RSS

december 2012 havi bejegyzések

Hercehurca az új iskolaszék összehívása körül

2012 őszén teljesen világossá vált, hogy az iskola névadási folyamatát újra kell kezdeni, a törvényi háttér értelmében az iskola szintjén kell elkezdeni és ennek fényében az iskolaszéknek kell döntenie a névadásról.

Ehhez kapcsolódóan Bernády akciócsoport tagjai hatékony lépéseket tettek, és a csoport egyik tagja az iskolai vezetőségi tanács tagjává vált. A szeptemberi tanácsülésen  határozat született az iskolákba delegált városi tanácsos tagokról, ennek következtében  a 2-es iskola vezetőségi tanácsába egyrészt dr. Benedek István került, a polgármesteri hivatal pedig Maria Cioban jegyzőt jelölte ki. A szülői csoport tárgyalásokat folytatott Benedek Istvánnal, az RMDSZ frakcióvezetőjével, és a jegyző helyett végül Csegzi Sándor, a polgármester tanácsadója egészítette ki a listát.

Eközben a városi tanács által kijelölt és megszavazott 13 személyből álló iskolaszék összetételt a tanfelügyelőség nem ismerte el, következésképpen a  legújabb miniszteri rendelet értelmében az iskolaszéknek 9 főből kell állnia: a négy tanár mellé, még egy ötödiket a tanári karnak kell megválasztania.  A tanárok, a magyar tagozat által is támogatott Pitea Doinát választották be az iskolaszékbe.

2012 októberében véglegesült az iskolaszék összetétele, amely kedvezővé vált a Bernády névadás szempontjából is. A magyar többségű vezetőségi tanácsra és annak rendellenes (sic!) összetételére rájöhettek olyan személyek is, akiknek ez talán nem tetszett, hiszen a városban más a gyakorlat. Talán ez is lehetett az oka az iskolaszék gyűléseinek mellőzése, szeptember és december között egyetlen egy alkalommal sem volt vezetőségi tanács megbeszélés.  A törvények által kötelezően megtartandó rendszeres iskolaszék gyűlések helyett  az iskola vezetősége folyamatosan halasztotta annak összehívását a szülők többszörös kérései ellenére.

Az első iskolai félév során december végéig egyetlen egy iskolaszéki ülés sem került megszervezésre, miközben törvény szerint havi rendszerességgel kell azokat megtartani.  Decemberben az iskola még hivatalosan kinevezett és megválasztott vezetőség nélkül működött. December közepén kibújt a szög a zsákból, mert az iskola új igazgatója, Nicolae Borgovan, teljesen illegálisan az előző évben hivatalosan delegált és a szülői testület által megválasztott szülőket (egy román és egy magyar nemzetiségű szűlőt) eltávolította az iskolaszékből, a magyar szülő helyett törvénytelenül az iskola román ajkú könyvelőjét delegálta a vezető testületbe, a román szülő helyett pedig egy másikat nevezett ki, mindezt a szülői bizottság tudta nélkül.  Amikor a magyar diákok szüleinek bizottsága tudomására jutott a törvénytelen leváltás és a csere,  azonnal intézkedtek, beadvánnyal fordultak az igazgatóhoz, a beadvány hivatalos másolatát, a Maros Megyei Tanfelügyelőségen, és a Polgármesteri Hivatalban is iktatták. Ezenkívül a Bernády akciócsoport tagjai közül többen személyesen is megkeresték Nicolae Borgovan igazgatót, akitől számonkérték a az elkövetett törvénytelenségek sorozatát . Ezek közé tartozik a tény, hogy nem hívta össze az iskolaszéket, és az intézmény emiatt törvénytelenül mükődik, valamint az, hogy törvénytelenül leváltotta a szülői képviselőtestület által delegált tagokat, és a magyar szülő kipécézése az iskolaszékből kimeríti az etnikai diszkrimináció tényét. A szülők megkeresték Ştefan Someșan főtanfelügyelőt is, aki megnyugtatta szülőket, hogy magyar szülő is képviselni fogja a magyar tanulókat az iskolaszékben, amely hamarosan be is igazolódott, mert az iskola összehívta december 15-re a szülői képviselőtestületet, amely egy magyar és egy román szülőt delegált az iskolaszékbe.

Sajnos a decemberi iskolaszék ülése végül meghiúsult, mert Csegzi Sándor a polgármester személyes tanácsadója, a vezetőségi tanács tagja a polgármesteri hivatal részéről delegált személy elfoglaltsága miatt lemondta.

Az iskolaszék első gyűlésére végül 2013 januárjában fog sorra kerülni. Erről hamarosan beszámolunk.

Reklámok
 
1 hozzászólás

Szerző: be december 20, 2012 hüvelyk 2012 decembere

 
 
%d blogger ezt kedveli: