RSS

április 2012 havi bejegyzések

Levél a megyei névadó bizottság tagjaihoz

A szülők tovább folytatták a Bernády névadás üggyel együttjáró kálváriát.

A tanácsi határozat meghozatala előtt a törvény előírásai alapján a következő lépéseket kellett volna megtenni :

  1. Névadási eljárás városi névadási bizottságnál.
  2. Névadási eljárás megyei névadási bizottságnál.

Mindamellett, hogy ezek a bizottságok elvi döntéseket hozhatnak, ezeket az eljárásokat még a tanácsi határozat megszületése előtt kellett volna kezdeményezni valamint kivitelezni. A tanácsi határozat megszületése előtt a Bernády akciócsoport tagjai figyelmeztették a tanácsosokat, hogy a névadó bizottságok eljárásai hiányában veszélybe kerülhet a névadás, de minden egyes ezügyben megkeresett személy azt állította, hogy ez nem lesz gond.

Az élet újfent megcáfolta a városi tanácsosok elképzeléseit mert azt látjuk, hogy a megyei és  a városi névadási bizottság sem hajlandó érdemben lépni. Különböző okokra hivatkozva elhalasztják az iskolanévadáshoz kötődő döntéseiket. A névadási bizottság magyar nemzetiségű tagja meg azzal fenyegetőzik, hogy lemond, ha a bizottság román nemzetiségű tagjai nem hajlandóak ezügyben dönteni. Ezek a mondvacsinált lemondások nem segítenek az ügynek, talán a tanácsi határozat megszületése előtt kellett volna mindenkinek letenni valamit az asztalra és együttműködni, közösen megbeszélni a lépéseket, talán akkor a névadó bizottság magyar tagjai is tehettek volna valamit iskola névadás ügyben és a tanácsosok nem hoztak volna egy elsietett, rosszul előkészített megvalósíthatatlannak tűnő tanácsi határozatot.

A Bernády szülői akciócsoport tagjai úgy döntöttek, hogy egy újabb számonkérő és nyomásgyakorló lépésre szánják el magukat, ennek következtében megfogalmaztak és átadtak egy levelet a megyei névadó bizottság tagjainak, amelyben felkérték az öt bizottsági tagot, hogy kizárólag szakmai döntést hozzanak a Bernády név véleményezésekor. A névadást szabályozó 2002/63-as Kormányrendelet értelmében az intézmények névadásáról a helyi tanács dönt, amely határozathoz kötelező mellékelni a kormánybiztosi hivatal keretében működő megyei névadó bizottság véleményezését. Az akciócsoport azért fordult levélben a névadó bizottsághoz, mert az március folyamán tárgyalta ugyan a polgármesteri hivatal által átküldött  iratcsomót, viszont a tárgyalás kimenete eredménytelen volt. A névadás ügyet tartalmazó iratcsomót, döntéshozatal nélkül visszaküldték a polgármesteri hivatalnak azzal az indoklással, hogy nem szerepel benne az Emil Dandea-ról szóló anyag (ugyanis a 2011/430-as határozatban a Marosvásárhelyi Tanács nem csak a Dr.Bernády György iskola névadási folyamatának elindításáról, hanem egy másik iskola Emil Dandea nevének felvételéről is döntött). Ez az ok akár elfogadhatónak is nevezhető, kérdés, hogy mi lesz ezután, kik fogják összeállítani az újabb iratcsomót és hogyan? Benne lesz az Emil Dandea elnevezés vagy sem?

Most már egyre inkább körvonalazódik, hogy a Bernády névadás ügy, pontosabban a névadást meghatározó helyi tanács határozatát nem lesz egykönnyű életbe léptetni, lévén, hogy a rövid élete során mindenki aki felelősséget vállalt érte elhagyta, árván maradt, senki nem tartja fontosnak, sem magyar sem román tanácsosok, politikusok. Mi, akik rengeteget tettünk ezért az ügyért döbbenten és fájdalommal vesszük tudomásul, hogy városunkban nem lesz egyhamar magyar elnevezésű iskola.

Szomorú.

A levél a névadó bizottsághoz (román nyelven)

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be április 30, 2012 hüvelyk 8. hónap, 2012 áprilisa

 
 
%d blogger ezt kedveli: