RSS

február 2013 havi bejegyzések

Állásfoglalás a Duna TV Közbeszéd című rovatában elhangzottakkal kapcsolatban

Duna TV Szerkesztősége

Tisztelt Szerkesztőség!

A február 13-i Közbeszéd műsorukban (http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/02/13/19/Kozbeszed_2013_februar_13_.aspx) munkatársuk, Száva Enikő Peti Andrással, a marosvásárhelyi RMDSZ új elnökével beszélgetett. A beszélgetés közben Száva Enikő a marosvásárhelyi 2-es iskola névadásával kapcsolatosan is kérdezett. Peti András azt válaszolta, hogy az iskola névadásáért az RMDSZ mindent megtett, a marosvásárhelyi városi tanács egyhangúlag megszavazta a határozatot, és a névadás csak közigazgatási akadályoztatás miatt nem valósult meg.

A marosvásárhelyi 2-es iskola szülői közösségéből szerveződött Bernády akciócsoport tagjai megdöbbenéssel hallgatták a névadás kapcsán elhangzott minden valóságalapot nélkülöző nyilatkozatot, hiszen a városunkban már mindenki tudja, hogy a névadás elsősorban az RMDSZ gyenge politikai teljesítménye miatt nem valósult meg. Az iskolanévadás kudarcához fontos még hozzátenni, hogy a névadás ügyét a város civil lakossága, a fent említett iskolában tanuló szülők gyerekei indították, azért mert egy szép napon rájöttek arra, hogy az elmúlt 15 évben Marosvásárhely összes általános iskolája – az RMDSZ hallgatólagos beleegyezésével – román elnevezést kapott, miközben a város egyetlen egy iskolája sem vehetett fel magyar kultúrához kapcsolódó nevet.

A Bernády akciócsoport 2011 szeptemberében kezdte el tevékenységét. Az akciócsoport többszörös felkérése következtében RMDSZ látszatlépéseket tett ugyan, ezek közé tartozik a Peti András által felemlegetett „sikeres” városi tanácsi határozata.

Annak ellenére, hogy Peti András, mint jogász, jól tudja, hogy a 2011 decemberében meghozott határozat megszületésének pillanatától életképtelen és kivitelezhetetlen (a határozatban a folyamat elindításáról szól, nem a névadásról), sorozatosan azt hangoztatja, hogy minden rendben van a névadással, csak bizonyos érdekek miatt ezt nem alkalmazzák. Ezzel a cselekedetével Peti András sorozatosan félretájékoztatja a magyar közönséget, és azt a látszatot kelti, hogy az RMDSZ mindent megtett, és nem rajta múlt az ügy sikertelensége. Azzal a ténnyel is mindenki tisztában van, hogy a névadás ügyet azért kellett 2012-ben újraindítani, mert az RMDSZ gyenge politikai tevékenysége és hiányos jogi felkészültsége miatt az iskolanévadás ügye jogilag zsákutcába került.

2013-ban a Bernády akciócsoport a törvényes lépéseket betartva újraindította a névadás ügyét, a szülők hatékony közbenjárásával 2-es iskola vezetőségi tanácsa megszavazta végre a Bernády György nevet, ez volt azon lépések egyike, (de nem egyedüli) amely mellőzve lett a 2011-ben beterjesztett határozat kapcsán, ugyanis a többszörös civil felkérés ellenére az RMDSZ nem volt hajlandó a törvényes lépéseket követni, hanem egy elsietett tanácsi határozatot akart meghozni.

2013-ban a történelem megismétli magát. A Bernády akciócsoport, egyszóval a civilek, teljesítették a kötelezettségeit, az RMDSZ már megint elkövetett egy óriási hibát. Az iskola vezetőségi tanácsának szavazata után következő törvényes lépés a marosvásárhelyi városi névadó bizottság véleményezése.

Első körben a városi névadó bizottság nem szavazta meg a névadást, éspedig éppen azért nem sikerült ezt kivitelezni, mert a bizottság magyar többségű ugyan, de az RMDSZ egyes tagjai nem tisztelték meg jelenlétükkel a névadó bizottság gyűlését. Végül csütörtökön, 2013. február 14-én a városi névadó bizottság újratárgyalta a névadást, ezennel sikerült ezen a fórumon elfogadtatni a Dr. Bernády György megnevezést.

Ezzel az ügy még nem zárult le, még rengeteg lépés van hátra. Sajnos az elmúlt 20 évben az RMDSZ bebizonyította, hogy Marosvásárhelyen nem tud semmilyen eredményt felmutatni, ami az iskolanévadások ügyét illeti. A kétnyelvű utca-, és iskolanevek hiánya, és számtalan más, a magyar közösség jogérvényesítési lehetőségeit illető ügyben bizonyította alkalmatlanságát a közösség valós képviseletére.  A város lakossága becsapottnak érzi magát.

Végezetül kérjük a tisztelt szerkesztőséget, hogy az iskolanévadást kezdeményező és annak sikeréért rengeteget tevékenykedő civil csoport érdemeit tartsa tiszteletben, és amikor a politikusok véleményét megjelenítik a témával kapcsolatban, ismertessék a Bernády akciócsoportnak a valós tényekre épülő álláspontját is.

 Lépéseinkről naprakész információkat találnak a blogunkon: www.amibernadynk.wordpress.com

Tisztelettel,

 Szülői akciócsoport a Bernády György névadásért

Reklámok
 
2 hozzászólás

Szerző: be február 18, 2013 hüvelyk Uncategorized

 

A városi névadó bizottság elfogadta a Dr. Bernády György nevet

Az ügy előzményei röviden:

 1. A 2011 decemberében meghozott 430-as számú tanácsi határozat nem alkalmazható
 2. Iskolanévadás folyamat újraindítva nulláról
 3. A törvényes lépések (betartásuk kötelező):
  1. Iskolaszék döntése.
  2. Városi névadó bizottság pozitív döntése.
  3. Megyei névadó bizottság véleményezése.
  4. ÚJ, városi tanácsi határozat, amelynek alkalmazását politikai konszenzus létrejötte garantálhatja. Enélkül a tanácsi határozatot, ha meg is születik, azt nem fogják SOHA alkalmazni.

Az iskola vezetőségi tanácsa megszavazta az iskola nevének megváltoztatását az erről szóló bejegyzésünk itt olvasható.

A következő lépés  következett: a városi névadó bizottság döntése

2013. február 11-én összeült a városi tanács névadó bizottsága, hogy megtárgyalja a 2-es Általános Iskola névadását.  Ezen a napon a bizottság nem hozott döntést, ugyanis, annak ellenére, hogy ebben a testületben az RMDSZ tagok többségben vannak, egy képviselő, Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója elkésett az ülésről, és így az RMDSZ frakció nem tudott szembeszállni az ellenlábas román képviselőkkel.

A bizottsági ülés előzményéhez tartozik, hogy az iskola igazgatója, a törvényt megszegve, nem küldte át a Városi Tanácshoz a névadási határozatot, amelyet az iskolaszéki döntés után három napon belül kellett volna megtennie.

A város jegyzője javaslatára az iskolaszék magyar szülőket képviselő tagja iktatta a jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatalban, de a román képviselők nem fogadták el a jegyzőkönyvet, arra hivatkozva, hogy a törvény egy határozatot követel.

Ennek következtében a névadó bizottság ülését február 14-re halasztották. A két ülés között az iskola igazgatója civil nyomásgyakorlás, egy, a közigazgatásban dolgozó magyar személy által megfogalmazott számonkérés, valamint az alpolgármester személyes közbenjárásának hatására volt hajlandó kiadni a határozatot, amely, több mint két hetes késéssel került a döntéshozó elé, mindamellett, hogy a törvény által megszabott úton – három napon belül – kellett volna eljutnia a képviselőtestülethez.

Február 14-én, csütörtökön, az RMDSZ többségű városi névadó bizottság megszavazta a Dr. Bernády György Általános Iskola nevet, annak ellenére, hogy Cornel Brişcaru, (szociálliberális koalíció, USL, tagja) román anyanyelvű tanácsos újfent kísérletet tett annak megakadályozásárai, és a testületet rá szerette volna bírni arra, hogy szavazzon a már érvénytelen iskolaszéki döntésről is, amely a Központi iskola nevet kérte a tanintézménynek. Szerencsére ez nem sikerült.

Reméljük a következő lépések esetén az RMDSZ tanácsosok az iskolanévadás kapcsolatos tevékenységüket hatékonyan és összehangoltan végzik majd a jövőben és nem feledkeznek meg arról, hogy a törvényes lépéseken túl, a POLITIKA KONSZENZUST is el kell érniük.

Médiamegjelenés:
Bernády–Központi: 7–6
A városi névadó bizottság elfogadta a Bernády nevet

 
Hozzászólás

Szerző: be február 15, 2013 hüvelyk 2013 februárja

 

Román tagozat: magyar többségű iskolaszék = diszkrimináció

A névadás egyik fontos momentuma az iskolaszéki döntés a névadásról. Erre csak a magyar többségű iskolaszék megalakulása után kerülhetett sor, és az első iskolaszéki ülést az intézmény igazgatója végül 2013. január 17-re hirdette meg. Ezen az ülésen már megszületett a javaslat a Dr. Bernády György elnevezéssel kapcsolatosan, de az igazgató a döntést különböző mondvacsinált okokra hivatkozva egy héttel elhalasztotta, és ha nehezen is, de január 24-én sikerült pontot tenni az i-re, és többségi szavazattal elfogadni a Dr. Bernády György nevet.

Utólag kiderült, hogy az elnapolást kihasználva, és az intézményvezető hallgatólagos beleegyezésével, az iskola román anyanyelvű személyzete január 22-én levelet intézett Marosvásárhely Helyi Tanácsához, valamint 24-én a Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben az intézmény román alkalmazottai (ezek között olyan tanerők is, akik magyar tagozaton tanítanak, valamint az iskola könyvtárosa, asszisztense, gondnoka, karbantartója) arra kérik a két intézményt, hogy vonják vissza Dr. Benedek István RMDSZ frakcióelnöknek és Dr. Csegzi Sándor, a polgármester személyes tanácsadójának a kinevezését az iskolaszékbe, mert tetteik károsan hatnak az intézményre, a oktatási-nevelési folyamatra, és a nyomást gyakorolnak az iskolára annak érdekében, hogy Bernády Györgyről nevezzék el az intézményt. Az aláírók szerint e két MAGYAR személy részvétele az iskolaszékben elfogadhatatlan, helytelen,  diszkriminálja a románokat az iskolában, és ennek az állapotnak a megszüntetését kérik a marosvásárhelyi önkormányzattól.

Az aláírók kilátásba helyezik, hogy amennyiben nem teljesítik kérésüket, megtagadják a további részvételt az iskolaszékben.

Szerencsére a beadványok már nem tudták befolyásolni a végső határozathozatalt, és Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere, a január 28-i 3804-es számmal iktatott válaszában  a törvényi hátteret ismertetve visszautasítja a két levélben felsorolt vádakat, és kifejezi abbéli meggyőződését, hogy megértéssel és együttműködéssel kell hozzájárulni az oktatási-nevelési folyamathoz.

MI VÁRHATÓ MÉG? ….

A csatolmányban olvasható a három román nyelvű levél.

 
Hozzászólás

Szerző: be február 7, 2013 hüvelyk Uncategorized

 
 
%d blogger ezt kedveli: