskolákat?

A közösség valódi ellenfelei mindig azok akik azt hitetik el annak tagjaival, hogy őket képviselik. Ezek pedig Önök kedves Uraim. A célpontot továbbra is fenntartjuk, ha ez nem tetszik Önöknek, az minket nem érdekel.

A névadás ügy összetettségéről és az önök érdekvédelmi szövetségének felkészültségéről a névadás kapcsán meggyőződtünk, ezeket figyelemmel követtük és dokumentáltuk a http://www.amibernadynk.wordpress.com blogunkon. Kérjük olvassanak bele, ott van minden, a felkészületlenség, az RMDSZ belső harcai, a hatékonyságot mellőző kommunikációjuk, a felelősségvállalásuk hiánya, stb.

Azt állítják, hogy az RMDSZ-nek sok veszélyt kell kivédeni. Védjék a közösséget Uraim! Az Önök neve érdekvédelmi szervezet, a nevükben szerepel a védelem szó, tegyenek eleget annak, amit a közösségnek ígértek, amiért megkapták a szavazók felhatalmazását.

A városi tanácsban hosszú évekig többségben voltak, az eredmények, pontosabban azok hiánya önmagukért beszélnek. Egy egészséges társadalomban a civilek szerepe a politikusok számonkérése, a civileknek nem kötelességük összefogni olyan, magukat érdekvédőknek nevezett személyekkel, akik bármit megtennének egy szűk elit érdekeinek megvédése érdekében, a közérdek viszont nem került még fel a prioritás listájukra.

A politikai érdekvédelmet nem a mi vélt “oktalanságunk” gyengíti, hanem Önök kedves Uraim, az Önök eredménytelensége, az Önök közösségi ügyekben tanúsított szakmaiatlansága, az alázatuk hiánya, a bársonyszékek iránti ragaszkodásuk. Az oktalanság szóhasználata meg újfent Önöket minősíti és az RMDSZ részéről régóta megszokott mantrázást juttatja eszünkbe: “Aki nincs velünk, az ellenünk”.
A jelen már mutatja, viszont a jövő egyértelműen igazolni fogja az érdekvédelmi szervezet által okozott közösségi károkat.  Biztosan lesznek/vannak kutatók, szakemberek akik a közösség elszegényedését, a gazdasági élet színtereiről kiűzött magyarokért nem az “oktalansággal” túlfűtött civileket fogják  felelőssé tenni, hanem Önöket kedves Uraim. Tudjuk, ez Önöket nem érdekli, a látszat sokkal fontosabb.

Az Önök által javasolt civilekkel történő összefogás megfojtotta a város civil szervezeteit, nem maradt szinte egyetlenegy magyar közösséghez kötődő szervezet sem, amely az Önök szakmaiatlanságát, eredménytelenségét merné kritizálni. Sőt, elhitették a civil szervezetek képviselőivel, hogy Önök nélkül nem létezne civil társadalom a városban. Az eredmény önmagáért beszél: a városban valóban nincsenek RMDSZ független civil szervezetek, sok, magát civil aktivistának nevezett személy pedig az RMDSZ szekerét tologatja. Miközben köztudott, hogy a civil társadalom támogatásáért kért, a román állam által – adófizetők pénzéből –  kifizetett finanszírozás elköltése az Önök érdekvédelmi szervezetének strukturális fenntartását szolgálja, továbbá az RMDSZ médiumok működtetését fedezi. Köztudott, hogy Önök  már rég eldöntötték, hogy politikai tevékenység helyett politikai kommunikációval fognak foglalkozni, elég ránézni a közösségi oldalaikra, semmi mást nem látni ott,  csak politikai kommunikációt, amely a politikai tevékenységük hiányát hivatott elrejteni.  Ez a fajta látszat közösségi érdekvédelem valóban sokkal kifizetődőbb.  Mi nem szeretnénk részt venni az Önök által működtetett civil – politikai együttműködés játszmájában, amely arról szól, hogy: “az kap pénzt, aki hallgat és azt teszi amit mi (állítólagos politikai érdekvédők)  mondunk”. Kérjük fogadják el, hogy nem lehet minden egyes marosvásárhelyi lakos az Önök feltétlen híve, mindig lesznek olyanok akik számon kérik majd a politikai eredményeket. Szerencsés lenne ha minél többen tennék ezt, akkor lehet, hogy Önök között is akadnának olyanok akik politikai kommunikáció helyett, politikai tevékenységet is végeznének. Végső soron ezt ígérték nekünk. Emlékeznek még?

Az iskola vezetőségi tanácsának összetételét egy olyan tagjuk vitte sikerre – a szülői akciócsoport közbenjárásának hatására –  akit Önök kipenderítettek a marosvásárhelyi RMDSZ elnöki székéből. Sajnálatos, hogy a helyi és megyei RMDSZ belharcai és bársonyszékek iránti véres küzdelmei számos esetben károsan hatottak az iskolanévadás ügyére. Lehet, hogy már létezne magyar iskolanév, ha az Önök érdekvédelmi szervezete nem egyéni, hanem közösségi érdekvédelemmel is foglalkozna.

Az eljárás utolsó szakasza még távol van, a sikeres névadáshoz szükség van  az érdekvédelmi szervezet vezetőpolitikusai által állítólagosan felvállalt politikai tárgyalások kivitelezésére. Borbély László és Frunda György a politikai kommunikáció nehéz fajsúlyú bajnokai, azt ígérték már számtalanszor, hogy az RMDSZ a névadás ügyet politikailag felvállalja és a névadás körüli politikai alkutárgyalásokat a helyi költségvetés megszavazásához kötik majd. A helyi költségvetést Önök megszavazták, politikai alkura azonban nem került sor. Lehet, hogy voltak politikai alkuk, de azok nem az iskolanévadás miatt születtek. Lehet, hogy az új magyar alpolgármester székéért történtek tárgyalások, ez a terület mindig is fontosabb volt Önöknek, mint a közösségi érdekek védelme.

A városban számos magyar vezető dolgozik intézmények élén, vagy azok helyetteseiként, a magyar közösség életén meg sem látszik az érdekvédő magyarok, vagy azok embereinek hatékony „védelmi” tevékenysége. Valószínűleg azért, mert az RMDSZ érdekvédelme nem közösségi érdekvédelmet jelent. Ha létezne közösségi érdekvédelem, azt talán észrevenné a közösség is, mert jelenleg csupán néhány jól élő, önös érdekeiket keményen védő karrierpolitikust látunk.

A civilek nem szabták meg Önöknek, hogy kivel kössenek koalíciót, ideje lenne abba hagyni a koalíciós partnerük fele gyakorolt ujjmutogatást, a felelősség átruházását a „gonosz románok” irányába, hiszen ezt a partnert Önök választották. Ha ezek a koalíciós partnerek számos esetben bebizonyították, hogy magyarellenesek, miért dolgoznak még mindig az Önök által érdekvédett emberek a város állami intézményeiben?

Az Önök által megvédett marosvásárhelyi iskolahálózatról pedig nem érdemes beszélni, mert a város iskoláiban a magyar gyerekeket,  pedagógusokat másodrendű polgároknak tekintik a román iskolavezetők és a román tanfelügyelő, a magyarok diszkriminációja a helyi iskolákban már megszokottá vált. Tudjuk, Önök nem értek rá ezzel foglalkozni, valódi eredmények elérése helyett, megelégedtek a politikai kommunikációval…

Lehet, hogy az állítólagos érdekvédelmi szövetség iskolahálózathoz kötődő nagy vívmánya, hogy van egy megyei magyar főtanfelügyelő-helyettes (aki jelen pillanatban az RMDSZ Maros megyei szervezetének oktatásügyi alelnöke), a közösség mégis döbbenten figyeli, amikor Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes rendszeresen azt nyilatkozza, hogy a marosvásárhelyi iskolákban minden rendben van és megtiltja a pedagógusoknak, hogy panaszkodjanak az őket ért törvénytelenségek miatt. Mert amiről nem beszélünk, az ugye nem létezik.

A közleményük üzenetét pedig számon fogjuk kérni, ezentúl ez a dokumentum fogja a követeleséseink alapját jelenteni.

Végezetül megkérdezzük, mikor is lesz az Önök által HAMAROSAN-nak nevezett időpont, amikor a “2-es Számú Általános iskolába járó diákok … a hajdani városépítő polgármester nevét viselő, Dr. Bernády György iskola diákjaiként folytathatják tanulmányaikat.” Türelmetlenül várjuk válaszukat. Tisztázzunk valamit:  nem politikai kommunikációt várunk el Önöktől, azzal már tele a padlás, politikai tevékenységet és valós eredményeket szeretnénk már végre látni.
———————————————————————————————————————————————-

Az RMDSZ Közlemény

Márpedig lesz Bernády iskola!

Olvasva a 2-es Számú Általános Iskola átnevezését szorgalmazó szülői akciócsoport április 12-i állásfoglalását, melyben kizárólagosan az RMDSZ politikusait teszik felelőssé az átnevezés akadozása miatt, mindenekelőtt az a gyanú merül fel bennünk, hogy a tiszteletre méltó kezdeményezés szóvivői elhibázták a célpontot, nem azonosították pontosan a valódi ellenfélt! De reméljük, hogy azok a mozgalmárok, akik részt vettek az április 11-i marosvásárhelyi tanácsülésen, szem- és fültanúi lévén a kormányzó pártszövetség, az USL egyes helyi politikusai által megjelenített merev, elutasító és sértő álláspontnak, most már tisztában vannak azzal, hogy nem az RMDSZ politikai akaratán múlik a mindnyájunk által óhajtott és támogatott átnevezés. Sőt, az ügy a láthatónál is sokkal összetettebb, hiszen azt is tudni kell, hogy az oktatási intézmények átszervezése rendjén olyan elképzelések is lábra kaptak, melyek következtében több marosvásárhelyi iskola nemcsak jogi identitását, de nevét is, illetve a névadás esélyét is elveszítené. Az RMDSZ-nek ezt a veszélyt is ki kell védeni! Ha ennek a felismerésnek a tudatában értelmezik újra az ügy történetének eddigi epizódjait, minden bizonnyal érthetővé válik két fontos szempont: oktalanság diszkreditációval gyengíteni a politikai érdekvédelmet, lévén a legutóbbi választások alkalmával sem tudtuk megszerezni a helyi tanácstestületben bár az egyszerű többséget, ami valóban számonkérhető politikai tőkét szavatolna az RMDSZ-nek; ugyanakkor világos, pontosan az előbbi felvetés okán, hogy mi, politikum és civilek, egymásra vagyunk utalva, csakis egymást kiegészítve tudunk eredményesek lenni!

Határozottan elutasítjuk azt az állítást, mely szerint az RMDSZ nem vállal politikai felelősséget a 2-es Számú Általános Iskola átnevezéséért, hiszen az elmúlt időszakban sajnos bebizonyosodott, hogy nem elég sem a kisebbségi oktatásnak kedvező törvény, sem a tiszteletreméltó polgári kezdeményezés ahhoz, hogy az iskola felvehesse a marosvásárhelyi magyar közösség által óhajtott Dr. Bernády György nevet. Attól kezdve, hogy sikerült az iskola vezetőtanácsának összetételét úgy kialakítani, hogy a magyarok többségbe kerüljenek, addig el, hogy megszületett az elnevezésre vonatkozó tanácsi határozat, mind az RMDSZ politikai küzdelmének az eredménye. Az eljárás utolsó szakaszába értünk, hiszen már csak a főispánság fennhatósága alá tartozó megyei névadó bizottság véleménye kell a procedúra lezárásához, vagyis a kormányzó párt, az USL megyei politikusain múlik, hogy mennyi időn belül fejeződik be a névadási eljárás. Amint erről meggyőződhettünk, a valódi ellenfél kákán a csomót is megkeresve késlelteti ezt a folyamatot. Azt is tudni kell, hogy a marosvásárhelyi iskolahálózatot csak azért nem véglegesítette a helyi tanács, mivel az RMDSZ frakciója elutasít minden olyan tervezetet, melyben a 2-es számú általános iskola nem Dr. Bernády György nevét viselő iskolaként van feltüntetve.

Mindezek ellenére meggyőződésünk, hogy most a 2-es számú általános iskolába járó diákok hamarosan a hajdani városépítő polgármester nevét viselő Dr. Bernády György Iskola diákjaiként folytathatják tanulmányaikat. Kérjük a CEMO-t, a szülői akciócsoportot, a marosvásárhelyi magyarokat, higgadt, az idők szavát értők bölcsességével ne gyengítsük, hanem bölcs összefogással erősítsük a marosvásárhelyi magyarok politikai képviseletét!

Tisztelettel,

Brassai Zsombor megyei elnök

Peti András marosvásárhelyi elnök

Kelt 2013. április 12-én

 
1 hozzászólás

Szerző: be április 16, 2013 hüvelyk 2013 áprilisa

 

Érdek vagy védelem

A Bernády akciócsoport 2013. április 11-én a városi tanács éves költségvetését hivatott ülésén Érdek vagy védelem – Lesz-e Bernády iskola? feliratú pólókban fejezte ki tiltakozását az ellen, hogy a valós felelősségvállalás és politikai egyezséggel szemben látszatmegoldásokkal viszonyul a Bernády ügy fele.

 IMG_9061 IMG_9060
Mint ismeretes, ahhoz, hogy az iskolanévadás megtörténhessen és a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola felvehesse a Dr. Bernády György nevet, politikai háttértárgyalásokra van szükség, a törvényes lépések betartása nem elegendő. Ezt a tényt az RMDSZ vezető politikusai is elismerték, és fel is vállalták, mint az a novemberben készült kisfilmben is látható (http://www.youtube.com/watch?v=XW9fPPmG-fs).

Azóta eltelt egy fél év, de az ígéretek csak nyilatkozat szintjén maradtak, amiről az a tény tanúskodik, hogy eddig az összes bizottságban, ahol a névadásról kellett szavazni, kizárólag a magyar képviselők szavazták meg a Bernády nevet.Peti András az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke és Benedek István RMDSZ-es tanácsos a tiltakozó szülők jelenlétét felhasználva néhány magyar szót ejtett a tanácsülés során, amely hőstett már minden vásárhelyi médiába bekerült. Az elmúlt huszonhárom év gyakorlatát figyelmébe véve kijelenthetjük, hogy a magyar nyelven történő felszólalás elszigetelt eset, és biztosan állíthatjuk, hogy a magyarok érdekvédői többet nem fogják alkalmazni a városi tanács üléseire vonatkozó magyar nyelvhasználatot szabályozó törvényes rendelkezéseket, nem fognak magyarul beszélni tanácsüléseken, kizárólag akkor, amikor a politikai érdekük úgy diktálja. Szép kis érdekvédelem.

 
Hozzászólás

Szerző: be április 12, 2013 hüvelyk 2013 áprilisa

 

A politikai felelősségvállalás hiánya késlelteti a város egyetlenegy magyar elnevezésű általános iskolájának névadási folyamatát

A Bernády iskolanévadás civil kezdeményezésként 2011  szeptemberében indult  Marosvásárhelyen, Erdélyben.  Marosvásárhely lakosságának csaknem fele magyar nemzetiségű, és itt él a legnagyobb lélekszámú erdélyi  magyar közösség, 60 ezer ember.

A marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskolába járó gyerekek  szülei létrehozták a Bernády
akciócsoportot, amely 2011 óta küzd  az iskola névváltoztatásáért, ugyanis az általános  iskola neve, hosszas küzdelmek ellenére, továbbra  is változatlan. A Marosvásárhelyen működő 13 általános iskola közül egy magyar elnevezésű oktatási intézmény sem létezik. Az iskolák a román kultúra híres személyiségeinek neveit viselik. Végtelenül cinikus, hogy a városban egy Friedrich Schiller nevű iskola is működik, a valamikori német közösség kultúrája iránti tisztelet jeléül.  Az itt élő nagyszámú magyar közösség kultúrája láthatatlan  az iskolák névadói számára, akik az elmúlt 20 évben a romániai kisebbségbarát  törvények ellenére mindent elkövettek  a jelenlegi helyzet kialakulásáért. A magyar közösség politikai érdekvédelmi szervezete mindeközben 12 évig  kormánytagként úgy tett, mintha Marosvásárhelyen minden rendben volna.  Az RMDSZ vezető politikusainak nagy része a város magyar lakossága szavazatainak köszönhetően került fontos pozíciókba, minisztériumok élére, miniszterelnök-helyettes pozícióba és más stratégiai szerepkörökbe.  Románia egy túlpolitizált ország, ahol egy iskolanévadás nem jöhet létre politikai konszenzus nélkül. Ehhez viszont arra van szükség, hogy az RMDSZ tagjai sikeres politikai háttértárgyalásokat folytassanak az érintett román pártokkal.

Politikai lobby nélkül Marosvásárhelyen magyar  iskolanévadás nem valósulhat meg.  A politikai tárgyalások szükségességével az RMDSZ tagjai is egyetértenek, és az általunk készített kisfilmben elhangzottak  alapján felvállalják azokat. A kisfilmben látható párbeszéd egy kerekasztal- megbeszélés alkalmával hangzott el,  amelyet a Bernády szülői akciócsoport  kezdeményezett 2012 novemberében, a névadás ügy egyéves évfordulója alkalmával. Ahhoz, hogy az iskolanévadás megvalósulhasson szükség van egy városi tanácsi határozatra. A határozathozatal előtt viszont néhány,  törvény által szabályozott lépésre van szükség , ilyenek az adott iskolavezetőségi tanácsának névváltoztatást kérő határozata, városi és megyei névadóbizottságok döntései. Fontos megemlíteni, hogy iskolanévadás ügyben már született egy városi tanácsi határozat, amelyet nem előztek meg politikai háttértárgyalások, és ez soha nem került megvalósításra, jelenleg jogilag alkalmazhatatlan.

Ahhoz, hogy az iskolanévadás megtörténhessen és a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola felvehesse a Dr. Bernády György nevet politikai háttértárgyalásokra van szükség, a törvényes lépések betartása nem elegendő. A kisfilmben elhangzó politikusi ígéretek alapján az iskolanévadáshoz szükséges politikai kötelezettségvállalás hamarosan megvalósul. A filmben elhangzó nyilatkozatok szintjén könnyűnek ígérkező, a magyar közösséget érintő, érdekvédelmi ügyek a hétköznapokban sajnos rendszerint elvéreznek.

Jelenleg 2013 áprilisa van. A városi tanács holnap, április 11-én szavazza meg a költségvetést, a pénzek elköltéséhez kapcsolódó politikai háttértárgyalások minden bizonnyal rég lezajlottak, az iskolanévadás körül néma csend honol, nem véletlenül. A kisfilmből ugyan kiderül, hogy a civilek állításaival összhangban az RMDSZ vezetőpolitikusai egyetértenek abban, hogy az iskolanévadás megvalósításához kötelezőek a politikai tárgyalások, ezekért a városi tanács RMDSZ-es tanácsosai, marosvásárhelyi RMDSZ, illetve a megyei RMDSZ felelnek. A kérdés csupán az, mikor kerül sor a filmben elhangzott lépésekre. Ebben az évben minden bizonnyal más volt az RMDSZ prioritás, új magyar alpolgármester lesz, aki egyben a városi RMDSZ elnökévé választották a közelmúltban, talán a változások, személycserék voltak az idei érdekvédelem fő célkitűzései. Az iskolanévadás nem fontos, hiszen több mint húsz év telt el a rendszerváltás óta, azóta az RMDSZ védi a közösségi érdekeket. Az iskola meg a közösség egy fontos színtere. Vagy talán mégsem….

A kisfilmben hallható volt Frunda György miniszterelnöki tanácsadó álláspontja aki szerint az RMDSZ annyira fontos szerepet tölt be a városban, hogy nélküle a többi politikai párt nem tud dolgozni. Véleményünk szerint a valóság sajnos másként fest. A román politikai pártok akár a PDL (Demokrata-Liberális Párt), akár az RMDSZ koalíciós partnere az USL (Szociál-Liberális Szövetség), nagyon jól tudnak létezni és ügyeiket érvényesíteni a magyarok érdekvédelmi szervezete nélkül. Az elmúlt húsz év tapasztalata azt mutatja, hogy az RMDSZ  nélkül nagyon könnyen megszülethettek a román utcanévtáblák, az egynyelvű iskolanévtáblák és az általános iskolák majdnem mindegyike román nevet kapott. A név nélkül maradt 2-es számú általános iskola névadás ügye másfél évvel ezelőtt kezdődött el, az iskola neve továbbra is változatlan.

A városban jelenleg két általános iskola nem visel román nevet, az összes többit már elnevezték. A novemberi médianyilvános kerekasztal-megbeszélés során Frunda György miniszterelnöki tanácsadó és Borbély László parlamenti képviselő szerint az iskolák elnevezései nem maradhatnak meg a jelenlegi formájukban, a filmben elhangzik, hogy a 2012 decemberi parlamenti választások után az RMDSZ összeállít majd egy LISTÁT, amely tartalmazni fogja azoknak az iskolának a nevét, amelyek egy miniszteri rendelet alapján magyar elnevezést kell kapjanak, ennek következtében a marosvásárhelyi általános iskolák majdnem fele (!) magyar elnevezésű lesz. A jelenlegi információink alapján ez a LISTA nem készült el a magyar elnevezést viselő iskolák sem léteznek a városban, valószínűsíthető, hogy nem lesz sem lista, még kevésbé magyar iskolanevek. Jelenleg az egyetlenegy magyar nevű iskola elnevezése is másfél éve egy helyben toporog. Ehhez képest a lista és etnikai arány alapján felmerülő politikai követelés teljesen irreális, hamis ígérgetésnek tűnik.

Az is elhangzik a filmben, hogy az RMDSZ politikai tárgyalásai az iskolanévadás ügyben egyszerűen kivitelezhetőek lesznek, hiszen semmi mást nem kell tenni csak le kell ülni tárgyalni lévén, hogy a koalíció kitűnően működik helyi szinten (!). Abban az esetben amikor már minden kötél szakad és nem lehet politikai konszenzusra jutni iskolanévadás ügyben, akkor marad a helyi költségvetés megszavazásánál fennálló politikai játszma kivitelezése. Marosvásárhely tanácsa még nem szavazta meg a helyi költségvetést, reméljük, hogy a háttértárgyalások során sikerül érvényre juttatni a magyar közösség érdekeit is.

Az RMDSZ vezetőpolitikusai azt állítják, hogy az iskolanévadás csak akkor lesz megvalósítható, hogyha mindenki végzi a dolgát, a pedagógusok tanítanak, a civilek lépéseket tesznek a névadás elérése érdekében és a politikusok pedig politikai tárgyalásokat folytatnak. A kerekasztal-megbeszélés óta a civilek feladataikat ellátták, a 2-es számú általános iskola vezetőségi tanácsa megszavazta a névváltoztatást. Igaz ma már az RMDSZ azt állítja, hogy az iskola vezetősége nélküle nem tudta volna megszavazni az iskola névváltoztatását, novemberben ez még civil feladatként lett bemutatva Borbély László parlamenti képviselő által.  Az RMDSZ vezetőpolitikusai hatékony politikai tárgyalásokat ígértek, ezek a tárgyalások nem születtek meg, nem tudjuk valaha sor kerül-e majd rájuk.

A kisfilmben elhangzott politikusi kötelezettségek, a politikai tárgyalások, mindezidáig nem születtek meg, pedig az RMDSZ bekerült a parlamentbe és a kisfilmben hallható volt, hogy az iskolanévadás apró, habkönnyű politikai feladat. Ha az iskolanévadás egy apró feladat, érhetetlen mi tart ennyi ideig, hiszen lassan két éve kezdődött el a Bernády ügy és a bagatell kis névadás ügyek súlytalansága mellett a város összes általános iskolája román elnevezést kapott.

A filmben az is elhangzik, nagyon helyesen, hogy mindenki végezze a dolgát: a civilek és a politikusok egyaránt. Mi is ezt szeretnénk kérni az RMDSZ politikusaitól, hogy tegyenek eleget vállalt kötelezettségeiknek.

A civilek elvégezték teendőiket hátra vannak még a politikusok által könnyednek bemutatott tárgyalások.  A kérdés másfél éve ugyanaz: Szeretnénk végre megtudni, mikor kerül sor azokra a politikai tárgyalásokra amelyek nélkül (sajnos) Marosvásárhelyen maradnak a régi iskolanevek és nem lesz egyetlenegy magyar elnevezésű általános iskola sem.

 
Hozzászólás

Szerző: be április 10, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

Állásfoglalás a Duna TV Közbeszéd című rovatában elhangzottakkal kapcsolatban

Duna TV Szerkesztősége

Tisztelt Szerkesztőség!

A február 13-i Közbeszéd műsorukban (http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/02/13/19/Kozbeszed_2013_februar_13_.aspx) munkatársuk, Száva Enikő Peti Andrással, a marosvásárhelyi RMDSZ új elnökével beszélgetett. A beszélgetés közben Száva Enikő a marosvásárhelyi 2-es iskola névadásával kapcsolatosan is kérdezett. Peti András azt válaszolta, hogy az iskola névadásáért az RMDSZ mindent megtett, a marosvásárhelyi városi tanács egyhangúlag megszavazta a határozatot, és a névadás csak közigazgatási akadályoztatás miatt nem valósult meg.

A marosvásárhelyi 2-es iskola szülői közösségéből szerveződött Bernády akciócsoport tagjai megdöbbenéssel hallgatták a névadás kapcsán elhangzott minden valóságalapot nélkülöző nyilatkozatot, hiszen a városunkban már mindenki tudja, hogy a névadás elsősorban az RMDSZ gyenge politikai teljesítménye miatt nem valósult meg. Az iskolanévadás kudarcához fontos még hozzátenni, hogy a névadás ügyét a város civil lakossága, a fent említett iskolában tanuló szülők gyerekei indították, azért mert egy szép napon rájöttek arra, hogy az elmúlt 15 évben Marosvásárhely összes általános iskolája – az RMDSZ hallgatólagos beleegyezésével – román elnevezést kapott, miközben a város egyetlen egy iskolája sem vehetett fel magyar kultúrához kapcsolódó nevet.

A Bernády akciócsoport 2011 szeptemberében kezdte el tevékenységét. Az akciócsoport többszörös felkérése következtében RMDSZ látszatlépéseket tett ugyan, ezek közé tartozik a Peti András által felemlegetett „sikeres” városi tanácsi határozata.

Annak ellenére, hogy Peti András, mint jogász, jól tudja, hogy a 2011 decemberében meghozott határozat megszületésének pillanatától életképtelen és kivitelezhetetlen (a határozatban a folyamat elindításáról szól, nem a névadásról), sorozatosan azt hangoztatja, hogy minden rendben van a névadással, csak bizonyos érdekek miatt ezt nem alkalmazzák. Ezzel a cselekedetével Peti András sorozatosan félretájékoztatja a magyar közönséget, és azt a látszatot kelti, hogy az RMDSZ mindent megtett, és nem rajta múlt az ügy sikertelensége. Azzal a ténnyel is mindenki tisztában van, hogy a névadás ügyet azért kellett 2012-ben újraindítani, mert az RMDSZ gyenge politikai tevékenysége és hiányos jogi felkészültsége miatt az iskolanévadás ügye jogilag zsákutcába került.

2013-ban a Bernády akciócsoport a törvényes lépéseket betartva újraindította a névadás ügyét, a szülők hatékony közbenjárásával 2-es iskola vezetőségi tanácsa megszavazta végre a Bernády György nevet, ez volt azon lépések egyike, (de nem egyedüli) amely mellőzve lett a 2011-ben beterjesztett határozat kapcsán, ugyanis a többszörös civil felkérés ellenére az RMDSZ nem volt hajlandó a törvényes lépéseket követni, hanem egy elsietett tanácsi határozatot akart meghozni.

2013-ban a történelem megismétli magát. A Bernády akciócsoport, egyszóval a civilek, teljesítették a kötelezettségeit, az RMDSZ már megint elkövetett egy óriási hibát. Az iskola vezetőségi tanácsának szavazata után következő törvényes lépés a marosvásárhelyi városi névadó bizottság véleményezése.

Első körben a városi névadó bizottság nem szavazta meg a névadást, éspedig éppen azért nem sikerült ezt kivitelezni, mert a bizottság magyar többségű ugyan, de az RMDSZ egyes tagjai nem tisztelték meg jelenlétükkel a névadó bizottság gyűlését. Végül csütörtökön, 2013. február 14-én a városi névadó bizottság újratárgyalta a névadást, ezennel sikerült ezen a fórumon elfogadtatni a Dr. Bernády György megnevezést.

Ezzel az ügy még nem zárult le, még rengeteg lépés van hátra. Sajnos az elmúlt 20 évben az RMDSZ bebizonyította, hogy Marosvásárhelyen nem tud semmilyen eredményt felmutatni, ami az iskolanévadások ügyét illeti. A kétnyelvű utca-, és iskolanevek hiánya, és számtalan más, a magyar közösség jogérvényesítési lehetőségeit illető ügyben bizonyította alkalmatlanságát a közösség valós képviseletére.  A város lakossága becsapottnak érzi magát.

Végezetül kérjük a tisztelt szerkesztőséget, hogy az iskolanévadást kezdeményező és annak sikeréért rengeteget tevékenykedő civil csoport érdemeit tartsa tiszteletben, és amikor a politikusok véleményét megjelenítik a témával kapcsolatban, ismertessék a Bernády akciócsoportnak a valós tényekre épülő álláspontját is.

 Lépéseinkről naprakész információkat találnak a blogunkon: www.amibernadynk.wordpress.com

Tisztelettel,

 Szülői akciócsoport a Bernády György névadásért

 
2 hozzászólás

Szerző: be február 18, 2013 hüvelyk Uncategorized

 
 
%d blogger ezt kedveli: