RSS

január 2012 havi bejegyzések

A 2-es számú Általános Iskola tanára és szülők egy csoportja kérik a helyi tanácstól a Bernády határozat visszavonását

2012. január 26.

A mai városi tanácsülésen Sebastian Pui PNL (Nemzeti Liberális Párt) arra kérte a városi tanácsot, hogy vonja vissza a Bernády György névadási határozatot, amelyet a tanács tavaly december 22-én hozott meg. A visszavonás okának három beadványt nevezett meg, amelyeket a jelenlegi 2-es számú általános iskola pedagógusa, Ioan Laslo és Vlad Laura Renate nevű személy nyújtottak be, 42 szülő aláírásával ellátott kérelemmel együtt, amelyben kérték a decemberi határozat visszavonását, valamint azt is, hogy nevezzék el az iskolát Adrian Păunescu-ról.

Ezekből a dokumentumokból kiderült, hogy Kornél Briskáru, PSD/Szociáldemokrata Párt Maros megyei vezetője által összegyűjtött aláírások mennyisége hamisan és hazug módon lett bemutatva a sajtó képviselőinek. A városi tanács és a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnál leadott kérelem szerint csupán 8 ezer aláírás szerepelt. Ejnye Briskárú Úr, az őszinteség terén még van mit fejlődni.

A tavalyi évben Briskárú Úr azt állította, hogy a Bernády György névadásért összegyűjtött 8 ezer aláírás eltörpül az általa öszegyűjtött csaknem 11 ezer aláírás mellett. Sőt azt is mondta, hogy a nagy számok törvénye alapján, mégiscsak Adrian Paunescuról kellene elnevezni a 2-es iskolát.

A városi tanácshoz leadott dokumentumokban arra kérik a Polgármesteri Hivatalt, hogy semmisítsék meg a városi tanács decemberi névadást szabályozó határozatát, arra hivatkozva, hogy az törvénytelen és egyben kérik, hogy a városi tanács nevezze el a jelenlegi 2-es iskolát Adrian Paunescuról. Az ördög nem alszik.

Az ülést vezető Kolozsváry Zoltán RMDSZ-es tanácsos elutasította a kérelmet és a tanácsi határozatmódosítás javaslatot arra hivatkozva, hogy a Bernády György/Dandea névadást szabályozó határozatban az áll a névadás „elindítása” tehát maga a névadás még nem történt meg. Ez ugyan halvány magyarázat, reméljük hamarosan megvalósul a névadás, mert a helyhatósági választások után nem tudni mi vár ránk. Ha Briskárú Kornél és csapata tanácsosok lesznek, akkor nehéz helyzetben kerül a névadás. Jelenleg sem látszik megvalósulni.

A beadványok szövege egy bonyolult jogi szöveg, amelyet véleményünk szerint nem Ioan Laslo általános iskolai történelem tanár fogalmazott meg, még kevésbé Vlad Laura Renate tanítónő. Ezeket maga Briskárú „magyarbarát” embergjogi aktivista jogász úr követte el, és az iskolában tanító tanárok ehhez nevüket adták. A szülői akciócsoport feljelentést készül tenni ezügyben minden bizonnyal az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál és az Oktatási Minisztériumnál azzal a céllal, hogy a névadást megtámadók szempontjából kivizsgálják a ezt az ügyet. Briskárú Kornél megfigyelőként jelen volt a tanácsülésen.

Az ülésen még egyszer terítékre került a Bernády elnevezés. Az iskolai rendszer átvételének megszavazásakor Peti András tanácsos javasolta, hogy az új, a tanács által átvett listán jelenjen meg a Bernády megnevezés. A jegyző jelezte, hogy jelen pillanatban az iskolát nem hívják Bernády Györgynek, Matei Dumitru PDL tanácsos (Demoktata Liberális Párt), főtanfelügyelő arra hivatkozott, hogy a névadásokról egy külön tanácsülésen fognak majd tárgyalni, mivel egy decemberi miniszteri rendelet értelmében a 2012-2013-as tanévre az iskolák új megnevezéseket kapnak, és akkor a Bernády név is terítékre kerül. Peti András válaszában egyetértett azzal, hogy az iskolákat később átnevezzék, ugyanis azok megnevezései egyáltalán nem tükrözik a magyar közösség arányát városunkban, de a Bernády névvel kapcsolatosan már létezik egy törvényes, a prefektúra által elfogadott határozat és ezt most kell érvényesíteni. Az ülésvezető  végül az iskolai rendszerről szóló határozattervezetet megszavaztatta az eredeti változatában, azzal a felkéréssel a jegyző irányába, hogy “további viták elkerülése végett” gyorsítsa fel a Bernády iskola névadásának folyamatát.

Reklámok
 
3 hozzászólás

Szerző: be január 26, 2012 hüvelyk 5. hónap, 2012. januárja

 

A szülői akciócsoport találkozója a város jegyzőjével

2012. január 17.

A szülői akciócsoport találkozója a város jegyzőjével

A szülői akciócsoport tagjai iskolai névadás ügy kapcsán egy személyes találkozón vettek részt a város jegyzőjével. Erre a megbeszélésre azért került sor, mert a város alpolgármestere és más RMDSZ-es városi tanácsosok többször hivatkoztak a jegyzőre, mint az ügy közigazgatáson belüli törvényes képviselőjére, lévén a polgármesteri hivatal jogász szakembere.
Ezen a találkozón a jegyző ismertette a szülőkkel az iskolanévadás kapcsán született tanácsi határozatról alkotott véleményét. Ezek a következők voltak:

 1. Az iskolanévadást szabályozó tanácsi határozat nagyon gyenge, nem lehet mit kezdeni vele, nem is kellett volna meghozni, mert a városi tanács nem dönthet iskolai névadások ügyében (az álláspontja egyezik Csegzi Sándor alpolgármester álláspontjával). Maria Cioban azt állította, hogy az iskolák névadását továbbra is az Oktatási Minisztérium szabályozza.

  • Ezzel a jogi elemzéssel a szülői akciócsoport nem ért egyet, de ezt az álláspontot az RMDSZ-nek kellene képviselni, lévén, hogy a közigazgatásban az ő álláspontjuk mérvadó lenne, a civilek hatásköre eltérő.

 2. A szülőknek kellene lépni, a javaslat az, hogy a petíció aláírásaival valamint a jelen határozattal együtt utazzanak el Bukarestbe és tárgyaljanak az Oktatási Minisztérium illetékeseivel.

  • Ezek szerint a tanácsi határozat nem is olyan gyenge.

 3. A jegyző továbbított egy levelet a Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Osztályára, amelyben felkérte őket, a határozatban foglaltak alapján, hogy kezdjék el a névadás ügyet.
 4. Az a szó, hogy „demararea”, magyarul „névadási folyamat elindítása” nagymértékben lefékezi az ügymenetet, mert nem tartalmaz semmilyen konkrétumot.
 5. További hibának felrótta, hogy a tanácsi határozat nem tartalmaz időpontokat, határidőket, ez tovább ront annak megvalósíthatóságán.

  • Itt fontos megjegyezni, hogy a szülői akciócsoport ismételten felkérte írásban az RMDSZ tanácsosokat, hogy határidőket helyezzenek a tanácsi határozatba, mindez a decemberi tanácsülés előtt történt.

 6. A megyei Névadó Bizottsághoz nem kell leadni semmilyen anyagot, mert felesleges, a tanácsi határozatban foglaltak miatt.
 7. A tanácsi határozat annyira gyenge, hogy azt meg sem lehet támadni a Közigazgatási Bíróságon.

Egyes tanácsosok azt állítják, hogy a jegyző maga alakította ilyen „gyengévé” ezt az iskolanévadást tartalmazó tanácsi határozatot, ugyanis Maria Cioban mindig a város polgármesterének utasítására, a tanácsülés jegyzőkönyvben foglaltak ellenére határidőket és megvalósítást garantáló jogi részeket teljes mértékben mellőz a határozatok végleges változataiból. Ezzel a tevékenységgel tulajdonképpen ellehetetleníti a magyar közösséget érintő ügyek tényleges megvalósítását. Ha ez igaz, akkor felmerül a kérdés, hogy miért engedik ezt az RMDSZ tanácsosai, vagy az RMDSZ-es alpolgármester? Nem ezt ígérték a választóiknak.

Vagy még van egy lehetséges, szomorú magyarázat: az RMDSZ tanácsosok bizonyos rövidtávú, személyes érdekek érvényesülése miatt egyáltalán nem ellenzik a város polgármesterének  „magyarbarát” intézkedéseit. Ez azért meglehetősen valószerű, mert ha megnézzük a városképet, az iskolák, óvodák általános hangulatát is elemezzük, bizony-bizony nem úgy tűnik, hogy a város fele, vagy majdnem fele magyar lenne.

 
2 hozzászólás

Szerző: be január 23, 2012 hüvelyk 5. hónap, 2012. januárja

 

Címkék: , , ,

Politikai avagy nacionalista kampány

2012. január 06.

Politikai avagy nacionalista kampány

A tanácsi határozat eddigi sikertelenségétől eltekintve, Cornel Briscaru (alias Briskárú Kornél) szociáldemokrata politikus úgy döntött, hogy megtámadja a tanács által hozott határozatot a Közigazgatási Bíróságon. A város jegyzője szerint a tanácsi határozat annyira gyenge, hogy megtámadhatatlan.

Kíváncsian várjuk, mi lesz ebből a nacionalista politikai kampányhúzásból.

Briskárú Kornél azzal együtt, hogy elkötelezett szociáldemokrata, még az emberi jogokat is bőszen védi,  és az egyetemes emberi jogok nevében (amelyek szerint, minden ember egyenlő, nincsenek egyenlők és egyenlőbbek) folyton a magyar közösséget piszkálja különböző jogi lépések mentén, amelyekről bőszen ír a saját blogján. Szomorú, hogy egyes politikusok továbbra is úgy gondolják, hogy nem kevés szavazatot tudnak bezsebelni a magyar közösség folytonos piszkálása árán. Sajnos ez be is szokott válni. Toleráns, demokratikus országban ez ritka gyakorlat.

A jövőben figyelemmel követjük Briskárú Kornél emberjogi munkásságát és ha majd szükséges, lépéseket foganatosítunk az általa kezdeményezett emberjogi ügyei ellen.

Sajtómegjelenés
2011. december 29. Perelik a Városházát a Bernády – névadás miatt
2012. január 02. Szocdem kerékkötő
2012. január 15. Polgármesterjelölt kampányol az egykori polgármester ellen

Erdély TV

Marosvásárhelyi Rádió

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 5. hónap, 2012. januárja

 

Címkék: , ,

Levél az RMDSZ politikusoknak és a Határozat eddigi életpályája

2011. december 29. – 2011. január 15.

Levél az RMDSZ politikusoknak

A tanácsi határozat, melyet minden egyes tanácsos, politikai és nemzeti hovatartozástól függetlenül megszavazott,  korántsem jelentette a Bernády ügy végét, és a szülői akciócsoport tisztában volt azzal, hogy a további teendők megtétele nélkül a Bernády név nem kerülhet fel az iskola homlokzatára. Ezért levéllel fordult Kelemen Attila, Benedek István, Kolozsváry Zoltán és Csegzi Sándor politikusokhoz (lásd alább), hogy a névadás véglegesítése érdekében tegyék meg a következőket:

 • Nevezzenek ki egy felelős személyt, aki az RMDSZ részéről koordinálja a teendőket.
 • Készítsék el a szükséges iratcsomót a megyei névadó bizottság számára.
 • A határozat érvénybe lépése után tájékoztassák az érintett intézményeket.
 • Kövessék a névadást szabályozó törvény figyelembevételét.

Az akciócsoport a levelet mind a megyei, mind a városi RMDSZ-nél iktatta, Csegzi Sándor alpolgármesternek személyesen is átadta.

 és a Határozat eddigi életpályája

A névadási határozatot beharangozó RMDSZ sajtótájékoztatón többször elhangzott, hogy ezt meg lehetett volna valósítani másképp is, pontosabban nem kellett volna holmi „asztalokat csapkodni”. A civil kezdeményezők határozott álláspontja továbbra is az, hogy a civilek lépései nélkül ez a tanácsi határozat nem született volna meg. Viszont ezt a tanácsi határozatot, pontosabban annak sorsát érdemes és kötelező megvizsgálni tüzetesen, hiszen precedens értékűnek számít és nagyon fontos a marosvásárhelyi magyar közösség szempontjából.

A tanácsi határozatban az áll, hogy a tanács megszavazta az iskolanévadási folyamat elindítását. Mit is jelent ez pontosan? Utánanéztünk és beszéltünk RMDSZ tanácsosokkal, akik most is, mint az elmúlt négy hónap során, egymástól eltérő álláspontokat mutattak be a szülői akciócsoport tagjainak.

Csegzi Sándor alpolgármester szerint nem kellett volna meghozni a tanácsi határozatot, mert a határozathozatal jogi hátteréül szolgáló 2002/63-as kormányrendelet szerint ezt nem a helyi tanácsnak kellene eldöntenie. Az interneten keresgélve számos olyan tanácsi határozatot lehet találni, amelyet iskolai névadás ügyben helyi tanács képviselői hoztak meg, de az alpolgármester ezügyben hajthatlalan.

Más, a szülői akciócsoport tagjai által megkérdezett városi tanácsosok szerint, minden rendben van a határozattal, viszont senki nem tudta elmagyarázni konkrétan, ki felel a tanácsi határozat gyakorlati alkalmazásáért. Természetesen ez egy közigazgatási feladatkör, viszont ez nem zárja ki a figyelemmel követést valamint a szakmai felkészültség sem tenne rosszat, sőt, kifejezetten hasznára válna ennek az oly fontos ügynek a megvalósításában.

A szülői akciócsoport figyelemmel követte a tanácsi határozathozatal utáni kötelezően kivitelezendő lépéseket, pontosabban a tanácsi határozat meghozatalát követő adminisztratív eljárásokat, tulajdonképpen azok hiányát. Ezek között az alább felsorolt adminisztratív eljárások között találunk olyat is, amelyik többé kevésbé teljesült, a többségük viszont még várat magára. Határidő ide vagy oda, jogállam hiányában, ezeket lazán ki lehet hagyni:

 1. A határozat elfogadása a Maros megyei prefektus által.
 2. A névadást szabályozó kormányrendelet által előírt lépések kivitelezése:
  -Maros megyei névadási bizottsághoz benyújtandó szakmai anyag, amelyet a Kormányrendelet szerint a tanácsi határozathozatal előtt kell benyújtani, de az RMDSZ álláspontja szerint ez kivitelezhető a tanácsi határozat meghozatala után is.
  -Az érintett intézmények tájékoztatása a névadásról, iskola, Tanfelügyelőség stb.
  -Az iskolanévadás ügy véglegesítése

A fenti kötelező közigazgatási lépések közül csak a prefektus jóváhagyása valósult meg.

Fontos még megjegyezni, hogy a tanácsi határozathozatalt politikai alkutárgyalások előzték meg, ezek között az is szerepelt, hogy Bernády György iskolanév mellett, kötelezően kell legyen egy Emil Dandea elnevezést viselő iskola is, hiszen mindketten ennek a városnak kiemelkedő polgármesterei voltak. Ez a blog most nem elemzi a két polgármester tevékenységét, annyit viszont megjegyzünk, hogy az eddig elnevezett iskolanévadások esetén nem vizsgálta senki, még kevésébe tették szóvá magyar érdekvédelemért felelős személyek, hogy a magyar kultúrában is vannak írók, költők és kimagasló elődök, lévén, hogy az elnevezett általános iskolák kizárólag román személyiségek nevét viselik.

A Dandea névadás bekerült a határozatba, anélkül, hogy az RMDSZ tanácsosai szóvátették volna azt, hogy Marosvásárhelyen már létezik egy Emil Dandea elnevezésű iskola.

VISZONT a közigazgatási ügymenet során a két névadást együtt kezelik, ez nemrégen kiderült egy szakmai megbeszélésen, amelyet a szülői akciócsoport tagjai kezdeményeztek a város jegyzőjével, Maria Cioban-nal. Erre a találkozóra még később kitérünk.

A fenti lépések közül hiányoznak azok, amelyet garantálnák a valós névadást. Mindaddig ameddig ezek nem történnek meg, a névadás ügy egy homályosan, végrehajtási határidő nélkül elfogadott városi tanácsi határozat szövege maradt csupán. A kormányrendelet által szabályozott Megyei Névadási Bizottsághoz benyújtandó kérelem nem került sem összeállításra, még kevésbé leadásra.

Az intézmények tájékoztatását a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Osztályának kell megtennie, viszont itt azt a választ kaptuk, hogy ezt ők nem tehetik meg, mert jelenleg már létezik egy Emil Dandea iskola, ennek következtében ők nem tudnak intézkedéseket foganatosítani.

A tanácsi határozattal kapcsolatos információink kevés okot adnak az örömre, még kevésbé hisszük azt, hogy ez a határozat valós iskolai névadást fog eredményezni. A marosvásárhelyi tanácsosokkal konzultálva méginkább felmerül a gyanú bennünk, az RMDSZ senkit nem jelölt ki a frakción belül, akinek a feladata a tanácsi határozat életbeléptetése lenne, még az sem világos, hogy ki ismeri az ügymenetet, lévén, hogy az elmúlt egy hónapban több alkalmazási verziót hallottunk, ugyanannak a pártnak a tanácsosai részéről. Számunkra továbbra sem világos, hogy a városi tanácsosok részéről  milyen szándék vezetett ennek a határozatnak a meghozatalához. Hiszen a tanácsi határozatban nincs sem végrehajtáshoz kapcsolódó határidő, sem konkrét lépések. Röviden: ez az ügy a jelenlegi közigazgatási ügymenet szempontjából a levegőben lóg. Ez pedig kevés a megvalósításhoz.

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 4. hónap, 2011. decembere

 

Címkék: , ,

Tanácsülés

2011. december 22.

Tanácsülés

A Marosvásárhelyi Tanács a 2002/63-as Kormányrendelet értelmében egyhangúlag megszavazta azt a sürgősségi határozatként beterjesztett tervezetet, melynek értelmében elkezdődhet a névadási procedúra a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola ügyében (2011/430-as Tanácsi Határozat).

Médiamegjelenés

2011. december 22. Felveheti az iskola a városépítő nevét
2011. december 22. Lesz Bernády iskola!
2011. december 23. Nem hozott megnyugtató döntést a marosvásárhelyi tanács
2011. december 23. Dr. Bernády György lesz a marosvásárhelyi 2-es iskola neve
2011. december 23 Lesz Bernády iskola Marosvásárhelyen
2011. december 26. Nyitott kapukat döngettek
2011. december 26. Mégis lesz Bernády iskola
Duna TV

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 4. hónap, 2011. decembere

 

Címkék: , , ,

Sajtótájékoztató

2011. december 20.

Sajtótájékoztató

Mivel a december 31-re kitűzött határidő egyre közelebb került, az akciócsoport és a CEMO úgy döntött, sajtótájékoztatón számol be a közel négy hónapos munkáról, melyet a Bernády névadás érdekében végzett. A G Pont Kávézóban tartott sajtótájékoztató célja a civil akció lépéseinek áttekintése, sikereinek illetve tanulságainak bemutatása, valamint a 2-es iskola Bernády György névadásával kapcsolatos kezdeményezés folytatásának jövője volt.

Médiamegjelenés

2011. december 21. Dönthet-e a városi tanács?
Erdély TV

Marosvásárhelyi Rádió

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 4. hónap, 2011. decembere

 

Címkék: , ,

Vita az Edély TV magazinműsorában

2011. december 16.

Vita Csegzi Sándor alpolgármesterrel és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettessel az Erdély Tv Többszemközt című magazinműsorában

A szülői akciócsoport kezdeményezésére a szülők két képviselője találkozott Csegzi Sándor alpolgármesterrel és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettessel annak érdekében, hogy közelítsék a két fél álláspontját. A beszélgetés eredménye kérdéses, ugyanis konkrét megoldásokról továbbra sem esett szó.

Médiamegjelenés

Erdély TV (a vita rövid bemutatása)

Erdély TV (a vita teljes anyaga)

 
Hozzászólás

Szerző: be január 18, 2012 hüvelyk 4. hónap, 2011. decembere

 
 
%d blogger ezt kedveli: